Uputstvo

Kratko uputstvo

Kada se ulogujete, vidite komandnu tablu. Ona je informativnog karaktera i služi za pregled domena, hosting paketa i ostalih pojedinosti (cenovnik, grupne naredbe i slično).

Glavni meni
Sa leve strane se nalazi glavni meni. Sve operacije nad domenom se nalaze u meniju Domeni, sve operacije koje se tiču hostinga se nalaze u meniju Webhosting - i to su dva glavna menija za manipulaciju nad domenom i hostingom.

U meniju Domeni -> Pregled domena nalazi se spisak vaših domena. Pored svakog domena se nalaze opcije za produzenje domena (renewal), Informacije, Editovanje i DNS. Klikom na informacije imate podroban prikaz željenog domena, a nad njim se u tom meniju pokrenuti operacije:

 1. Uređenje (editovanje) domena (promena kontakta – vlasnika, administrativnog ili tehničkog kontakta, promena nameservera i unošenje DNSSEC.)
 2. DNS Zona (promena rekorda – A, AAAA, MX, CNAME…)
 3. Produženje domena (renewal)
 4. Automatsko produženje (uključivanje opcije za automatski renewal)
 5. Parkiranje domena
 6. Preusmeravanje (forwardovanje) domena
 7. Kontaktni formular – napisati poruku tehničkoj podršci

U meniju Domeni -> pregled narudžbina – nalazi se istorija vaših narudžbina od kada ste otvorili nalog.

Meni webhosting sadrži 3 podmenija:

 1. Novi hosting – narudžbina novog hostinga
 2. Pregled hosting – postavke I manipulacija sa postojećim hosting paketom
 3. Informacije – generalne postavke za hosting (email setovanja (POP3 ili IMAP serveri…) za klijente, phpMyAdmin za manipulaciju sa bazama, FTP/SSH server I slično)

Ukoliko odete na 2, dobijate spisak postojećih hostinga. Pored svakog hosting nalazi se Postavke I produžiti. Druga opcija služi za produženje hosting, dok prva otvara panel za postavke svih detalja datog hostinga.

Kada odete na postavke, otvara se meni sa nekoliko tabova:

 1. Domeni (ovo je taj tab koji je otvoren)
 2. Informacije (isto kao I treća opcija u glavnom meniju webhosting – osnovna setovanja)
 3. FTP (podešavanje FTP/SSH pristupa)
 4. Cron (podešavanje CRON zadataka)
 5. Email (otvaranje emaila)
 6. MySQL (podešavanje baze – korisnik i lozinka)
 7. Statistike (statistički podaci o poseti sajtu – potrebno je samo podesiti lozinku)

Pored naziva domena koji se nalazi na tom hostingu nalaze se takođe nekoliko opcija:

 1. Postavke (postavke PHP verzije, postavke foldera, postavke trećeg nivoa domena)
 2. DNS (prečica ka setovanju DNS zapisa)
 3. WordPress instalacija (opcija za automatsku instalaciju WP na tom hostingu)
 4. Ukloni (izbriši ovaj domen sa hostinga I naknadno psotavi drugi)

 

Kreiranje emailova (tab email):

Kliknite na plavi taster “kreirajte novo poštansko sanduče”

 

Popunite “ime” sa korisnickim imenom za email adresu koju kreirate. Na primer – office – ako zelite office@domen.tld.

Popunite lozinku i ponovite je.

Kliknite – napravite.

Tako ponavljajte koliko god treba da biste kreirali sve emailove koje želite.

 

Ukoliko je potreban forwarding – preusmeravanje neke mejl adrese:

Kada definišete sve adrese, onda možete definisati sa koje ćete sve mejlove forwardovati na koje:

U odeljku “sa adresa” upišite sa koje email adrese forwardujete (upisuje se korisničko ime – recimo office), a u odeljku “na adresu” upišite na koju će se adresu forwardovati emailovi. Koristite punu email adresu u drugoj opciji, jer to može da bude i eksterna (sa office@domen.tld na bilo koji officedomen@gmail.com)

Propagacija DNS zapisa

Promene koje izvršite na nameserverima i DNS zapisima ne izvršavaju se trenutno. Potrebno je neko vreme da one budu prihvaćene od svih relevantnih servera. Vreme propagacije traje od 15 minuta za zapise do 2 sata za nameservere.

Postavljanje DNSSEC-a se ne sme vršiti ukoliko traje propagacija DNS zapisa.