Cenovnik domena

Cenovnik domena

Nudimo najširi spektar registracije naziva domena dostupnih na tržištu.

TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.од.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.aero gTLD - Aero 1 9 778,21 RSD/godina 11 733,85 RSD/godina 9 778,21 RSD/godina 11 733,85 RSD/godina 9 778,21 RSD/godina 11 733,85 RSD/godina
.biz gTLD - Business 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.cat gTLD - In Catalian 1 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina
.co.com Commercial - Alternative 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.info gTLD - Information 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.jobs Domain Jobs 1 15 704,40 RSD/godina 18 845,28 RSD/godina 15 704,40 RSD/godina 18 845,28 RSD/godina 15 704,40 RSD/godina 18 845,28 RSD/godina
.mobi gTLD - Mobile device 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.name gTLD - Name 1 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina
.domain.name gTLD - Name 1 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina
.galaxie.name gTLD - Name 1 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina
.pridal.name gTLD - Name 1 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina 967,94 RSD/godina 1 161,53 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.pro gTLD - Professionals 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 481,55 RSD/godina 1 777,86 RSD/godina 1 481,55 RSD/godina 1 777,86 RSD/godina 1 481,55 RSD/godina 1 777,86 RSD/godina
.travel gTLD - Travel site 1 12 840,08 RSD/godina 15 408,10 RSD/godina 12 840,08 RSD/godina 15 408,10 RSD/godina 12 840,08 RSD/godina 15 408,10 RSD/godina
.xxx gTLD - Adult website 1 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.abogado nGTLD - Abogado 1 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina
.academy nGTLD - Academy 1 3 160,63 RSD/godina 3 792,76 RSD/godina 3 160,63 RSD/godina 3 792,76 RSD/godina 3 160,63 RSD/godina 3 792,76 RSD/godina
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.accountants nGTLD - Accountants 1 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina
.actor nGTLD - Actor 1 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina
.adult nGTLD - Adult 1 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina
.africa nGTLD - Africa 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.agency nGTLD - Agency 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.airforce nGTLD - Airforce 1 3 061,87 RSD/godina 3 674,24 RSD/godina 3 061,87 RSD/godina 3 674,24 RSD/godina 3 061,87 RSD/godina 3 674,24 RSD/godina
.alsace nGTLD - Alsace 1 5 180,50 RSD/godina 6 216,60 RSD/godina 5 180,50 RSD/godina 6 216,60 RSD/godina 5 180,50 RSD/godina 6 216,60 RSD/godina
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina
.apartments nGTLD - Apartments 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.app gTLD - Application 1 1 727,48 RSD/godina 2 072,98 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.archi nGTLD - Archi 1 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina
.army nGTLD - Army 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.art nGTLD - Art 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.asia Asia 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.associates nGTLD - Associates 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.attorney nGTLD - Attorney 1 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina
.auction nGTLD - Auction 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.audio nGTLD - Audio 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.auto nGTLD - Auto 1 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina
.autos nGTLD - Autos 1 7 406,75 RSD/godina 8 888,10 RSD/godina 7 406,75 RSD/godina 8 888,10 RSD/godina 7 406,75 RSD/godina 8 888,10 RSD/godina
.baby nGTLD - Baby 1 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina
.band nGTLD - Band 1 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina
.bank nGTLD - Bank 1 102 523,10 RSD/godina 123 027,72 RSD/godina 88 794,09 RSD/godina 106 552,91 RSD/godina 88 794,09 RSD/godina 106 552,91 RSD/godina
.bar nGTLD - Bar 1 5 916,31 RSD/godina 7 099,57 RSD/godina 5 916,31 RSD/godina 7 099,57 RSD/godina 5 916,31 RSD/godina 7 099,57 RSD/godina
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 7 213,64 RSD/godina 8 656,37 RSD/godina 7 213,64 RSD/godina 8 656,37 RSD/godina 7 213,64 RSD/godina 8 656,37 RSD/godina
.bargains nGTLD - Bargains 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.basketball nGTLD - BASKETBALL 1 10 765,91 RSD/godina 12 919,09 RSD/godina 10 765,91 RSD/godina 12 919,09 RSD/godina 10 765,91 RSD/godina 12 919,09 RSD/godina
.bayern nGTLD - Bayern 1 3 662,31 RSD/godina 4 394,77 RSD/godina 3 662,31 RSD/godina 4 394,77 RSD/godina 3 662,31 RSD/godina 4 394,77 RSD/godina
.beauty nGTLD - BEAUTY 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.beer nGTLD - Beer 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.berlin nGTLD - Berlin 1 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina
.best nGTLD - Best 1 1 875,64 RSD/godina 2 250,77 RSD/godina 1 875,64 RSD/godina 2 250,77 RSD/godina 1 875,64 RSD/godina 2 250,77 RSD/godina
.bet nGTLD - Bet 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.bible nGTLD - Bible 1 14 716,71 RSD/godina 17 660,05 RSD/godina 14 716,71 RSD/godina 17 660,05 RSD/godina 14 716,71 RSD/godina 17 660,05 RSD/godina
.bid nGTLD - Bid 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.bike nGTLD - Bike 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.bingo nGTLD - Bingo 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.bio nGTLD - BIO 1 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina 6 815,12 RSD/godina 8 178,14 RSD/godina
.black nGTLD - Black 1 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.blog nGTLD - Blog 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.blue nGTLD - Blue 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.boats nGTLD - Boats 1 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina
.bond nGTLD - Bond 1 11 852,38 RSD/godina 14 222,86 RSD/godina 11 852,38 RSD/godina 14 222,86 RSD/godina 11 852,38 RSD/godina 14 222,86 RSD/godina
.boutique nGTLD - Boutique 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.broker nGTLD - Broker 1 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina
.brussels nGTLD - Brussels 1 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina
.build nGTLD - Build 1 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina
.builders nGTLD - Builders 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.business nGTLD - Business 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.buzz nGTLD - Buzz 1 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.cab nGTLD - Cab 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.cafe nGTLD - Cafe 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.cam nGTLD - Cam 1 1 274,13 RSD/godina 1 528,96 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.camera nGTLD - Camera 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.camp nGTLD - Camp 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina
.capital nGTLD - Capital 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.car nGTLD - Car 1 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina
.cards nGTLD - Cards 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.care nGTLD - Care 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.career nGTLD - Career 1 10 047,86 RSD/godina 12 057,43 RSD/godina 10 047,86 RSD/godina 12 057,43 RSD/godina 10 047,86 RSD/godina 12 057,43 RSD/godina
.careers nGTLD - Careers 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.cars nGTLD - Cars 1 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina 275 567,86 RSD/godina 330 681,43 RSD/godina
.casa nGTLD - Casa 1 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina
.cash nGTLD - Cash 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.casino nGTLD - Casino 1 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina
.catering nGTLD - Catering 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.center nGTLD - Center 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.ceo nGTLD - CEO 1 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina
.cfd nGTLD - CFD 1 987,70 RSD/godina 1 185,24 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina
.charity nGTLD - Charity 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.chat nGTLD - Chat 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.cheap nGTLD - Cheap 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.christmas nGTLD - Christmas 1 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina
.church nGTLD - Church 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.city nGTLD - City 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.claims nGTLD - Claims 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.click nGTLD - Click 1 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina
.clinic nGTLD - Clinic 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.clothing nGTLD - Clothing 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.cloud nGTLD - Cloud 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.club nGTLD - Club 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.coach nGTLD - Coach 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.codes nGTLD - Codes 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.coffee nGTLD - Coffee 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.college nGTLD - College 1 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina
.cologne nGTLD - Cologne 1 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina
.community nGTLD - Community 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.company nGTLD - Company 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.computer nGTLD - Computer 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.condos nGTLD - Condos 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.construction nGTLD - Construction 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.consulting nGTLD - Consulting 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.contact nGTLD - CONTACT 1 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina
.contractors nGTLD - Contractors 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.cooking nGTLD - Cooking 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.cool nGTLD - Cool 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.corsica nGTLD - Corsica 1 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina
.country nGTLD - Country 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.coupons nGTLD - Coupons 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.courses nGTLD - Courses 1 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina
.credit nGTLD - Credit 1 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina 10 667,14 RSD/godina 12 800,57 RSD/godina
.cricket nGTLD - Cricket 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.cruises nGTLD - Cruises 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.cymru nGTLD - Cymru 1 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina
.cyou nGTLD - CYOU 1 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina
.dance nGTLD - Dance 1 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina 2 172,94 RSD/godina 2 607,53 RSD/godina
.date nGTLD - Date 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.dating nGTLD - Dating 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.deals nGTLD - Deals 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.degree nGTLD - Degree 1 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina
.delivery nGTLD - Delivery 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.democrat nGTLD - Democrat 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.dental nGTLD - Dental 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.dentist nGTLD - Dentist 1 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina
.desi nGTLD - Desi 1 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina
.design nGTLD - Design 1 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina
.dev nGTLD - Dev 1 1 431,17 RSD/godina 1 717,40 RSD/godina 1 431,17 RSD/godina 1 717,40 RSD/godina 1 332,41 RSD/godina 1 598,89 RSD/godina
.diamonds nGTLD - Diamonds 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.diet nGTLD - Diet 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.digital nGTLD - Digital 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.direct nGTLD - Direct 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.directory nGTLD - Directory 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.discount nGTLD - Discount 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.doctor nGTLD - Doctor 1 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina
.dog nGTLD - Dog 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.domains nGTLD - Domains 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.download nGTLD - download 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.durban nGTLD - Durban 1 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina
.earth nGTLD - Earth 1 2 468,26 RSD/godina 2 961,91 RSD/godina 2 468,26 RSD/godina 2 961,91 RSD/godina 2 468,26 RSD/godina 2 961,91 RSD/godina
.eco nGTLD - Eco 1 6 410,16 RSD/godina 7 692,19 RSD/godina 6 410,16 RSD/godina 7 692,19 RSD/godina 6 410,16 RSD/godina 7 692,19 RSD/godina
.education nGTLD - Education 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.email nGTLD - Email 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.energy nGTLD - Energy 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.engineer nGTLD - Engineer 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.engineering nGTLD - Engineering 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.enterprises nGTLD - Enterprises 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.equipment nGTLD - Equipment 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.estate nGTLD - Estate 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.events nGTLD - Events 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.exchange nGTLD - Exchange 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.expert nGTLD - Expert 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.exposed nGTLD - Exposed 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.express nGTLD - Express 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.fail nGTLD - Fail 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.faith nGTLD - Faith 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.family nGTLD - Family 1 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina
.fans nGTLD - Fans 1 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina
.farm nGTLD - Farm 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.fashion nGTLD - Fashion 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.feedback nGTLD - Feedback 1 34 964,52 RSD/godina 41 957,42 RSD/godina 34 964,52 RSD/godina 41 957,42 RSD/godina 34 964,52 RSD/godina 41 957,42 RSD/godina
.film nGTLD - Film 1 8 879,41 RSD/godina 10 655,29 RSD/godina 8 879,41 RSD/godina 10 655,29 RSD/godina 8 879,41 RSD/godina 10 655,29 RSD/godina
.finance nGTLD - Finance 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.financial nGTLD - Financial 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.fish nGTLD - Fish 1 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina
.fishing nGTLD - Fishing 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.fit nGTLD - Fit 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.fitness nGTLD - Fitness 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.flights nGTLD - Flights 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.florist nGTLD - Florist 1 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina 2 912,72 RSD/godina 3 495,26 RSD/godina
.flowers nGTLD - Flowers 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.football nGTLD - Football 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.forex nGTLD - Forex 1 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina
.forsale nGTLD - Forsale 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.foundation nGTLD - Foundation 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.frl nGTLD - Frl 1 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina 4 994,06 RSD/godina 5 992,87 RSD/godina
.fun nGTLD - Fun 1 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.fund nGTLD - Fund 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.furniture nGTLD - Furniture 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.futbol nGTLD - Futbol 1 1 382,78 RSD/godina 1 659,34 RSD/godina 1 382,78 RSD/godina 1 659,34 RSD/godina 1 382,78 RSD/godina 1 659,34 RSD/godina
.fyi nGTLD - Fyi 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.gallery nGTLD - Gallery 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.game nGTLD - Game 1 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina
.games nGTLD - Games 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.garden nGTLD - Garden 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.gay nGTLD - Gay 1 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina
.gdn nGTLD - GDN 1 39 409,17 RSD/godina 47 291,00 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina
.gent nGTLD - Gent 1 3 377,09 RSD/godina 4 052,51 RSD/godina 3 377,09 RSD/godina 4 052,51 RSD/godina 3 377,09 RSD/godina 4 052,51 RSD/godina
.paris nGTLD - Paris 1 5 041,78 RSD/godina 6 050,14 RSD/godina 5 041,78 RSD/godina 6 050,14 RSD/godina 5 041,78 RSD/godina 6 050,14 RSD/godina
.gal nGTLD - Gal 1 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina
.eus nGTLD - Eus 1 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina 7 954,97 RSD/godina 9 545,96 RSD/godina
.bzh nGTLD - Bzh 1 5 874,12 RSD/godina 7 048,94 RSD/godina 5 874,12 RSD/godina 7 048,94 RSD/godina 5 874,12 RSD/godina 7 048,94 RSD/godina
.physio nGTLD - Physio 1 8 319,38 RSD/godina 9 983,26 RSD/godina 8 319,38 RSD/godina 9 983,26 RSD/godina 8 319,38 RSD/godina 9 983,26 RSD/godina
.moscow nGTLD - Moscow 1 1 184,25 RSD/godina 1 421,10 RSD/godina 1 184,25 RSD/godina 1 421,10 RSD/godina 1 184,25 RSD/godina 1 421,10 RSD/godina
.москва nGTLD - Moscow (cirilic) 1 1 185,24 RSD/godina 1 422,29 RSD/godina 1 185,24 RSD/godina 1 422,29 RSD/godina 1 185,24 RSD/godina 1 422,29 RSD/godina
.ltda nGTLD - Ltda 1 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina
.gift nGTLD - Gift 1 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.gifts nGTLD - Gifts 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.gives nGTLD - Gives 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.glass nGTLD - Glass 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.global nGTLD - Global 1 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina
.gmbh nGTLD - Gmbh 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.gold nGTLD - Gold 1 7 397,86 RSD/godina 8 877,43 RSD/godina 7 397,86 RSD/godina 8 877,43 RSD/godina 7 397,86 RSD/godina 8 877,43 RSD/godina
.golf nGTLD - Golf 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.graphics nGTLD - Graphics 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.gratis nGTLD - Gratis 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.green nGTLD - Green 1 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina
.gripe nGTLD - Gripe 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.group nGTLD - Group 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.guide nGTLD - Guide 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.guitars nGTLD - Guitars 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.guru nGTLD - Guru 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.hair nGTLD - HAIR 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.hamburg nGTLD - Hamburg 1 5 870,79 RSD/godina 7 044,95 RSD/godina 5 870,79 RSD/godina 7 044,95 RSD/godina 5 870,79 RSD/godina 7 044,95 RSD/godina
.haus nGTLD - Haus 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.healthcare nGTLD - Healthcare 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.help nGTLD - Help 1 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina
.hiphop nGTLD - HipHop 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.hiv nGTLD - HIV 1 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina
.hockey nGTLD - Hockey 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.holdings nGTLD - Holdings 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.holiday nGTLD - Holiday 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.homes nGTLD - Homes 1 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina
.horse nGTLD - Horse 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.hospital nGTLD - Hospital 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.host nGTLD - Host 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.hosting nGTLD - Hosting 1 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina
.house nGTLD - House 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.how nGTLD - How 1 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina
.icu nGTLD - ICU 1 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina 1 076,59 RSD/godina 1 291,91 RSD/godina
.immo nGTLD - Immo 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.immobilien nGTLD - Immobilien 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.industries nGTLD - Industries 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.ink nGTLD - Ink 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina
.institute nGTLD - Institute 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.insurance nGTLD - Insurance 1 114 573,01 RSD/godina 137 487,61 RSD/godina 97 782,14 RSD/godina 117 338,57 RSD/godina 97 782,14 RSD/godina 117 338,57 RSD/godina
.insure nGTLD - Insure 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.international nGTLD - International 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.investments nGTLD - Investments 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.irish nGTLD - Irish 1 3 998,20 RSD/godina 4 797,84 RSD/godina 3 998,20 RSD/godina 4 797,84 RSD/godina 3 998,20 RSD/godina 4 797,84 RSD/godina
.ist nGTLD - Ist (Istambul) 1 2 261,83 RSD/godina 2 714,20 RSD/godina 2 261,83 RSD/godina 2 714,20 RSD/godina 2 261,83 RSD/godina 2 714,20 RSD/godina
.istanbul nGTLD - istanbul 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina
.jetzt nGTLD - Jetzt 1 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.jewelry nGTLD - Jewelry 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.joburg nGTLD - Joburg 1 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina 2 617,62 RSD/godina 3 141,14 RSD/godina
.juegos nGTLD - Juegos 1 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina 34 470,67 RSD/godina 41 364,80 RSD/godina
.kaufen nGTLD - Kaufen 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.kim nGTLD - Kim 1 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina
.kitchen nGTLD - Kitchen 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.kiwi nGTLD - Kiwi 1 2 729,26 RSD/godina 3 275,11 RSD/godina 2 729,26 RSD/godina 3 275,11 RSD/godina 2 729,26 RSD/godina 3 275,11 RSD/godina
.koeln nGTLD - Koeln 1 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina
.krd nGTLD - Krd 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.kyoto nGTLD - Kyoto 1 7 251,22 RSD/godina 8 701,46 RSD/godina 7 251,22 RSD/godina 8 701,46 RSD/godina 7 251,22 RSD/godina 8 701,46 RSD/godina
.land nGTLD - Land 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.lat nGTLD - Lat 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.law nGTLD - Law 1 9 867,11 RSD/godina 11 840,53 RSD/godina 9 867,11 RSD/godina 11 840,53 RSD/godina 9 867,11 RSD/godina 11 840,53 RSD/godina
.lawyer nGTLD - Lawyer 1 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina 4 345,87 RSD/godina 5 215,04 RSD/godina
.lease nGTLD - Lease 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.legal nGTLD - Legal 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.lgbt nGTLD - Lgbt 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.life nGTLD - Life 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.lighting nGTLD - Lighting 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.limited nGTLD - Limited 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.limo nGTLD - Limo 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.link nGTLD - Link 1 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina 1 234,62 RSD/godina 1 481,54 RSD/godina
.live nGTLD - Live 1 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina
.loan nGTLD - Loan 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.loans nGTLD - Loans 1 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina 7 891,71 RSD/godina 9 470,05 RSD/godina
.lol nGTLD - Lol 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.london nGTLD - London 1 4 281,77 RSD/godina 5 138,12 RSD/godina 4 281,77 RSD/godina 5 138,12 RSD/godina 4 281,77 RSD/godina 5 138,12 RSD/godina
.lotto nGTLD - Lotto 1 176 798,02 RSD/godina 212 157,62 RSD/godina 176 798,02 RSD/godina 212 157,62 RSD/godina 176 798,02 RSD/godina 212 157,62 RSD/godina
.love nGTLD - Love 1 2 558,14 RSD/godina 3 069,77 RSD/godina 2 558,14 RSD/godina 3 069,77 RSD/godina 2 558,14 RSD/godina 3 069,77 RSD/godina
.ltd nGTLD - Ltd 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.luxury nGTLD - Luxury 1 49 829,57 RSD/godina 59 795,48 RSD/godina 49 829,57 RSD/godina 59 795,48 RSD/godina 49 829,57 RSD/godina 59 795,48 RSD/godina
.maison nGTLD - Maison 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.makeup nGTLD - Makeup 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.management nGTLD - Management 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.market nGTLD - Market 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.marketing nGTLD - Marketing 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.markets nGTLD - Markets 1 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina
.mba nGTLD - Mba 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.media nGTLD - Media 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.melbourne nGTLD - Melbourne 1 5 604,26 RSD/godina 6 725,11 RSD/godina 5 604,26 RSD/godina 6 725,11 RSD/godina 5 604,26 RSD/godina 6 725,11 RSD/godina
.memorial nGTLD - Memorial 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.men nGTLD - Men 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.menu nGTLD - Menu 1 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina 3 358,17 RSD/godina 4 029,80 RSD/godina
.miami nGTLD - Miami 1 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina
.moda nGTLD - Moda 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.moe nGTLD - Moe 1 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 2 516,26 RSD/godina
.mom nGTLD - Mom 1 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina
.money nGTLD - Money 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.monster nGTLD - Monster 1 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina
.mortgage nGTLD - Mortgage 1 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 4 622,42 RSD/godina
.motorcycles nGTLD - Motorcycles 1 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina
.movie nGTLD - Movie 1 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina 24 593,69 RSD/godina 29 512,43 RSD/godina
.nagoya nGTLD - Nagoya 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.navy nGTLD - Navy 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.network nGTLD - Network 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.new nGTLD - New 1 60 249,60 RSD/godina 72 299,52 RSD/godina 60 249,60 RSD/godina 72 299,52 RSD/godina 60 249,60 RSD/godina 72 299,52 RSD/godina
.news nGTLD - News 1 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina
.ngo nGTLD - Non-Governmental Organization 1 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina 4 928,62 RSD/godina 5 914,34 RSD/godina
.ninja nGTLD - Ninja 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.nrw nGTLD - Nrw 1 5 537,85 RSD/godina 6 645,42 RSD/godina 5 537,85 RSD/godina 6 645,42 RSD/godina 5 537,85 RSD/godina 6 645,42 RSD/godina
.nyc nGTLD - Nyc 1 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina
.observer nGTLD - Observer 1 6 311,39 RSD/godina 7 573,67 RSD/godina 1 372,90 RSD/godina 1 647,48 RSD/godina 1 372,90 RSD/godina 1 647,48 RSD/godina
.okinawa nGTLD - Okinawa 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.one nGTLD - One 1 986,71 RSD/godina 1 184,05 RSD/godina 986,71 RSD/godina 1 184,05 RSD/godina 986,71 RSD/godina 1 184,05 RSD/godina
.onl nGTLD - Online 1 1 579,33 RSD/godina 1 895,20 RSD/godina 1 579,33 RSD/godina 1 895,20 RSD/godina 1 579,33 RSD/godina 1 895,20 RSD/godina
.online nGTLD - Online 1 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina 3 060,88 RSD/godina 3 673,06 RSD/godina
.ooo nGTLD - Ooo 1 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina 3 380,89 RSD/godina 4 057,07 RSD/godina
.organic nGTLD - Organic 1 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina
.osaka nGTLD - Osaka 1 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina 4 444,64 RSD/godina 5 333,57 RSD/godina
.page nGTLD - Page 1 1 603,03 RSD/godina 1 923,64 RSD/godina 1 603,03 RSD/godina 1 923,64 RSD/godina 1 603,03 RSD/godina 1 923,64 RSD/godina
.partners nGTLD - Partners 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.parts nGTLD - Parts 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.party nGTLD - Party 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.pet nGTLD - Pet 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.photo nGTLD - Photo 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.photography nGTLD - Photography 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.photos nGTLD - Photos 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.pics nGTLD - Pics 1 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina 2 716,17 RSD/godina 3 259,40 RSD/godina
.pictures nGTLD - Pictures 1 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina 1 284,01 RSD/godina 1 540,81 RSD/godina
.pink nGTLD - Pink 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.pizza nGTLD - Pizza 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.place nGTLD - Place 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.plumbing nGTLD - Plumbing 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.plus nGTLD - Plus 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.poker nGTLD - Poker 1 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 4 938,49 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina
.porn nGTLD - Porn 1 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina
.press nGTLD - Press 1 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina
.productions nGTLD - Productions 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.promo nGTLD - Promo 1 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina 1 738,35 RSD/godina 2 086,02 RSD/godina
.properties nGTLD - Properties 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.property nGTLD - Property 1 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina 11 753,61 RSD/godina 14 104,33 RSD/godina
.protection nGTLD - Protection 1 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina
.pub nGTLD - Pub 1 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 3 555,72 RSD/godina
.qpon nGTLD - Qpon 1 1 600,07 RSD/godina 1 920,08 RSD/godina 1 600,07 RSD/godina 1 920,08 RSD/godina 1 600,07 RSD/godina 1 920,08 RSD/godina
.quebec nGTLD - Quebec 1 3 158,59 RSD/godina 3 790,31 RSD/godina 3 158,59 RSD/godina 3 790,31 RSD/godina 3 158,59 RSD/godina 3 790,31 RSD/godina
.quest nGTLD - QUEST 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.racing nGTLD - Racing 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.radio nGTLD - Radio 1 27 633,77 RSD/godina 33 160,52 RSD/godina 27 633,77 RSD/godina 33 160,52 RSD/godina 27 633,77 RSD/godina 33 160,52 RSD/godina
.realty nGTLD - Realty 1 43 458,73 RSD/godina 52 150,48 RSD/godina 27 655,56 RSD/godina 33 186,67 RSD/godina 38 520,24 RSD/godina 46 224,29 RSD/godina
.recipes nGTLD - Recipes 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.red nGTLD - Red 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.rehab nGTLD - Rehab 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.reise nGTLD - Reisen 1 8 494,21 RSD/godina 10 193,05 RSD/godina 8 494,21 RSD/godina 10 193,05 RSD/godina 8 494,21 RSD/godina 10 193,05 RSD/godina
.reisen nGTLD - Reisen 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.reit nGTLD - Reit 1 147 167,06 RSD/godina 176 600,47 RSD/godina 147 167,06 RSD/godina 176 600,47 RSD/godina 147 167,06 RSD/godina 176 600,47 RSD/godina
.rent nGTLD - Rent 1 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina 5 422,46 RSD/godina 6 506,95 RSD/godina
.rentals nGTLD - Rentals 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.repair nGTLD - Repair 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.report nGTLD - Report 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.republican nGTLD - Republican 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.rest nGTLD - Rest 1 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina
.restaurant nGTLD - Restaurant 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.review nGTLD - Review 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.reviews nGTLD - Reviews 1 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina
.rich nGTLD - Rich 1 197 440,91 RSD/godina 236 929,09 RSD/godina 197 440,91 RSD/godina 236 929,09 RSD/godina 197 440,91 RSD/godina 236 929,09 RSD/godina
.rio nGTLD - Rio 1 1 457,11 RSD/godina 1 748,53 RSD/godina 1 457,11 RSD/godina 1 748,53 RSD/godina 1 457,11 RSD/godina 1 748,53 RSD/godina
.rip nGTLD - Rip 1 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina 1 767,98 RSD/godina 2 121,58 RSD/godina
.rocks nGTLD - Rocks 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.rodeo nGTLD - Rodeo 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.ruhr nGTLD - Ruhr 1 4 172,81 RSD/godina 5 007,37 RSD/godina 4 172,81 RSD/godina 5 007,37 RSD/godina 4 172,81 RSD/godina 5 007,37 RSD/godina
.run nGTLD - Run 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.ryukyu nGTLD - Ryukyu 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.saarland nGTLD - Saarland 1 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina
.sale nGTLD - Sale 1 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina
.salon nGTLD - Salon 1 4 543,41 RSD/godina 5 452,09 RSD/godina 4 543,41 RSD/godina 5 452,09 RSD/godina 4 543,41 RSD/godina 5 452,09 RSD/godina
.sarl nGTLD - Sarl 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.sbs nGTLD - SBS 1 295,32 RSD/godina 354,38 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina
.school nGTLD - School 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.schule nGTLD - Schule 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.science nGTLD - Science 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.scot nGTLD - Scot 1 4 800,78 RSD/godina 5 760,94 RSD/godina 4 800,78 RSD/godina 5 760,94 RSD/godina 4 800,78 RSD/godina 5 760,94 RSD/godina
.security nGTLD - Security 1 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina 207 317,90 RSD/godina 248 781,48 RSD/godina
.services nGTLD - Services 1 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina
.sex nGTLD - Sex 1 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina 8 385,56 RSD/godina 10 062,67 RSD/godina
.sexy nGTLD - Sexy 1 3 210,02 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 3 210,02 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina 3 210,02 RSD/godina 3 852,02 RSD/godina
.shiksha nGTLD - Shiksha 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.shoes nGTLD - Shoes 1 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina 4 237,23 RSD/godina 5 084,68 RSD/godina
.shop nGTLD - shop 1 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina 3 447,07 RSD/godina 4 136,48 RSD/godina
.shopping nGTLD - Shopping 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.show nGTLD - Show 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.singles nGTLD - Singles 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.site nGTLD - Site 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.ski nGTLD - Ski 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.skin nGTLD - SKIN 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.soccer nGTLD - Soccer 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.social nGTLD - Social 1 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina 2 913,71 RSD/godina 3 496,45 RSD/godina
.software nGTLD - Software 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.solar nGTLD - Solar 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.solutions nGTLD - Solutions 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.soy nGTLD - Soy 1 3 133,97 RSD/godina 3 760,76 RSD/godina 3 133,97 RSD/godina 3 760,76 RSD/godina 3 133,97 RSD/godina 3 760,76 RSD/godina
.space nGTLD - Space 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.sport nGTLD - Sport 1 49 286,15 RSD/godina 59 143,38 RSD/godina 49 286,15 RSD/godina 59 143,38 RSD/godina 49 286,15 RSD/godina 59 143,38 RSD/godina
.spreadbetting nGTLD - Spreadbetting 1 3 940 916,65 RSD/godina 4 729 099,98 RSD/godina 3 940 916,65 RSD/godina 4 729 099,98 RSD/godina 3 940 916,65 RSD/godina 4 729 099,98 RSD/godina
.srl nGTLD - Srl 1 3 456,94 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 3 456,94 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 3 456,94 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina
.storage nGTLD - Storage 1 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina
.store nGTLD - Store 1 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina
.stream nGTLD - stream 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.studio nGTLD - Studio 1 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina
.study nGTLD - Study 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.style nGTLD - Style 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.sucks nGTLD - Sucks 1 28 643,25 RSD/godina 34 371,90 RSD/godina 28 643,25 RSD/godina 34 371,90 RSD/godina 28 643,25 RSD/godina 34 371,90 RSD/godina
.supplies nGTLD - Supplies 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.supply nGTLD - Supply 1 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina 1 876,63 RSD/godina 2 251,96 RSD/godina
.support nGTLD - Support 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.surf nGTLD - Surf 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.surgery nGTLD - Surgery 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.swiss nGTLD - Swiss 1 15 943,05 RSD/godina 19 131,66 RSD/godina 15 943,05 RSD/godina 19 131,66 RSD/godina 15 943,05 RSD/godina 19 131,66 RSD/godina
.sydney nGTLD - Sydney 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.systems nGTLD - Systems 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.taipei nGTLD - Taipei 1 2 370,48 RSD/godina 2 844,58 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 2 844,58 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 2 844,58 RSD/godina
.tattoo nGTLD - Tattoo 1 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina
.tax nGTLD - TAX 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.taxi nGTLD - Taxi 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.team nGTLD - Team 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.tech nGTLD - Tech 1 4 434,77 RSD/godina 5 321,72 RSD/godina 4 434,77 RSD/godina 5 321,72 RSD/godina 4 434,77 RSD/godina 5 321,72 RSD/godina
.technology nGTLD - Technology 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.tennis nGTLD - Tennis 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.theater nGTLD - Theater 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.theatre nGTLD - Theatre 1 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina 58 274,21 RSD/godina 69 929,05 RSD/godina
.tickets nGTLD - Tickets 1 39 409,17 RSD/godina 47 291,00 RSD/godina 39 409,17 RSD/godina 47 291,00 RSD/godina 39 409,17 RSD/godina 47 291,00 RSD/godina
.tienda nGTLD - Tienda 1 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina 4 247,10 RSD/godina 5 096,52 RSD/godina
.tips nGTLD - Tips 1 1 926,01 RSD/godina 2 311,21 RSD/godina 1 926,01 RSD/godina 2 311,21 RSD/godina 1 926,01 RSD/godina 2 311,21 RSD/godina
.tires nGTLD - Tires 1 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina 7 407,74 RSD/godina 8 889,29 RSD/godina
.tirol nGTLD - Tirol 1 4 217,20 RSD/godina 5 060,64 RSD/godina 4 217,20 RSD/godina 5 060,64 RSD/godina 4 217,20 RSD/godina 5 060,64 RSD/godina
.today nGTLD - Today 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.tokyo nGTLD - Tokyo 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.tools nGTLD - Tools 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.top nGTLD - Top 1 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina
.tours nGTLD - Tours 1 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina
.town nGTLD - Town 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.toys nGTLD - Toys 1 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina 4 138,46 RSD/godina 4 966,15 RSD/godina
.trade nGTLD - Trade 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.trading nGTLD - Trading 1 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina
.training nGTLD - Training 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.tube nGTLD - tube 1 2 567,03 RSD/godina 3 080,44 RSD/godina 2 567,03 RSD/godina 3 080,44 RSD/godina 2 567,03 RSD/godina 3 080,44 RSD/godina
.university nGTLD - University 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.uno nGTLD - Uno 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina
.vacations nGTLD - Vacations 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.vegas nGTLD - Vegas 1 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina 5 926,19 RSD/godina 7 111,43 RSD/godina
.ventures nGTLD - Ventures 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.versicherung nGTLD - Versicherung 1 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina
.vet nGTLD - Vet 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.viajes nGTLD - Viajes 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.video nGTLD - Video 1 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina 2 271,71 RSD/godina 2 726,05 RSD/godina
.villas nGTLD - Villas 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.vin nGTLD - Vin 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.vip nGTLD - Vip 1 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.vision nGTLD - Vision 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.vlaanderen nGTLD - Vlaanderen 1 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina 3 773,29 RSD/godina 4 527,95 RSD/godina
.vodka nGTLD - Vodka 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.vote nGTLD - Vote 1 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina
.voting nGTLD - Voting 1 105 984,95 RSD/godina 127 181,94 RSD/godina 105 984,95 RSD/godina 127 181,94 RSD/godina 105 984,95 RSD/godina 127 181,94 RSD/godina
.voto nGTLD - Voto 1 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina 6 904,01 RSD/godina 8 284,81 RSD/godina
.voyage nGTLD - Voyage 1 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina 4 148,33 RSD/godina 4 978,00 RSD/godina
.wales nGTLD - Wales 1 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina 2 011,14 RSD/godina 2 413,37 RSD/godina
.wang nGTLD - Wang 1 1 479,57 RSD/godina 1 775,48 RSD/godina 1 479,57 RSD/godina 1 775,48 RSD/godina 1 479,57 RSD/godina 1 775,48 RSD/godina
.watch nGTLD - Watch 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.webcam nGTLD - Webcam 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.website nGTLD - Website 1 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina
.wedding nGTLD - Wedding 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.whoswho nGTLD - Whoswho 1 691 388,89 RSD/godina 829 666,67 RSD/godina 691 388,89 RSD/godina 829 666,67 RSD/godina 691 388,89 RSD/godina 829 666,67 RSD/godina
.wien nGTLD - Wien 1 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina
.wiki nGTLD - Wiki 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina
.win nGTLD - Win 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.wine nGTLD - Wine 1 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina 4 196,73 RSD/godina 5 036,08 RSD/godina
.work nGTLD - Work 1 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina 887,94 RSD/godina 1 065,53 RSD/godina
.works nGTLD - Works 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.world nGTLD - World 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.wtf nGTLD - WTF 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.佛山 nGTLD - 佛山 (Foshan) 1 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina
.在线 nGTLD - Online (Chinesse) 1 34 569,44 RSD/godina 41 483,33 RSD/godina 34 569,44 RSD/godina 41 483,33 RSD/godina 34 569,44 RSD/godina 41 483,33 RSD/godina
.موقع nGTLD - موقع (website) 1 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina 4 839,72 RSD/godina 5 807,66 RSD/godina
.网站 nGTLD - WEB (Chinese) 1 1 570,44 RSD/godina 1 884,53 RSD/godina 1 570,44 RSD/godina 1 884,53 RSD/godina 1 570,44 RSD/godina 1 884,53 RSD/godina
.移动 nGTLD - Mobile (Chinnese) 1 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina 1 728,47 RSD/godina 2 074,16 RSD/godina
.我爱你 nGTLD - 我爱你 (Love) 1 3 605,10 RSD/godina 4 326,12 RSD/godina 3 605,10 RSD/godina 4 326,12 RSD/godina 3 605,10 RSD/godina 4 326,12 RSD/godina
.онлайн nGTLD - Online (Cyrilic) онлайн 1 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina
.сайт nGTLD - Site (Cyrilic) 1 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina
.орг nGTLD - .ORG (Cyrillic) 1 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina
.商标 nGTLD - 商标 (internettrademark) 1 65 147,75 RSD/godina 78 177,30 RSD/godina 65 147,75 RSD/godina 78 177,30 RSD/godina 65 147,75 RSD/godina 78 177,30 RSD/godina
.中文网 nGTLD - Website (Chinesse) 1 14 805,60 RSD/godina 17 766,72 RSD/godina 14 805,60 RSD/godina 17 766,72 RSD/godina 14 805,60 RSD/godina 17 766,72 RSD/godina
.संगठन nGTLD - .ORG (Hindi) 1 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina
.امارات nGTLD - امارات (Emirati) 1 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina 5 827,42 RSD/godina 6 992,90 RSD/godina
.شبكة nGTLD - Shabaka (.web) 1 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina 2 074,17 RSD/godina 2 489,00 RSD/godina
.机构 nGTLD - .ORG (Chinesse) 1 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina 930,41 RSD/godina 1 116,49 RSD/godina
.рус nGTLD - .РУС (Cyrillic) 1 1 471,67 RSD/godina 1 766,00 RSD/godina 1 471,67 RSD/godina 1 766,00 RSD/godina 1 471,67 RSD/godina 1 766,00 RSD/godina
.みんな nGTLD - Everyone (Japan) 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.コム nGTLD - com (Japan) 1 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina 1 480,56 RSD/godina 1 776,67 RSD/godina
.企业 nGTLD - 企业 (enterprise) 1 8 099,13 RSD/godina 9 718,96 RSD/godina 8 099,13 RSD/godina 9 718,96 RSD/godina 8 099,13 RSD/godina 9 718,96 RSD/godina
.信息 nGTLD - 转发 (forwarding) 1 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina
.广东 nGTLD - 广东 (Guangdong province) 1 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina 4 081,94 RSD/godina 4 898,33 RSD/godina
.xyz nGTLD - XYZ 1 1 274,13 RSD/godina 1 528,96 RSD/godina 1 371,91 RSD/godina 1 646,29 RSD/godina 1 274,13 RSD/godina 1 528,96 RSD/godina
.yachts nGTLD - Yachts 1 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina 3 455,96 RSD/godina 4 147,15 RSD/godina
.yoga nGTLD - Yoga 1 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina 2 953,22 RSD/godina 3 543,86 RSD/godina
.yokohama nGTLD - Yokohama 1 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina 1 560,39 RSD/godina 1 872,47 RSD/godina
.zone nGTLD - Zone 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.ad Andorra 1 9 348,03 RSD/godina 11 217,64 RSD/godina 9 348,03 RSD/godina 11 217,64 RSD/godina 9 348,03 RSD/godina 11 217,64 RSD/godina
.al Albania 1 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina
.com.al Albania 1 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina
.at Austria 1 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.at Austria 1 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.or.at Austria 1 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 1 420,53 RSD/godina 1 704,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ba Bosnia And Herzegovina 1 4 000,00 RSD/godina 4 800,00 RSD/godina 4 000,00 RSD/godina 4 800,00 RSD/godina 10 210,07 RSD/godina 12 252,08 RSD/godina
.co.ba Bosnia And Herzegovina 1 1 775,66 RSD/godina 2 130,79 RSD/godina 1 775,66 RSD/godina 2 130,79 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.be Belgium 1 832,34 RSD/godina 998,81 RSD/godina 832,34 RSD/godina 998,81 RSD/godina 832,34 RSD/godina 998,81 RSD/godina
.bg Bulgaria 1 11 111,29 RSD/godina 13 333,55 RSD/godina 11 111,29 RSD/godina 13 333,55 RSD/godina 11 111,29 RSD/godina 13 333,55 RSD/godina
.by Belarus 1 2 046,42 RSD/godina 2 455,70 RSD/godina 2 046,42 RSD/godina 2 455,70 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.by Belarusian domain 1 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina 1 965,52 RSD/godina 2 358,62 RSD/godina
.ch Switzerland 1 2 763,38 RSD/godina 3 316,06 RSD/godina 2 763,38 RSD/godina 3 316,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de.com Germany - Alternative 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina
.eu.com Europen Union - Alternative 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina
.gr.com Greece - Alternative 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina
.ru.com Russia - Alternative 1 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina 3 940,92 RSD/godina 4 729,10 RSD/godina
.uk.com United Kingdom - Alternative 1 3 762,77 RSD/godina 4 515,32 RSD/godina 3 762,77 RSD/godina 4 515,32 RSD/godina 3 762,77 RSD/godina 4 515,32 RSD/godina
.cy Cyprus 1 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina
.com.cy Cyprus 1 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina 16 535,87 RSD/godina 19 843,04 RSD/godina
.cz Czech Republic 1 693,22 RSD/godina 831,86 RSD/godina 693,22 RSD/godina 831,86 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.cz Czech Republic 1 504,16 RSD/godina 604,99 RSD/godina 504,16 RSD/godina 604,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hz.cz Czech Republic 1 504,16 RSD/godina 604,99 RSD/godina 504,16 RSD/godina 604,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de Germany 1 1 553,71 RSD/godina 1 864,45 RSD/godina 1 553,71 RSD/godina 1 864,45 RSD/godina 1 553,71 RSD/godina 1 864,45 RSD/godina
.com.de Germany - Alternative 1 1 098,69 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina 1 098,69 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina 1 098,69 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina
.dk Denmark 1 2 053,52 RSD/godina 2 464,22 RSD/godina 2 053,52 RSD/godina 2 464,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ee Estonia 1 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 3 884,27 RSD/godina 4 661,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ee Estonia 1 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina
.com.ee Estonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.es Spain 1 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.es Spain 1 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.es Spain 1 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 1 318,43 RSD/godina 1 582,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.eu European Union 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 643,68 RSD/godina 772,42 RSD/godina
.fi Finland 1 2 097,50 RSD/godina 2 517,00 RSD/godina 2 097,50 RSD/godina 2 517,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.fo Faroe Islands 1 10 543,01 RSD/godina 12 651,61 RSD/godina 10 543,01 RSD/godina 12 651,61 RSD/godina 10 543,01 RSD/godina 12 651,61 RSD/godina
.fr France 1 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina
.de.fr Germany/French - Alternative 1 665,87 RSD/godina 799,04 RSD/godina 665,87 RSD/godina 799,04 RSD/godina 665,87 RSD/godina 799,04 RSD/godina
.ge Georgia 1 3 995,24 RSD/godina 4 794,29 RSD/godina 3 995,24 RSD/godina 4 794,29 RSD/godina 3 995,24 RSD/godina 4 794,29 RSD/godina
.gg Guernsey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina
.co.gg Guernsey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.gg Guernsey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.gg Guernsey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gl Greenland 1 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina
.co.gl Greenland 1 5 528,70 RSD/godina 6 634,44 RSD/godina 5 528,70 RSD/godina 6 634,44 RSD/godina 5 528,70 RSD/godina 6 634,44 RSD/godina
.com.gl Greenland 1 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina
.net.gl Greenland 1 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina
.org.gl Greenland 1 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina 5 212,77 RSD/godina 6 255,32 RSD/godina
.gr Greece 2 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.gr Greece 2 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gs Domain 1 5 728,65 RSD/godina 6 874,38 RSD/godina 5 728,65 RSD/godina 6 874,38 RSD/godina 5 728,65 RSD/godina 6 874,38 RSD/godina
.hr Croatia 1 11 705,10 RSD/godina 14 046,12 RSD/godina 11 705,10 RSD/godina 14 046,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.hr Croatia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hu Hungary 1 871,59 RSD/godina 1 045,91 RSD/godina 871,59 RSD/godina 1 045,91 RSD/godina 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina
.bolt.hu Hungary 2 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina
.co.hu Hungary 2 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina 774,75 RSD/godina 929,70 RSD/godina
.ie Ireland 1 2 218,47 RSD/godina 2 662,16 RSD/godina 2 218,47 RSD/godina 2 662,16 RSD/godina 2 218,47 RSD/godina 2 662,16 RSD/godina
.im Isle of Man 1 5 190,03 RSD/godina 6 228,04 RSD/godina 5 190,03 RSD/godina 6 228,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.is Iceland 1 6 214,82 RSD/godina 7 457,78 RSD/godina 6 214,82 RSD/godina 7 457,78 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.it Italy 1 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina 1 886,64 RSD/godina 2 263,97 RSD/godina
.je Jersey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.je Jersey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.je Jersey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.je Jersey 1 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 7 655,29 RSD/godina 9 186,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.li Liechtenstein 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lt Lithuania 1 3 440,35 RSD/godina 4 128,42 RSD/godina 3 440,35 RSD/godina 4 128,42 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lu Luxembourg 1 2 663,50 RSD/godina 3 196,20 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 3 196,20 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 3 196,20 RSD/godina
.lv Latvia 1 3 329,37 RSD/godina 3 995,24 RSD/godina 3 329,37 RSD/godina 3 995,24 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.md Moldova 1 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina 7 802,82 RSD/godina 9 363,38 RSD/godina
.me Montenegro 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.mk Makedonia 1 3 873,17 RSD/godina 4 647,80 RSD/godina 3 873,17 RSD/godina 4 647,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.mk Makedonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.mk Makedonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.inf.mk Makedonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.mk Makedonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.mk Makedonia 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mt Malta 1 6 103,85 RSD/godina 7 324,62 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 6 103,85 RSD/godina 7 324,62 RSD/godina
.com.mt Malta 1 6 103,85 RSD/godina 7 324,62 RSD/godina 5 437,97 RSD/godina 6 525,56 RSD/godina 6 103,85 RSD/godina 7 324,62 RSD/godina
.gb.net United Kingdom - Alternative 1 1 284,53 RSD/godina 1 541,44 RSD/godina 1 284,53 RSD/godina 1 541,44 RSD/godina 1 284,53 RSD/godina 1 541,44 RSD/godina
.hu.net Hungary - Alternative 1 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina
.se.net Sweden - Alternative 1 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina 3 318,27 RSD/godina 3 981,92 RSD/godina
.uk.net United Kingdom - Alternative 1 2 971,29 RSD/godina 3 565,55 RSD/godina 2 971,29 RSD/godina 3 565,55 RSD/godina 2 971,29 RSD/godina 3 565,55 RSD/godina
.nl Netherlands 1 1 942,13 RSD/godina 2 330,56 RSD/godina 1 942,13 RSD/godina 2 330,56 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.nl Netherlands - Alternative 1 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina 1 997,62 RSD/godina 2 397,14 RSD/godina
.no Norway 1 16 646,85 RSD/godina 19 976,22 RSD/godina 16 646,85 RSD/godina 19 976,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.no Norway - Alternative 1 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina 3 218,39 RSD/godina 3 862,07 RSD/godina
.us.org United States - Alternative 1 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina 2 864,33 RSD/godina 3 437,20 RSD/godina
.pl Poland 1 1 150,89 RSD/godina 1 381,07 RSD/godina 1 790,28 RSD/godina 2 148,34 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pl Poland 1 869,56 RSD/godina 1 043,47 RSD/godina 1 355,49 RSD/godina 1 626,59 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.pl Poland 1 1 150,89 RSD/godina 1 381,07 RSD/godina 1 790,28 RSD/godina 2 148,34 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.info.pl Poland 1 869,56 RSD/godina 1 043,47 RSD/godina 1 355,49 RSD/godina 1 626,59 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.pl Poland 1 869,56 RSD/godina 1 043,47 RSD/godina 1 355,49 RSD/godina 1 626,59 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pl Poland 1 869,56 RSD/godina 1 043,47 RSD/godina 1 355,49 RSD/godina 1 626,59 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.waw.pl Poland - Regional 1 255,75 RSD/godina 306,90 RSD/godina 639,38 RSD/godina 767,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pt Portugal 1 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pt Portugal 1 2 208,48 RSD/godina 2 650,18 RSD/godina 2 552,52 RSD/godina 3 063,02 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pt Portugal 1 2 552,52 RSD/godina 3 063,02 RSD/godina 2 552,52 RSD/godina 3 063,02 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ro Romania 1 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 3 196,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ro Romania 1 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 4 428,06 RSD/godina 5 313,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ro Romania 1 4 328,18 RSD/godina 5 193,82 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 3 196,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 592,62 RSD/godina 711,14 RSD/godina
.adygeya.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bir.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cbg.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.marine.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mytis.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pp.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pyatigorsk.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.ru Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.se Sweden 1 4 223,00 RSD/godina 5 067,60 RSD/godina 4 223,00 RSD/godina 5 067,60 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.se Sweden - Alternative 1 1 431,63 RSD/godina 1 717,96 RSD/godina 1 431,63 RSD/godina 1 717,96 RSD/godina 1 431,63 RSD/godina 1 717,96 RSD/godina
.si Slovenia 1 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 2 219,58 RSD/godina 2 663,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ae.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.at.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.cn.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.de.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.uk.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.us.si Slovenia - Alternative 1 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina 1 664,69 RSD/godina 1 997,63 RSD/godina
.sk Slovakia 1 1 275,15 RSD/godina 1 530,18 RSD/godina 1 275,15 RSD/godina 1 530,18 RSD/godina 1 275,15 RSD/godina 1 530,18 RSD/godina
.su Russia 1 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 2 459,37 RSD/godina 2 951,24 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.adygeya.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.aktyubinsk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.arkhangelsk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.armenia.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ashgabad.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.azerbaijan.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.balashov.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bryansk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bukhara.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.chimkent.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.east-kazakhstan.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.exnet.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ivanovo.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.jambyl.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kaluga.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karacol.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karaganda.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karelia.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.khakassia.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.krasnodar.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kurgan.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lenug.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mangyshlak.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.murmansk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.navoi.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.north-kazakhstan.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.obninsk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.penza.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pokrovsk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sochi.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tashkent.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.termez.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.togliatti.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.troitsk.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tselinograd.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tula.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tuva.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vologda.su Russia 1 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 1 975,40 RSD/godina 2 370,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ua Ukraine 1 13 827,78 RSD/godina 16 593,34 RSD/godina 13 827,78 RSD/godina 16 593,34 RSD/godina 13 827,78 RSD/godina 16 593,34 RSD/godina
.biz.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cherkassy.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.cherkasy.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.chernigov.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.chernovtsy.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.ck.ua Ukraine 1 1 334,22 RSD/godina 1 601,06 RSD/godina 1 334,22 RSD/godina 1 601,06 RSD/godina 1 334,22 RSD/godina 1 601,06 RSD/godina
.cn.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina
.co.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ua Ukraine 1 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina 2 469,25 RSD/godina 2 963,10 RSD/godina
.crimea.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cv.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina
.dn.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dnepropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina
.dnipropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina 394,09 RSD/godina 472,91 RSD/godina
.donetsk.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.dp.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina
.edu.ua Ukraine 1 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina
.gov.ua Ukraine 1 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina
.if.ua Ukraine 1 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina
.in.ua Ukraine 1 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina
.ivano-frankivsk.ua Ukraine 1 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina
.kh.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkiv.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkov.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kherson.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.khmelnitskiy.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.kiev.ua Ukraine 1 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina
.kirovograd.ua Ukraine 1 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina
.km.ua Ukraine 1 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina
.kr.ua Ukraine 1 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina
.ks.ua Ukraine 1 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina 648,05 RSD/godina 777,66 RSD/godina
.kyiv.ua Ukraine - Kyiv.ua 1 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina 591,63 RSD/godina 709,96 RSD/godina
.lg.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.lt.ua Ukraine 1 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina
.lugansk.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.lutsk.ua Ukraine 1 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina
.lviv.ua Ukraine (Lviv) 1 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 606,11 RSD/godina 727,33 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mk.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina
.net.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nikolaev.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina
.od.ua Ukraine 1 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina
.odesa.ua Ukraine 1 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina
.odessa.ua Ukraine 1 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina 758,60 RSD/godina 910,32 RSD/godina
.org.ua Ukraine (Organizations) 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina
.pl.ua Ukraine 1 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina
.poltava.ua Ukraine 1 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina 582,74 RSD/godina 699,29 RSD/godina
.pp.ua Ukraine 1 49,38 RSD/godina 59,26 RSD/godina 49,38 RSD/godina 59,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rovno.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.rv.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.sebastopol.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sm.ua Ukraine 1 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina 953,01 RSD/godina 1 143,61 RSD/godina
.sumy.ua Ukraine 1 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 724,29 RSD/godina 869,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.te.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina
.ternopil.ua Ukraine 1 838,65 RSD/godina 1 006,38 RSD/godina 838,65 RSD/godina 1 006,38 RSD/godina 838,65 RSD/godina 1 006,38 RSD/godina
.uz.ua Ukraine 1 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina
.uzhgorod.ua Ukraine 1 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina 542,25 RSD/godina 650,70 RSD/godina
.vinnica.ua Ukraine 1 686,17 RSD/godina 823,40 RSD/godina 686,17 RSD/godina 823,40 RSD/godina 686,17 RSD/godina 823,40 RSD/godina
.vn.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina
.volyn.ua Ukraine 1 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina 914,89 RSD/godina 1 097,87 RSD/godina
.yalta.ua Ukraine 1 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina 571,81 RSD/godina 686,17 RSD/godina