Cenovnik domena

Cenovnik domena

Nudimo najširi spektar registracije naziva domena dostupnih na tržištu.

TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.од.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.aero gTLD - Aero 1 9 829,15 RSD/godina 11 794,98 RSD/godina 9 829,15 RSD/godina 11 794,98 RSD/godina 9 829,15 RSD/godina 11 794,98 RSD/godina
.biz gTLD - Business 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.cat gTLD - In Catalian 1 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina
.co.com Commercial - Alternative 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.info gTLD - Information 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.jobs Domain Jobs 1 15 786,20 RSD/godina 18 943,44 RSD/godina 15 786,20 RSD/godina 18 943,44 RSD/godina 15 786,20 RSD/godina 18 943,44 RSD/godina
.mobi gTLD - Mobile device 1 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina
.name gTLD - Name 1 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina
.domain.name gTLD - Name 1 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina
.evil.name gTLD - Name 1 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina
.galaxie.name gTLD - Name 1 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina
.pridal.name gTLD - Name 1 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina 972,99 RSD/godina 1 167,59 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina 1 200,00 RSD/godina 1 440,00 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina 1 300,00 RSD/godina 1 560,00 RSD/godina
.pro gTLD - Professionals 1 1 836,76 RSD/godina 2 204,11 RSD/godina 1 836,76 RSD/godina 2 204,11 RSD/godina 1 836,76 RSD/godina 2 204,11 RSD/godina
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 489,26 RSD/godina 1 787,11 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 787,11 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 787,11 RSD/godina
.travel gTLD - Travel site 1 12 906,96 RSD/godina 15 488,35 RSD/godina 12 906,96 RSD/godina 15 488,35 RSD/godina 12 906,96 RSD/godina 15 488,35 RSD/godina
.xxx gTLD - Adult website 1 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.abogado nGTLD - Abogado 1 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina
.academy nGTLD - Academy 1 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.accountants nGTLD - Accountants 1 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina
.actor nGTLD - Actor 1 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina
.adult nGTLD - Adult 1 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina
.africa nGTLD - Africa 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.agency nGTLD - Agency 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.airforce nGTLD - Airforce 1 3 077,81 RSD/godina 3 693,37 RSD/godina 3 077,81 RSD/godina 3 693,37 RSD/godina 3 077,81 RSD/godina 3 693,37 RSD/godina
.alsace nGTLD - Alsace 1 5 196,77 RSD/godina 6 236,12 RSD/godina 5 196,77 RSD/godina 6 236,12 RSD/godina 5 196,77 RSD/godina 6 236,12 RSD/godina
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina
.apartments nGTLD - Apartments 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.app gTLD - Application 1 1 736,48 RSD/godina 2 083,78 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.archi nGTLD - Archi 1 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina
.army nGTLD - Army 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.art nGTLD - Art 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.asia Asia 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.associates nGTLD - Associates 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.attorney nGTLD - Attorney 1 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina
.auction nGTLD - Auction 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.audio nGTLD - Audio 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.auto nGTLD - Auto 1 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina
.autos nGTLD - Autos 1 7 445,33 RSD/godina 8 934,40 RSD/godina 7 445,33 RSD/godina 8 934,40 RSD/godina 7 445,33 RSD/godina 8 934,40 RSD/godina
.baby nGTLD - Baby 1 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina
.band nGTLD - Band 1 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina
.bank nGTLD - Bank 1 103 057,11 RSD/godina 123 668,53 RSD/godina 89 256,59 RSD/godina 107 107,91 RSD/godina 89 256,59 RSD/godina 107 107,91 RSD/godina
.bar nGTLD - Bar 1 5 947,13 RSD/godina 7 136,56 RSD/godina 5 947,13 RSD/godina 7 136,56 RSD/godina 5 947,13 RSD/godina 7 136,56 RSD/godina
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 7 236,29 RSD/godina 8 683,55 RSD/godina 7 236,29 RSD/godina 8 683,55 RSD/godina 7 236,29 RSD/godina 8 683,55 RSD/godina
.bargains nGTLD - Bargains 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.basketball nGTLD - BASKETBALL 1 10 821,99 RSD/godina 12 986,39 RSD/godina 10 821,99 RSD/godina 12 986,39 RSD/godina 10 821,99 RSD/godina 12 986,39 RSD/godina
.bayern nGTLD - Bayern 1 3 673,81 RSD/godina 4 408,57 RSD/godina 3 673,81 RSD/godina 4 408,57 RSD/godina 3 673,81 RSD/godina 4 408,57 RSD/godina
.beauty nGTLD - BEAUTY 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.beer nGTLD - Beer 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.berlin nGTLD - Berlin 1 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina
.best nGTLD - Best 1 1 885,41 RSD/godina 2 262,49 RSD/godina 1 885,41 RSD/godina 2 262,49 RSD/godina 1 885,41 RSD/godina 2 262,49 RSD/godina
.bet nGTLD - Bet 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.bible nGTLD - Bible 1 14 793,36 RSD/godina 17 752,03 RSD/godina 14 793,36 RSD/godina 17 752,03 RSD/godina 14 793,36 RSD/godina 17 752,03 RSD/godina
.bid nGTLD - Bid 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.bike nGTLD - Bike 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.bingo nGTLD - Bingo 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.bio nGTLD - BIO 1 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina 6 850,62 RSD/godina 8 220,74 RSD/godina
.black nGTLD - Black 1 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.blog nGTLD - Blog 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.blue nGTLD - Blue 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.boats nGTLD - Boats 1 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina
.bond nGTLD - Bond 1 11 914,12 RSD/godina 14 296,94 RSD/godina 11 914,12 RSD/godina 14 296,94 RSD/godina 11 914,12 RSD/godina 14 296,94 RSD/godina
.boston nGTLD - Boston 1 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina
.boutique nGTLD - Boutique 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.broker nGTLD - Broker 1 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina
.brussels nGTLD - Brussels 1 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina
.build nGTLD - Build 1 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina
.builders nGTLD - Builders 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.business nGTLD - Business 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.buzz nGTLD - Buzz 1 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.cab nGTLD - Cab 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.cafe nGTLD - Cafe 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.cam nGTLD - Cam 1 1 280,77 RSD/godina 1 536,92 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.camera nGTLD - Camera 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.camp nGTLD - Camp 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina
.capital nGTLD - Capital 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.car nGTLD - Car 1 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina
.cards nGTLD - Cards 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.care nGTLD - Care 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.career nGTLD - Career 1 10 100,19 RSD/godina 12 120,23 RSD/godina 10 100,19 RSD/godina 12 120,23 RSD/godina 10 100,19 RSD/godina 12 120,23 RSD/godina
.careers nGTLD - Careers 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.cars nGTLD - Cars 1 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina 277 003,22 RSD/godina 332 403,86 RSD/godina
.casa nGTLD - Casa 1 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina
.cash nGTLD - Cash 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.casino nGTLD - Casino 1 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina
.catering nGTLD - Catering 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.center nGTLD - Center 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.ceo nGTLD - CEO 1 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina
.cfd nGTLD - CFD 1 992,84 RSD/godina 1 191,41 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina
.charity nGTLD - Charity 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.chat nGTLD - Chat 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.cheap nGTLD - Cheap 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.christmas nGTLD - Christmas 1 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina
.church nGTLD - Church 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.city nGTLD - City 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.claims nGTLD - Claims 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.click nGTLD - Click 1 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina
.clinic nGTLD - Clinic 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.clothing nGTLD - Clothing 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.cloud nGTLD - Cloud 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.club nGTLD - Club 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.coach nGTLD - Coach 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.codes nGTLD - Codes 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.coffee nGTLD - Coffee 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.college nGTLD - College 1 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina
.cologne nGTLD - Cologne 1 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina
.community nGTLD - Community 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.company nGTLD - Company 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.computer nGTLD - Computer 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.condos nGTLD - Condos 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.construction nGTLD - Construction 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.consulting nGTLD - Consulting 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.contact nGTLD - CONTACT 1 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina
.contractors nGTLD - Contractors 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.cooking nGTLD - Cooking 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.cool nGTLD - Cool 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.corsica nGTLD - Corsica 1 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina
.country nGTLD - Country 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.coupons nGTLD - Coupons 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.courses nGTLD - Courses 1 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina
.credit nGTLD - Credit 1 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina 10 722,71 RSD/godina 12 867,25 RSD/godina
.cricket nGTLD - Cricket 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.cruises nGTLD - Cruises 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.cymru nGTLD - Cymru 1 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina
.cyou nGTLD - CYOU 1 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina
.dance nGTLD - Dance 1 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina 2 184,25 RSD/godina 2 621,10 RSD/godina
.date nGTLD - Date 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.dating nGTLD - Dating 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.deals nGTLD - Deals 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.degree nGTLD - Degree 1 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina
.delivery nGTLD - Delivery 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.democrat nGTLD - Democrat 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.dental nGTLD - Dental 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.dentist nGTLD - Dentist 1 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina
.desi nGTLD - Desi 1 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina
.design nGTLD - Design 1 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina
.dev nGTLD - Dev 1 1 438,63 RSD/godina 1 726,36 RSD/godina 1 438,63 RSD/godina 1 726,36 RSD/godina 1 339,35 RSD/godina 1 607,22 RSD/godina
.diamonds nGTLD - Diamonds 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.diet nGTLD - Diet 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.digital nGTLD - Digital 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.direct nGTLD - Direct 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.directory nGTLD - Directory 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.discount nGTLD - Discount 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.doctor nGTLD - Doctor 1 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina
.dog nGTLD - Dog 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.domains nGTLD - Domains 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.download nGTLD - download 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.durban nGTLD - Durban 1 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina
.earth nGTLD - Earth 1 2 481,11 RSD/godina 2 977,33 RSD/godina 2 481,11 RSD/godina 2 977,33 RSD/godina 2 481,11 RSD/godina 2 977,33 RSD/godina
.eco nGTLD - Eco 1 6 443,55 RSD/godina 7 732,26 RSD/godina 6 443,55 RSD/godina 7 732,26 RSD/godina 6 443,55 RSD/godina 7 732,26 RSD/godina
.education nGTLD - Education 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.email nGTLD - Email 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.energy nGTLD - Energy 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.engineer nGTLD - Engineer 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.engineering nGTLD - Engineering 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.enterprises nGTLD - Enterprises 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.equipment nGTLD - Equipment 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.estate nGTLD - Estate 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.events nGTLD - Events 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.exchange nGTLD - Exchange 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.expert nGTLD - Expert 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.exposed nGTLD - Exposed 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.express nGTLD - Express 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.fail nGTLD - Fail 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.faith nGTLD - Faith 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.family nGTLD - Family 1 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina
.fan nGTLD - Fan 1 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina
.fans nGTLD - Fans 1 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina
.farm nGTLD - Farm 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.fashion nGTLD - Fashion 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.feedback nGTLD - Feedback 1 35 146,64 RSD/godina 42 175,97 RSD/godina 35 146,64 RSD/godina 42 175,97 RSD/godina 35 146,64 RSD/godina 42 175,97 RSD/godina
.film nGTLD - Film 1 8 925,66 RSD/godina 10 710,79 RSD/godina 8 925,66 RSD/godina 10 710,79 RSD/godina 8 925,66 RSD/godina 10 710,79 RSD/godina
.finance nGTLD - Finance 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.financial nGTLD - Financial 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.fish nGTLD - Fish 1 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina
.fishing nGTLD - Fishing 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.fit nGTLD - Fit 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.fitness nGTLD - Fitness 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.flights nGTLD - Flights 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.florist nGTLD - Florist 1 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina 2 927,89 RSD/godina 3 513,47 RSD/godina
.flowers nGTLD - Flowers 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.football nGTLD - Football 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.forex nGTLD - Forex 1 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina
.forsale nGTLD - Forsale 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.foundation nGTLD - Foundation 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.frl nGTLD - Frl 1 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina 5 009,74 RSD/godina 6 011,69 RSD/godina
.fun nGTLD - Fun 1 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.fund nGTLD - Fund 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.furniture nGTLD - Furniture 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.futbol nGTLD - Futbol 1 1 389,98 RSD/godina 1 667,98 RSD/godina 1 389,98 RSD/godina 1 667,98 RSD/godina 1 389,98 RSD/godina 1 667,98 RSD/godina
.fyi nGTLD - Fyi 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.gallery nGTLD - Gallery 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.game nGTLD - Game 1 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina
.games nGTLD - Games 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.garden nGTLD - Garden 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.gay nGTLD - Gay 1 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina
.gdn nGTLD - GDN 1 39 614,44 RSD/godina 47 537,33 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina
.gent nGTLD - Gent 1 3 387,70 RSD/godina 4 065,24 RSD/godina 3 387,70 RSD/godina 4 065,24 RSD/godina 3 387,70 RSD/godina 4 065,24 RSD/godina
.paris nGTLD - Paris 1 5 057,61 RSD/godina 6 069,13 RSD/godina 5 057,61 RSD/godina 6 069,13 RSD/godina 5 057,61 RSD/godina 6 069,13 RSD/godina
.gal nGTLD - Gal 1 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina
.eus nGTLD - Eus 1 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina 7 979,96 RSD/godina 9 575,95 RSD/godina
.bzh nGTLD - Bzh 1 5 892,56 RSD/godina 7 071,07 RSD/godina 5 892,56 RSD/godina 7 071,07 RSD/godina 5 892,56 RSD/godina 7 071,07 RSD/godina
.physio nGTLD - Physio 1 8 362,72 RSD/godina 10 035,26 RSD/godina 8 362,72 RSD/godina 10 035,26 RSD/godina 8 362,72 RSD/godina 10 035,26 RSD/godina
.moscow nGTLD - Moscow 1 1 190,42 RSD/godina 1 428,50 RSD/godina 1 190,42 RSD/godina 1 428,50 RSD/godina 1 190,42 RSD/godina 1 428,50 RSD/godina
.москва nGTLD - Moscow (cirilic) 1 1 191,41 RSD/godina 1 429,69 RSD/godina 1 191,41 RSD/godina 1 429,69 RSD/godina 1 191,41 RSD/godina 1 429,69 RSD/godina
.ltda nGTLD - Ltda 1 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina
.gift nGTLD - Gift 1 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.gifts nGTLD - Gifts 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.gives nGTLD - Gives 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.glass nGTLD - Glass 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.global nGTLD - Global 1 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina
.gmbh nGTLD - Gmbh 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.gold nGTLD - Gold 1 7 436,39 RSD/godina 8 923,67 RSD/godina 7 436,39 RSD/godina 8 923,67 RSD/godina 7 436,39 RSD/godina 8 923,67 RSD/godina
.golf nGTLD - Golf 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.graphics nGTLD - Graphics 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.gratis nGTLD - Gratis 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.green nGTLD - Green 1 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina
.gripe nGTLD - Gripe 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.group nGTLD - Group 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.guide nGTLD - Guide 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.guitars nGTLD - Guitars 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.guru nGTLD - Guru 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.hair nGTLD - HAIR 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.hamburg nGTLD - Hamburg 1 5 889,22 RSD/godina 7 067,06 RSD/godina 5 889,22 RSD/godina 7 067,06 RSD/godina 5 889,22 RSD/godina 7 067,06 RSD/godina
.haus nGTLD - Haus 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.healthcare nGTLD - Healthcare 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.help nGTLD - Help 1 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina
.hiphop nGTLD - HipHop 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.hiv nGTLD - HIV 1 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina
.hockey nGTLD - Hockey 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.holdings nGTLD - Holdings 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.holiday nGTLD - Holiday 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.homes nGTLD - Homes 1 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina
.horse nGTLD - Horse 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.hospital nGTLD - Hospital 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.host nGTLD - Host 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.hosting nGTLD - Hosting 1 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina
.house nGTLD - House 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.how nGTLD - How 1 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina
.icu nGTLD - ICU 1 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina 1 082,20 RSD/godina 1 298,64 RSD/godina
.immo nGTLD - Immo 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.immobilien nGTLD - Immobilien 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.industries nGTLD - Industries 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.ink nGTLD - Ink 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina
.institute nGTLD - Institute 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.insurance nGTLD - Insurance 1 115 169,79 RSD/godina 138 203,75 RSD/godina 98 291,46 RSD/godina 117 949,75 RSD/godina 98 291,46 RSD/godina 117 949,75 RSD/godina
.insure nGTLD - Insure 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.international nGTLD - International 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.investments nGTLD - Investments 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.irish nGTLD - Irish 1 4 019,03 RSD/godina 4 822,84 RSD/godina 4 019,03 RSD/godina 4 822,84 RSD/godina 4 019,03 RSD/godina 4 822,84 RSD/godina
.ist nGTLD - Ist (Istambul) 1 2 273,61 RSD/godina 2 728,33 RSD/godina 2 273,61 RSD/godina 2 728,33 RSD/godina 2 273,61 RSD/godina 2 728,33 RSD/godina
.istanbul nGTLD - istanbul 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina
.jetzt nGTLD - Jetzt 1 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.jewelry nGTLD - Jewelry 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.joburg nGTLD - Joburg 1 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina 2 726,36 RSD/godina 3 271,63 RSD/godina
.juegos nGTLD - Juegos 1 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina 34 650,22 RSD/godina 41 580,26 RSD/godina
.kaufen nGTLD - Kaufen 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.kim nGTLD - Kim 1 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina
.kitchen nGTLD - Kitchen 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.kiwi nGTLD - Kiwi 1 2 776,08 RSD/godina 3 331,30 RSD/godina 2 776,08 RSD/godina 3 331,30 RSD/godina 2 776,08 RSD/godina 3 331,30 RSD/godina
.koeln nGTLD - Koeln 1 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina
.krd nGTLD - Krd 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.kyoto nGTLD - Kyoto 1 7 232,91 RSD/godina 8 679,49 RSD/godina 7 232,91 RSD/godina 8 679,49 RSD/godina 7 232,91 RSD/godina 8 679,49 RSD/godina
.land nGTLD - Land 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.lat nGTLD - Lat 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.law nGTLD - Law 1 9 918,50 RSD/godina 11 902,20 RSD/godina 9 918,50 RSD/godina 11 902,20 RSD/godina 9 918,50 RSD/godina 11 902,20 RSD/godina
.lawyer nGTLD - Lawyer 1 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina 4 368,51 RSD/godina 5 242,21 RSD/godina
.lease nGTLD - Lease 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.legal nGTLD - Legal 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.lgbt nGTLD - Lgbt 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.life nGTLD - Life 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.lighting nGTLD - Lighting 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.limited nGTLD - Limited 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.limo nGTLD - Limo 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.link nGTLD - Link 1 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina 1 241,05 RSD/godina 1 489,26 RSD/godina
.live nGTLD - Live 1 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina
.llc nGTLD - LLC 1 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina 3 177,10 RSD/godina 3 812,52 RSD/godina
.loan nGTLD - Loan 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.loans nGTLD - Loans 1 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina 7 932,82 RSD/godina 9 519,38 RSD/godina
.lol nGTLD - Lol 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.london nGTLD - London 1 4 360,73 RSD/godina 5 232,88 RSD/godina 4 360,73 RSD/godina 5 232,88 RSD/godina 4 360,73 RSD/godina 5 232,88 RSD/godina
.lotto nGTLD - Lotto 1 177 718,91 RSD/godina 213 262,69 RSD/godina 177 718,91 RSD/godina 213 262,69 RSD/godina 177 718,91 RSD/godina 213 262,69 RSD/godina
.love nGTLD - Love 1 2 571,46 RSD/godina 3 085,75 RSD/godina 2 571,46 RSD/godina 3 085,75 RSD/godina 2 571,46 RSD/godina 3 085,75 RSD/godina
.ltd nGTLD - Ltd 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.luxury nGTLD - Luxury 1 49 986,05 RSD/godina 59 983,26 RSD/godina 49 986,05 RSD/godina 59 983,26 RSD/godina 49 986,05 RSD/godina 59 983,26 RSD/godina
.maison nGTLD - Maison 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.makeup nGTLD - Makeup 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.management nGTLD - Management 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.market nGTLD - Market 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.marketing nGTLD - Marketing 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.markets nGTLD - Markets 1 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina
.mba nGTLD - Mba 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.media nGTLD - Media 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.melbourne nGTLD - Melbourne 1 5 688,47 RSD/godina 6 826,16 RSD/godina 5 688,47 RSD/godina 6 826,16 RSD/godina 5 688,47 RSD/godina 6 826,16 RSD/godina
.memorial nGTLD - Memorial 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.men nGTLD - Men 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.menu nGTLD - Menu 1 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina 3 375,67 RSD/godina 4 050,80 RSD/godina
.miami nGTLD - Miami 1 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina
.moda nGTLD - Moda 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.moe nGTLD - Moe 1 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina 2 107,81 RSD/godina 2 529,37 RSD/godina
.mom nGTLD - Mom 1 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina
.money nGTLD - Money 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.monster nGTLD - Monster 1 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina
.mortgage nGTLD - Mortgage 1 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 4 646,51 RSD/godina
.motorcycles nGTLD - Motorcycles 1 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina
.movie nGTLD - Movie 1 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina 24 721,79 RSD/godina 29 666,15 RSD/godina
.nagoya nGTLD - Nagoya 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.navy nGTLD - Navy 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.network nGTLD - Network 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.new nGTLD - New 1 60 563,43 RSD/godina 72 676,12 RSD/godina 60 563,43 RSD/godina 72 676,12 RSD/godina 60 563,43 RSD/godina 72 676,12 RSD/godina
.news nGTLD - News 1 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina
.ngo nGTLD - Non-Governmental Organization 1 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina 4 954,29 RSD/godina 5 945,15 RSD/godina
.ninja nGTLD - Ninja 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.nrw nGTLD - Nrw 1 5 555,24 RSD/godina 6 666,29 RSD/godina 5 555,24 RSD/godina 6 666,29 RSD/godina 5 555,24 RSD/godina 6 666,29 RSD/godina
.nyc nGTLD - Nyc 1 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina
.observer nGTLD - Observer 1 6 344,27 RSD/godina 7 613,12 RSD/godina 1 380,05 RSD/godina 1 656,06 RSD/godina 1 380,05 RSD/godina 1 656,06 RSD/godina
.okinawa nGTLD - Okinawa 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.one nGTLD - One 1 991,85 RSD/godina 1 190,22 RSD/godina 991,85 RSD/godina 1 190,22 RSD/godina 991,85 RSD/godina 1 190,22 RSD/godina
.onl nGTLD - Online 1 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina 1 587,56 RSD/godina 1 905,07 RSD/godina
.online nGTLD - Online 1 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina 3 076,82 RSD/godina 3 692,18 RSD/godina
.ooo nGTLD - Ooo 1 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina 3 398,50 RSD/godina 4 078,20 RSD/godina
.organic nGTLD - Organic 1 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina
.osaka nGTLD - Osaka 1 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina 4 467,79 RSD/godina 5 361,35 RSD/godina
.page nGTLD - Page 1 1 611,38 RSD/godina 1 933,66 RSD/godina 1 611,38 RSD/godina 1 933,66 RSD/godina 1 611,38 RSD/godina 1 933,66 RSD/godina
.partners nGTLD - Partners 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.parts nGTLD - Parts 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.party nGTLD - Party 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.pet nGTLD - Pet 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.photo nGTLD - Photo 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.photography nGTLD - Photography 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.photos nGTLD - Photos 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.pics nGTLD - Pics 1 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina 2 730,32 RSD/godina 3 276,38 RSD/godina
.pictures nGTLD - Pictures 1 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina 1 290,70 RSD/godina 1 548,84 RSD/godina
.pink nGTLD - Pink 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.pizza nGTLD - Pizza 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.place nGTLD - Place 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.plumbing nGTLD - Plumbing 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.plus nGTLD - Plus 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.poker nGTLD - Poker 1 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 4 964,22 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina
.porn nGTLD - Porn 1 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina
.press nGTLD - Press 1 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina
.productions nGTLD - Productions 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.promo nGTLD - Promo 1 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina 1 747,40 RSD/godina 2 096,88 RSD/godina
.properties nGTLD - Properties 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.property nGTLD - Property 1 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina 11 814,83 RSD/godina 14 177,80 RSD/godina
.protection nGTLD - Protection 1 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina
.pub nGTLD - Pub 1 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 3 574,24 RSD/godina
.qpon nGTLD - Qpon 1 1 608,41 RSD/godina 1 930,09 RSD/godina 1 608,41 RSD/godina 1 930,09 RSD/godina 1 608,41 RSD/godina 1 930,09 RSD/godina
.quebec nGTLD - Quebec 1 3 217,59 RSD/godina 3 861,11 RSD/godina 3 217,59 RSD/godina 3 861,11 RSD/godina 3 217,59 RSD/godina 3 861,11 RSD/godina
.quest nGTLD - QUEST 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.racing nGTLD - Racing 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.radio nGTLD - Radio 1 27 720,55 RSD/godina 33 264,66 RSD/godina 27 720,55 RSD/godina 33 264,66 RSD/godina 27 720,55 RSD/godina 33 264,66 RSD/godina
.realty nGTLD - Realty 1 43 685,10 RSD/godina 52 422,12 RSD/godina 27 799,61 RSD/godina 33 359,53 RSD/godina 38 720,88 RSD/godina 46 465,06 RSD/godina
.recipes nGTLD - Recipes 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.red nGTLD - Red 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.rehab nGTLD - Rehab 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.reise nGTLD - Reisen 1 8 538,45 RSD/godina 10 246,14 RSD/godina 8 538,45 RSD/godina 10 246,14 RSD/godina 8 538,45 RSD/godina 10 246,14 RSD/godina
.reisen nGTLD - Reisen 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.reit nGTLD - Reit 1 147 933,62 RSD/godina 177 520,34 RSD/godina 147 933,62 RSD/godina 177 520,34 RSD/godina 147 933,62 RSD/godina 177 520,34 RSD/godina
.rent nGTLD - Rent 1 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina 5 450,71 RSD/godina 6 540,85 RSD/godina
.rentals nGTLD - Rentals 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.repair nGTLD - Repair 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.report nGTLD - Report 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.republican nGTLD - Republican 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.rest nGTLD - Rest 1 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina
.restaurant nGTLD - Restaurant 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.review nGTLD - Review 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.reviews nGTLD - Reviews 1 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina
.rich nGTLD - Rich 1 198 469,33 RSD/godina 238 163,20 RSD/godina 198 469,33 RSD/godina 238 163,20 RSD/godina 198 469,33 RSD/godina 238 163,20 RSD/godina
.rio nGTLD - Rio 1 1 495,84 RSD/godina 1 795,01 RSD/godina 1 495,84 RSD/godina 1 795,01 RSD/godina 1 495,84 RSD/godina 1 795,01 RSD/godina
.rip nGTLD - Rip 1 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina 1 777,19 RSD/godina 2 132,63 RSD/godina
.rocks nGTLD - Rocks 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.rodeo nGTLD - Rodeo 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.ruhr nGTLD - Ruhr 1 4 185,91 RSD/godina 5 023,09 RSD/godina 4 185,91 RSD/godina 5 023,09 RSD/godina 4 185,91 RSD/godina 5 023,09 RSD/godina
.run nGTLD - Run 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.ryukyu nGTLD - Ryukyu 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.saarland nGTLD - Saarland 1 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina
.sale nGTLD - Sale 1 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina
.salon nGTLD - Salon 1 4 567,08 RSD/godina 5 480,50 RSD/godina 4 567,08 RSD/godina 5 480,50 RSD/godina 4 567,08 RSD/godina 5 480,50 RSD/godina
.sarl nGTLD - Sarl 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.sbs nGTLD - SBS 1 296,86 RSD/godina 356,23 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina
.school nGTLD - School 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.schule nGTLD - Schule 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.science nGTLD - Science 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.scot nGTLD - Scot 1 4 889,30 RSD/godina 5 867,16 RSD/godina 4 889,30 RSD/godina 5 867,16 RSD/godina 4 889,30 RSD/godina 5 867,16 RSD/godina
.security nGTLD - Security 1 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina 208 397,76 RSD/godina 250 077,31 RSD/godina
.services nGTLD - Services 1 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina
.sex nGTLD - Sex 1 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina 8 429,24 RSD/godina 10 115,09 RSD/godina
.sexy nGTLD - Sexy 1 3 226,74 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 3 226,74 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina 3 226,74 RSD/godina 3 872,09 RSD/godina
.shiksha nGTLD - Shiksha 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.shoes nGTLD - Shoes 1 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina 4 259,30 RSD/godina 5 111,16 RSD/godina
.shop nGTLD - shop 1 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina 3 465,02 RSD/godina 4 158,02 RSD/godina
.shopping nGTLD - Shopping 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.show nGTLD - Show 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.singles nGTLD - Singles 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.site nGTLD - Site 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.ski nGTLD - Ski 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.skin nGTLD - SKIN 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.soccer nGTLD - Soccer 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.social nGTLD - Social 1 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina 2 928,89 RSD/godina 3 514,67 RSD/godina
.software nGTLD - Software 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.solar nGTLD - Solar 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.solutions nGTLD - Solutions 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.soy nGTLD - Soy 1 3 150,29 RSD/godina 3 780,35 RSD/godina 3 150,29 RSD/godina 3 780,35 RSD/godina 3 150,29 RSD/godina 3 780,35 RSD/godina
.space nGTLD - Space 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.sport nGTLD - Sport 1 49 542,87 RSD/godina 59 451,44 RSD/godina 49 542,87 RSD/godina 59 451,44 RSD/godina 49 542,87 RSD/godina 59 451,44 RSD/godina
.spreadbetting nGTLD - Spreadbetting 1 3 961 443,87 RSD/godina 4 753 732,64 RSD/godina 3 961 443,87 RSD/godina 4 753 732,64 RSD/godina 3 961 443,87 RSD/godina 4 753 732,64 RSD/godina
.srl nGTLD - Srl 1 3 474,95 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 3 474,95 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 3 474,95 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina
.storage nGTLD - Storage 1 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina
.store nGTLD - Store 1 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina
.stream nGTLD - stream 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.studio nGTLD - Studio 1 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina
.study nGTLD - Study 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.style nGTLD - Style 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.sucks nGTLD - Sucks 1 28 792,45 RSD/godina 34 550,94 RSD/godina 28 792,45 RSD/godina 34 550,94 RSD/godina 28 792,45 RSD/godina 34 550,94 RSD/godina
.supplies nGTLD - Supplies 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.supply nGTLD - Supply 1 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina 1 886,40 RSD/godina 2 263,68 RSD/godina
.support nGTLD - Support 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.surf nGTLD - Surf 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.surgery nGTLD - Surgery 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.swiss nGTLD - Swiss 1 16 027,61 RSD/godina 19 233,13 RSD/godina 16 027,61 RSD/godina 19 233,13 RSD/godina 16 027,61 RSD/godina 19 233,13 RSD/godina
.sydney nGTLD - Sydney 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.systems nGTLD - Systems 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.taipei nGTLD - Taipei 1 2 382,82 RSD/godina 2 859,38 RSD/godina 2 382,82 RSD/godina 2 859,38 RSD/godina 2 382,82 RSD/godina 2 859,38 RSD/godina
.tattoo nGTLD - Tattoo 1 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina
.tax nGTLD - TAX 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.taxi nGTLD - Taxi 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.team nGTLD - Team 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.tech nGTLD - Tech 1 4 457,87 RSD/godina 5 349,44 RSD/godina 4 457,87 RSD/godina 5 349,44 RSD/godina 4 457,87 RSD/godina 5 349,44 RSD/godina
.technology nGTLD - Technology 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.tennis nGTLD - Tennis 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.theater nGTLD - Theater 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.theatre nGTLD - Theatre 1 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina 58 577,74 RSD/godina 70 293,29 RSD/godina
.tickets nGTLD - Tickets 1 39 614,44 RSD/godina 47 537,33 RSD/godina 39 614,44 RSD/godina 47 537,33 RSD/godina 39 614,44 RSD/godina 47 537,33 RSD/godina
.tienda nGTLD - Tienda 1 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina 4 269,23 RSD/godina 5 123,08 RSD/godina
.tips nGTLD - Tips 1 1 936,04 RSD/godina 2 323,25 RSD/godina 1 936,04 RSD/godina 2 323,25 RSD/godina 1 936,04 RSD/godina 2 323,25 RSD/godina
.tires nGTLD - Tires 1 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina 7 446,32 RSD/godina 8 935,58 RSD/godina
.tirol nGTLD - Tirol 1 4 230,45 RSD/godina 5 076,54 RSD/godina 4 230,45 RSD/godina 5 076,54 RSD/godina 4 230,45 RSD/godina 5 076,54 RSD/godina
.today nGTLD - Today 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.tokyo nGTLD - Tokyo 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.tools nGTLD - Tools 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.top nGTLD - Top 1 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina
.tours nGTLD - Tours 1 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina
.town nGTLD - Town 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.toys nGTLD - Toys 1 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina 4 160,01 RSD/godina 4 992,01 RSD/godina
.trade nGTLD - Trade 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.trading nGTLD - Trading 1 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina
.training nGTLD - Training 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.tube nGTLD - tube 1 2 580,40 RSD/godina 3 096,48 RSD/godina 2 580,40 RSD/godina 3 096,48 RSD/godina 2 580,40 RSD/godina 3 096,48 RSD/godina
.university nGTLD - University 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.uno nGTLD - Uno 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina
.vacations nGTLD - Vacations 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.vegas nGTLD - Vegas 1 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina 5 957,06 RSD/godina 7 148,47 RSD/godina
.ventures nGTLD - Ventures 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.versicherung nGTLD - Versicherung 1 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina
.vet nGTLD - Vet 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.viajes nGTLD - Viajes 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.video nGTLD - Video 1 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina 2 283,54 RSD/godina 2 740,25 RSD/godina
.villas nGTLD - Villas 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.vin nGTLD - Vin 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.vip nGTLD - Vip 1 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.vision nGTLD - Vision 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.vlaanderen nGTLD - Vlaanderen 1 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina 3 785,14 RSD/godina 4 542,17 RSD/godina
.vodka nGTLD - Vodka 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.vote nGTLD - Vote 1 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina
.voting nGTLD - Voting 1 106 317,76 RSD/godina 127 581,31 RSD/godina 106 317,76 RSD/godina 127 581,31 RSD/godina 106 317,76 RSD/godina 127 581,31 RSD/godina
.voto nGTLD - Voto 1 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina 6 939,97 RSD/godina 8 327,96 RSD/godina
.voyage nGTLD - Voyage 1 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina 4 169,94 RSD/godina 5 003,93 RSD/godina
.wales nGTLD - Wales 1 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina 2 048,22 RSD/godina 2 457,86 RSD/godina
.wang nGTLD - Wang 1 1 487,28 RSD/godina 1 784,74 RSD/godina 1 487,28 RSD/godina 1 784,74 RSD/godina 1 487,28 RSD/godina 1 784,74 RSD/godina
.watch nGTLD - Watch 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.webcam nGTLD - Webcam 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.website nGTLD - Website 1 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina
.wedding nGTLD - Wedding 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.whoswho nGTLD - Whoswho 1 694 990,15 RSD/godina 833 988,18 RSD/godina 694 990,15 RSD/godina 833 988,18 RSD/godina 694 990,15 RSD/godina 833 988,18 RSD/godina
.wien nGTLD - Wien 1 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina
.wiki nGTLD - Wiki 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina
.win nGTLD - Win 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.wine nGTLD - Wine 1 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina 4 218,59 RSD/godina 5 062,31 RSD/godina
.work nGTLD - Work 1 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina 892,57 RSD/godina 1 071,08 RSD/godina
.works nGTLD - Works 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.world nGTLD - World 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.wtf nGTLD - WTF 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.佛山 nGTLD - 佛山 (Foshan) 1 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina
.在线 nGTLD - Online (Chinesse) 1 34 749,51 RSD/godina 41 699,41 RSD/godina 34 749,51 RSD/godina 41 699,41 RSD/godina 34 749,51 RSD/godina 41 699,41 RSD/godina
.موقع nGTLD - موقع (website) 1 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina 4 864,93 RSD/godina 5 837,92 RSD/godina
.网站 nGTLD - WEB (Chinese) 1 1 578,62 RSD/godina 1 894,34 RSD/godina 1 578,62 RSD/godina 1 894,34 RSD/godina 1 578,62 RSD/godina 1 894,34 RSD/godina
.移动 nGTLD - Mobile (Chinnese) 1 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina 1 737,48 RSD/godina 2 084,98 RSD/godina
.我爱你 nGTLD - 我爱你 (Love) 1 3 623,88 RSD/godina 4 348,66 RSD/godina 3 623,88 RSD/godina 4 348,66 RSD/godina 3 623,88 RSD/godina 4 348,66 RSD/godina
.онлайн nGTLD - Online (Cyrilic) онлайн 1 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina
.сайт nGTLD - Site (Cyrilic) 1 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina
.орг nGTLD - .ORG (Cyrillic) 1 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina
.商标 nGTLD - 商标 (internettrademark) 1 65 813,25 RSD/godina 78 975,90 RSD/godina 65 813,25 RSD/godina 78 975,90 RSD/godina 65 813,25 RSD/godina 78 975,90 RSD/godina
.中文网 nGTLD - Website (Chinesse) 1 14 882,72 RSD/godina 17 859,26 RSD/godina 14 882,72 RSD/godina 17 859,26 RSD/godina 14 882,72 RSD/godina 17 859,26 RSD/godina
.संगठन nGTLD - .ORG (Hindi) 1 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina
.امارات nGTLD - امارات (Emirati) 1 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina 5 857,77 RSD/godina 7 029,32 RSD/godina
.شبكة nGTLD - Shabaka (.web) 1 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina 2 084,97 RSD/godina 2 501,96 RSD/godina
.机构 nGTLD - .ORG (Chinesse) 1 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina 935,26 RSD/godina 1 122,31 RSD/godina
.рус nGTLD - .РУС (Cyrillic) 1 1 479,34 RSD/godina 1 775,21 RSD/godina 1 479,34 RSD/godina 1 775,21 RSD/godina 1 479,34 RSD/godina 1 775,21 RSD/godina
.みんな nGTLD - Everyone (Japan) 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.コム nGTLD - com (Japan) 1 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina 1 488,27 RSD/godina 1 785,92 RSD/godina
.企业 nGTLD - 企业 (enterprise) 1 8 141,31 RSD/godina 9 769,57 RSD/godina 8 141,31 RSD/godina 9 769,57 RSD/godina 8 141,31 RSD/godina 9 769,57 RSD/godina
.信息 nGTLD - 转发 (forwarding) 1 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina
.广东 nGTLD - 广东 (Guangdong province) 1 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina 4 123,64 RSD/godina 4 948,37 RSD/godina
.xyz nGTLD - XYZ 1 1 280,77 RSD/godina 1 536,92 RSD/godina 1 379,06 RSD/godina 1 654,87 RSD/godina 1 280,77 RSD/godina 1 536,92 RSD/godina
.yachts nGTLD - Yachts 1 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina 3 473,96 RSD/godina 4 168,75 RSD/godina
.yoga nGTLD - Yoga 1 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina 2 968,60 RSD/godina 3 562,32 RSD/godina
.yokohama nGTLD - Yokohama 1 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina 1 556,45 RSD/godina 1 867,74 RSD/godina
.zone nGTLD - Zone 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.ad Andorra 1 9 715,78 RSD/godina 11 658,94 RSD/godina 9 715,78 RSD/godina 11 658,94 RSD/godina 9 715,78 RSD/godina 11 658,94 RSD/godina
.al Albania 1 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina
.com.al Albania 1 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina
.at Austria 1 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.at Austria 1 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.or.at Austria 1 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 1 424,99 RSD/godina 1 709,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ba Bosnia And Herzegovina 1 4 000,00 RSD/godina 4 800,00 RSD/godina 4 000,00 RSD/godina 4 800,00 RSD/godina 10 242,13 RSD/godina 12 290,56 RSD/godina
.co.ba Bosnia And Herzegovina 1 1 781,24 RSD/godina 2 137,49 RSD/godina 1 781,24 RSD/godina 2 137,49 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.be Belgium 1 834,96 RSD/godina 1 001,95 RSD/godina 834,96 RSD/godina 1 001,95 RSD/godina 834,96 RSD/godina 1 001,95 RSD/godina
.bg Bulgaria 1 11 127,19 RSD/godina 13 352,63 RSD/godina 11 127,19 RSD/godina 13 352,63 RSD/godina 11 127,19 RSD/godina 13 352,63 RSD/godina
.by Belarus 1 2 001,04 RSD/godina 2 401,25 RSD/godina 2 001,04 RSD/godina 2 401,25 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.by Belarusian domain 1 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina 1 975,76 RSD/godina 2 370,91 RSD/godina
.ch Switzerland 1 2 772,05 RSD/godina 3 326,46 RSD/godina 2 772,05 RSD/godina 3 326,46 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de.com Germany - Alternative 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina
.eu.com Europen Union - Alternative 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina
.gr.com Greece - Alternative 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina
.ru.com Russia - Alternative 1 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina 3 961,44 RSD/godina 4 753,73 RSD/godina
.uk.com United Kingdom - Alternative 1 3 832,16 RSD/godina 4 598,59 RSD/godina 3 832,16 RSD/godina 4 598,59 RSD/godina 3 832,16 RSD/godina 4 598,59 RSD/godina
.cy Cyprus 1 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina
.com.cy Cyprus 1 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina 16 587,80 RSD/godina 19 905,36 RSD/godina
.cz Czech Republic 1 720,50 RSD/godina 864,60 RSD/godina 720,50 RSD/godina 864,60 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.cz Czech Republic 1 524,00 RSD/godina 628,80 RSD/godina 524,00 RSD/godina 628,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hz.cz Czech Republic 1 524,00 RSD/godina 628,80 RSD/godina 524,00 RSD/godina 628,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de Germany 1 1 558,59 RSD/godina 1 870,31 RSD/godina 1 558,59 RSD/godina 1 870,31 RSD/godina 1 558,59 RSD/godina 1 870,31 RSD/godina
.com.de Germany - Alternative 1 1 102,14 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina 1 102,14 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina 1 102,14 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina
.dk Denmark 1 2 055,00 RSD/godina 2 466,00 RSD/godina 2 055,00 RSD/godina 2 466,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ee Estonia 1 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 3 896,46 RSD/godina 4 675,75 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ee Estonia 1 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina
.com.ee Estonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.es Spain 1 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.es Spain 1 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.es Spain 1 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 1 322,57 RSD/godina 1 587,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.eu European Union 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 645,70 RSD/godina 774,84 RSD/godina
.fi Finland 1 2 104,09 RSD/godina 2 524,91 RSD/godina 2 104,09 RSD/godina 2 524,91 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.fo Faroe Islands 1 10 576,11 RSD/godina 12 691,33 RSD/godina 10 576,11 RSD/godina 12 691,33 RSD/godina 10 576,11 RSD/godina 12 691,33 RSD/godina
.fr France 1 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina
.de.fr Germany/French - Alternative 1 667,97 RSD/godina 801,56 RSD/godina 667,97 RSD/godina 801,56 RSD/godina 667,97 RSD/godina 801,56 RSD/godina
.ge Georgia 1 4 007,79 RSD/godina 4 809,35 RSD/godina 4 007,79 RSD/godina 4 809,35 RSD/godina 4 007,79 RSD/godina 4 809,35 RSD/godina
.gg Guernsey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina
.co.gg Guernsey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.gg Guernsey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.gg Guernsey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gl Greenland 1 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina
.co.gl Greenland 1 5 532,69 RSD/godina 6 639,23 RSD/godina 5 532,69 RSD/godina 6 639,23 RSD/godina 5 532,69 RSD/godina 6 639,23 RSD/godina
.com.gl Greenland 1 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina
.net.gl Greenland 1 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina
.org.gl Greenland 1 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina 5 216,53 RSD/godina 6 259,84 RSD/godina
.gr Greece 2 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.gr Greece 2 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gs Domain 1 5 758,49 RSD/godina 6 910,19 RSD/godina 5 758,49 RSD/godina 6 910,19 RSD/godina 5 758,49 RSD/godina 6 910,19 RSD/godina
.hr Croatia 1 11 722,47 RSD/godina 14 066,96 RSD/godina 11 722,47 RSD/godina 14 066,96 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.hr Croatia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hu Hungary 1 883,57 RSD/godina 1 060,28 RSD/godina 883,57 RSD/godina 1 060,28 RSD/godina 523,60 RSD/godina 628,32 RSD/godina
.bolt.hu Hungary 2 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina
.co.hu Hungary 2 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina 785,40 RSD/godina 942,48 RSD/godina
.ie Ireland 1 2 225,44 RSD/godina 2 670,53 RSD/godina 2 225,44 RSD/godina 2 670,53 RSD/godina 2 225,44 RSD/godina 2 670,53 RSD/godina
.im Isle of Man 1 5 285,73 RSD/godina 6 342,88 RSD/godina 5 285,73 RSD/godina 6 342,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.is Iceland 1 6 234,34 RSD/godina 7 481,21 RSD/godina 6 234,34 RSD/godina 7 481,21 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.it Italy 1 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina 1 892,57 RSD/godina 2 271,08 RSD/godina
.je Jersey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.je Jersey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.je Jersey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.je Jersey 1 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 7 796,45 RSD/godina 9 355,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.li Liechtenstein 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lt Lithuania 1 3 451,15 RSD/godina 4 141,38 RSD/godina 3 451,15 RSD/godina 4 141,38 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lu Luxembourg 1 2 671,86 RSD/godina 3 206,23 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 3 206,23 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 3 206,23 RSD/godina
.lv Latvia 1 3 339,83 RSD/godina 4 007,80 RSD/godina 3 339,83 RSD/godina 4 007,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.md Moldova 1 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina 7 843,46 RSD/godina 9 412,15 RSD/godina
.me Montenegro 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.mk Makedonia 1 3 885,33 RSD/godina 4 662,40 RSD/godina 3 885,33 RSD/godina 4 662,40 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.mk Makedonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.mk Makedonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.inf.mk Makedonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.mk Makedonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.mk Makedonia 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mt Malta 1 6 123,01 RSD/godina 7 347,61 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 6 123,01 RSD/godina 7 347,61 RSD/godina
.com.mt Malta 1 6 123,01 RSD/godina 7 347,61 RSD/godina 5 455,05 RSD/godina 6 546,06 RSD/godina 6 123,01 RSD/godina 7 347,61 RSD/godina
.gb.net United Kingdom - Alternative 1 1 308,22 RSD/godina 1 569,86 RSD/godina 1 308,22 RSD/godina 1 569,86 RSD/godina 1 308,22 RSD/godina 1 569,86 RSD/godina
.hu.net Hungary - Alternative 1 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina
.se.net Sweden - Alternative 1 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina 3 328,69 RSD/godina 3 994,43 RSD/godina
.uk.net United Kingdom - Alternative 1 3 026,08 RSD/godina 3 631,30 RSD/godina 3 026,08 RSD/godina 3 631,30 RSD/godina 3 026,08 RSD/godina 3 631,30 RSD/godina
.nl Netherlands 1 1 948,23 RSD/godina 2 337,88 RSD/godina 1 948,23 RSD/godina 2 337,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.nl Netherlands - Alternative 1 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina 2 003,90 RSD/godina 2 404,68 RSD/godina
.no Norway 1 16 699,13 RSD/godina 20 038,96 RSD/godina 16 699,13 RSD/godina 20 038,96 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.no Norway - Alternative 1 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina 3 228,50 RSD/godina 3 874,20 RSD/godina
.us.org United States - Alternative 1 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina 2 879,24 RSD/godina 3 455,09 RSD/godina
.pl Poland 1 1 157,04 RSD/godina 1 388,45 RSD/godina 1 799,85 RSD/godina 2 159,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pl Poland 1 874,21 RSD/godina 1 049,05 RSD/godina 1 362,74 RSD/godina 1 635,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.pl Poland 1 1 157,04 RSD/godina 1 388,45 RSD/godina 1 799,85 RSD/godina 2 159,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.info.pl Poland 1 874,21 RSD/godina 1 049,05 RSD/godina 1 362,74 RSD/godina 1 635,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.pl Poland 1 874,21 RSD/godina 1 049,05 RSD/godina 1 362,74 RSD/godina 1 635,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pl Poland 1 874,21 RSD/godina 1 049,05 RSD/godina 1 362,74 RSD/godina 1 635,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.waw.pl Poland - Regional 1 257,12 RSD/godina 308,54 RSD/godina 642,80 RSD/godina 771,36 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pt Portugal 1 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pt Portugal 1 2 215,42 RSD/godina 2 658,50 RSD/godina 2 560,53 RSD/godina 3 072,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pt Portugal 1 2 560,53 RSD/godina 3 072,64 RSD/godina 2 560,53 RSD/godina 3 072,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ro Romania 1 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 3 206,23 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ro Romania 1 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 4 441,97 RSD/godina 5 330,36 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ro Romania 1 4 341,77 RSD/godina 5 210,12 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 3 206,23 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 595,71 RSD/godina 714,85 RSD/godina
.adygeya.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bir.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cbg.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.marine.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mytis.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pp.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pyatigorsk.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.ru Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.se Sweden 1 4 155,68 RSD/godina 4 986,82 RSD/godina 4 155,68 RSD/godina 4 986,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.se Sweden - Alternative 1 1 436,12 RSD/godina 1 723,34 RSD/godina 1 436,12 RSD/godina 1 723,34 RSD/godina 1 436,12 RSD/godina 1 723,34 RSD/godina
.si Slovenia 1 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 2 226,55 RSD/godina 2 671,86 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ae.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.at.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.cn.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.de.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.uk.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.us.si Slovenia - Alternative 1 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina 1 669,91 RSD/godina 2 003,89 RSD/godina
.sk Slovakia 1 1 279,15 RSD/godina 1 534,98 RSD/godina 1 279,15 RSD/godina 1 534,98 RSD/godina 1 279,15 RSD/godina 1 534,98 RSD/godina
.su Russia 1 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 2 472,18 RSD/godina 2 966,62 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.adygeya.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.aktyubinsk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.arkhangelsk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.armenia.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ashgabad.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.azerbaijan.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.balashov.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bryansk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bukhara.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.chimkent.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.east-kazakhstan.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.exnet.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ivanovo.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.jambyl.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kaluga.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karacol.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karaganda.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karelia.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.khakassia.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.krasnodar.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kurgan.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lenug.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mangyshlak.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.murmansk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.navoi.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.north-kazakhstan.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.obninsk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.penza.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pokrovsk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sochi.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tashkent.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.termez.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.togliatti.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.troitsk.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tselinograd.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tula.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tuva.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vologda.su Russia 1 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 1 985,69 RSD/godina 2 382,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ua Ukraine 1 13 899,80 RSD/godina 16 679,76 RSD/godina 13 899,80 RSD/godina 16 679,76 RSD/godina 13 899,80 RSD/godina 16 679,76 RSD/godina
.biz.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cherkassy.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.cherkasy.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.chernigov.ua Ukraine 1 1 090,57 RSD/godina 1 308,68 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 1 308,68 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 1 308,68 RSD/godina
.chernovtsy.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.ck.ua Ukraine 1 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina
.cn.ua Ukraine 1 1 163,28 RSD/godina 1 395,94 RSD/godina 1 163,28 RSD/godina 1 395,94 RSD/godina 1 163,28 RSD/godina 1 395,94 RSD/godina
.co.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ua Ukraine 1 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina 2 482,11 RSD/godina 2 978,53 RSD/godina
.crimea.ua Ukraine 1 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cv.ua Ukraine 1 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina
.dn.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dnepropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina
.dnipropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina 396,14 RSD/godina 475,37 RSD/godina
.donetsk.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.dp.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina
.edu.ua Ukraine 1 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina
.gov.ua Ukraine 1 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina
.if.ua Ukraine 1 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina
.in.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.ivano-frankivsk.ua Ukraine 1 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina
.kh.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkiv.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkov.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kherson.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.khmelnitskiy.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.kiev.ua Ukraine 1 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina
.kirovograd.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.km.ua Ukraine 1 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina
.kr.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.ks.ua Ukraine 1 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina 617,99 RSD/godina 741,59 RSD/godina
.kyiv.ua Ukraine - Kyiv.ua 1 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina 594,71 RSD/godina 713,65 RSD/godina
.lg.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.lt.ua Ukraine 1 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina
.lugansk.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.lutsk.ua Ukraine 1 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina 1 235,98 RSD/godina 1 483,18 RSD/godina
.lviv.ua Ukraine (Lviv) 1 578,00 RSD/godina 693,60 RSD/godina 578,00 RSD/godina 693,60 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mk.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina
.net.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nikolaev.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina
.od.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.odesa.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.odessa.ua Ukraine 1 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina 723,41 RSD/godina 868,09 RSD/godina
.org.ua Ukraine (Organizations) 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina
.pl.ua Ukraine 1 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina
.poltava.ua Ukraine 1 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina 585,78 RSD/godina 702,94 RSD/godina
.pp.ua Ukraine 1 49,64 RSD/godina 59,57 RSD/godina 49,64 RSD/godina 59,57 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rovno.ua Ukraine 1 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina
.rv.ua Ukraine 1 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina 1 272,33 RSD/godina 1 526,80 RSD/godina
.sebastopol.ua Ukraine 1 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sm.ua Ukraine 1 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina 908,81 RSD/godina 1 090,57 RSD/godina
.sumy.ua Ukraine 1 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 690,70 RSD/godina 828,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.te.ua Ukraine 1 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina 545,29 RSD/godina 654,35 RSD/godina
.ternopil.ua Ukraine 1 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina 799,75 RSD/godina 959,70 RSD/godina
.uz.ua Ukraine 1 545,07 RSD/godina 654,08 RSD/godina 545,07 RSD/godina 654,08 RSD/godina 545,07 RSD/godina 654,08 RSD/godina
.uzhgorod.ua Ukraine 1 545,07 RSD/godina 654,08 RSD/godina 545,07 RSD/godina 654,08 RSD/godina