Cenovnik domena

Cenovnik domena

Nudimo najširi spektar registracije naziva domena dostupnih na tržištu.

TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 944,95 RSD/godina 1 133,94 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 102,11 RSD/godina 1 322,53 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 283,98 RSD/godina 1 540,78 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.од.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.aero gTLD - Aero 1 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina
.biz gTLD - Business 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 670,46 RSD/godina 2 004,55 RSD/godina
.cat gTLD - In Catalian 1 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 944,95 RSD/godina 1 133,94 RSD/godina
.co.com Commercial - Alternative 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.info gTLD - Information 1 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina
.jobs Domain Jobs 1 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina
.mobi gTLD - Mobile device 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.name gTLD - Name 1 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina
.domain.name gTLD - Name 1 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina
.galaxie.name gTLD - Name 1 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina
.pridal.name gTLD - Name 1 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina 968,67 RSD/godina 1 162,40 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 102,11 RSD/godina 1 322,53 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 283,98 RSD/godina 1 540,78 RSD/godina
.pro gTLD - Professionals 1 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina 1 196,01 RSD/godina 1 435,21 RSD/godina
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 482,66 RSD/godina 1 779,19 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 779,19 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 779,19 RSD/godina
.travel gTLD - Travel site 1 12 849,71 RSD/godina 15 419,65 RSD/godina 12 849,71 RSD/godina 15 419,65 RSD/godina 12 849,71 RSD/godina 15 419,65 RSD/godina
.xxx gTLD - Adult website 1 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.abogado nGTLD - Abogado 1 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina
.academy nGTLD - Academy 1 3 163,01 RSD/godina 3 795,61 RSD/godina 3 163,01 RSD/godina 3 795,61 RSD/godina 3 163,01 RSD/godina 3 795,61 RSD/godina
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.accountants nGTLD - Accountants 1 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina
.actor nGTLD - Actor 1 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina
.adult nGTLD - Adult 1 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina
.africa nGTLD - Africa 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.agency nGTLD - Agency 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.airforce nGTLD - Airforce 1 3 064,16 RSD/godina 3 676,99 RSD/godina 3 064,16 RSD/godina 3 676,99 RSD/godina 3 064,16 RSD/godina 3 676,99 RSD/godina
.alsace nGTLD - Alsace 1 5 183,52 RSD/godina 6 220,22 RSD/godina 5 183,52 RSD/godina 6 220,22 RSD/godina 5 183,52 RSD/godina 6 220,22 RSD/godina
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina
.apartments nGTLD - Apartments 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.app gTLD - Application 1 1 728,78 RSD/godina 2 074,54 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.archi nGTLD - Archi 1 6 217,28 RSD/godina 7 460,74 RSD/godina 6 217,28 RSD/godina 7 460,74 RSD/godina 6 217,28 RSD/godina 7 460,74 RSD/godina
.army nGTLD - Army 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.art nGTLD - Art 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.asia Asia 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.associates nGTLD - Associates 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.attorney nGTLD - Attorney 1 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina
.auction nGTLD - Auction 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.audio nGTLD - Audio 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.auto nGTLD - Auto 1 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina
.autos nGTLD - Autos 1 78 086,71 RSD/godina 93 704,05 RSD/godina 78 086,71 RSD/godina 93 704,05 RSD/godina 78 086,71 RSD/godina 93 704,05 RSD/godina
.baby nGTLD - Baby 1 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina
.band nGTLD - Band 1 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina
.bank nGTLD - Bank 1 102 600,01 RSD/godina 123 120,01 RSD/godina 88 860,70 RSD/godina 106 632,84 RSD/godina 88 860,70 RSD/godina 106 632,84 RSD/godina
.bar nGTLD - Bar 1 5 920,75 RSD/godina 7 104,90 RSD/godina 5 920,75 RSD/godina 7 104,90 RSD/godina 5 920,75 RSD/godina 7 104,90 RSD/godina
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 7 217,84 RSD/godina 8 661,41 RSD/godina 7 217,84 RSD/godina 8 661,41 RSD/godina 7 217,84 RSD/godina 8 661,41 RSD/godina
.bargains nGTLD - Bargains 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.bayern nGTLD - Bayern 1 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina
.beer nGTLD - Beer 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.berlin nGTLD - Berlin 1 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina
.best nGTLD - Best 1 1 877,05 RSD/godina 2 252,46 RSD/godina 1 877,05 RSD/godina 2 252,46 RSD/godina 1 877,05 RSD/godina 2 252,46 RSD/godina
.bet nGTLD - Bet 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.bible nGTLD - Bible 1 14 727,75 RSD/godina 17 673,30 RSD/godina 14 727,75 RSD/godina 17 673,30 RSD/godina 14 727,75 RSD/godina 17 673,30 RSD/godina
.bid nGTLD - Bid 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.bike nGTLD - Bike 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.bingo nGTLD - Bingo 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.bio nGTLD - BIO 1 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina
.black nGTLD - Black 1 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.blog nGTLD - Blog 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.blue nGTLD - Blue 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.boats nGTLD - Boats 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.bond nGTLD - Bond 1 88 860,70 RSD/godina 106 632,84 RSD/godina 88 860,70 RSD/godina 106 632,84 RSD/godina 88 860,70 RSD/godina 106 632,84 RSD/godina
.boutique nGTLD - Boutique 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.broker nGTLD - Broker 1 68 202,32 RSD/godina 81 842,78 RSD/godina 68 202,32 RSD/godina 81 842,78 RSD/godina 68 202,32 RSD/godina 81 842,78 RSD/godina
.brussels nGTLD - Brussels 1 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina
.build nGTLD - Build 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.builders nGTLD - Builders 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.business nGTLD - Business 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.buzz nGTLD - Buzz 1 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.cab nGTLD - Cab 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.cafe nGTLD - Cafe 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.cam nGTLD - Cam 1 1 275,09 RSD/godina 1 530,11 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.camera nGTLD - Camera 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.camp nGTLD - Camp 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina
.capital nGTLD - Capital 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.car nGTLD - Car 1 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina
.cards nGTLD - Cards 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.care nGTLD - Care 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.career nGTLD - Career 1 10 055,39 RSD/godina 12 066,47 RSD/godina 10 055,39 RSD/godina 12 066,47 RSD/godina 10 055,39 RSD/godina 12 066,47 RSD/godina
.careers nGTLD - Careers 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.cars nGTLD - Cars 1 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina 275 774,59 RSD/godina 330 929,51 RSD/godina
.casa nGTLD - Casa 1 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina
.cash nGTLD - Cash 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.casino nGTLD - Casino 1 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina
.catering nGTLD - Catering 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.center nGTLD - Center 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.ceo nGTLD - CEO 1 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina
.cfd nGTLD - CFD 1 1 966 994,40 RSD/godina 2 360 393,28 RSD/godina 1 966 994,40 RSD/godina 2 360 393,28 RSD/godina 1 966 994,40 RSD/godina 2 360 393,28 RSD/godina
.charity nGTLD - Charity 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.chat nGTLD - Chat 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.cheap nGTLD - Cheap 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.christmas nGTLD - Christmas 1 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina
.church nGTLD - Church 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.city nGTLD - City 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.claims nGTLD - Claims 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.click nGTLD - Click 1 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina
.clinic nGTLD - Clinic 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.clothing nGTLD - Clothing 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.cloud nGTLD - Cloud 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.club nGTLD - Club 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.coach nGTLD - Coach 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.codes nGTLD - Codes 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.coffee nGTLD - Coffee 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.college nGTLD - College 1 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina
.cologne nGTLD - Cologne 1 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina
.community nGTLD - Community 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.company nGTLD - Company 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.computer nGTLD - Computer 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.condos nGTLD - Condos 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.construction nGTLD - Construction 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.consulting nGTLD - Consulting 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.contractors nGTLD - Contractors 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.cooking nGTLD - Cooking 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.cool nGTLD - Cool 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.corsica nGTLD - Corsica 1 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina
.country nGTLD - Country 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.coupons nGTLD - Coupons 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.courses nGTLD - Courses 1 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina
.credit nGTLD - Credit 1 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina 10 675,15 RSD/godina 12 810,18 RSD/godina
.cricket nGTLD - Cricket 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.cruises nGTLD - Cruises 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.cymru nGTLD - Cymru 1 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina
.dance nGTLD - Dance 1 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina
.date nGTLD - Date 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.dating nGTLD - Dating 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.deals nGTLD - Deals 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.degree nGTLD - Degree 1 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina
.delivery nGTLD - Delivery 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.democrat nGTLD - Democrat 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.dental nGTLD - Dental 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.dentist nGTLD - Dentist 1 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina
.desi nGTLD - Desi 1 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina
.design nGTLD - Design 1 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina
.dev nGTLD - Dev 1 1 432,25 RSD/godina 1 718,70 RSD/godina 1 432,25 RSD/godina 1 718,70 RSD/godina 1 333,40 RSD/godina 1 600,08 RSD/godina
.diamonds nGTLD - Diamonds 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.diet nGTLD - Diet 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.digital nGTLD - Digital 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.direct nGTLD - Direct 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.directory nGTLD - Directory 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.discount nGTLD - Discount 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.doctor nGTLD - Doctor 1 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina
.dog nGTLD - Dog 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.domains nGTLD - Domains 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.download nGTLD - download 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.durban nGTLD - Durban 1 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina
.earth nGTLD - Earth 1 2 470,11 RSD/godina 2 964,13 RSD/godina 2 470,11 RSD/godina 2 964,13 RSD/godina 2 470,11 RSD/godina 2 964,13 RSD/godina
.eco nGTLD - Eco 1 6 414,97 RSD/godina 7 697,96 RSD/godina 6 414,97 RSD/godina 7 697,96 RSD/godina 6 414,97 RSD/godina 7 697,96 RSD/godina
.education nGTLD - Education 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.email nGTLD - Email 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.energy nGTLD - Energy 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.engineer nGTLD - Engineer 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.engineering nGTLD - Engineering 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.enterprises nGTLD - Enterprises 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.equipment nGTLD - Equipment 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.estate nGTLD - Estate 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.events nGTLD - Events 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.exchange nGTLD - Exchange 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.expert nGTLD - Expert 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.exposed nGTLD - Exposed 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.express nGTLD - Express 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.fail nGTLD - Fail 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.faith nGTLD - Faith 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.family nGTLD - Family 1 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina
.fans nGTLD - Fans 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.farm nGTLD - Farm 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.fashion nGTLD - Fashion 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.feedback nGTLD - Feedback 1 34 990,75 RSD/godina 41 988,90 RSD/godina 34 990,75 RSD/godina 41 988,90 RSD/godina 34 990,75 RSD/godina 41 988,90 RSD/godina
.film nGTLD - Film 1 8 886,07 RSD/godina 10 663,28 RSD/godina 8 886,07 RSD/godina 10 663,28 RSD/godina 8 886,07 RSD/godina 10 663,28 RSD/godina
.finance nGTLD - Finance 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.financial nGTLD - Financial 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.fish nGTLD - Fish 1 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina
.fishing nGTLD - Fishing 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.fit nGTLD - Fit 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.fitness nGTLD - Fitness 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.flights nGTLD - Flights 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.florist nGTLD - Florist 1 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina 2 914,91 RSD/godina 3 497,89 RSD/godina
.flowers nGTLD - Flowers 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.football nGTLD - Football 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.forex nGTLD - Forex 1 127 508,68 RSD/godina 153 010,42 RSD/godina 127 508,68 RSD/godina 153 010,42 RSD/godina 127 508,68 RSD/godina 153 010,42 RSD/godina
.forsale nGTLD - Forsale 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.foundation nGTLD - Foundation 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.frl nGTLD - Frl 1 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina 4 996,97 RSD/godina 5 996,36 RSD/godina
.fun nGTLD - Fun 1 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.fund nGTLD - Fund 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.furniture nGTLD - Furniture 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.futbol nGTLD - Futbol 1 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina
.fyi nGTLD - Fyi 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.gallery nGTLD - Gallery 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.game nGTLD - Game 1 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina
.games nGTLD - Games 1 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina
.garden nGTLD - Garden 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.gdn nGTLD - GDN 1 22 536,42 RSD/godina 27 043,70 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina
.gent nGTLD - Gent 1 3 379,06 RSD/godina 4 054,87 RSD/godina 3 379,06 RSD/godina 4 054,87 RSD/godina 3 379,06 RSD/godina 4 054,87 RSD/godina
.paris nGTLD - Paris 1 5 044,71 RSD/godina 6 053,65 RSD/godina 5 044,71 RSD/godina 6 053,65 RSD/godina 5 044,71 RSD/godina 6 053,65 RSD/godina
.gal nGTLD - Gal 1 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina
.eus nGTLD - Eus 1 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina 7 959,61 RSD/godina 9 551,53 RSD/godina
.bzh nGTLD - Bzh 1 5 877,54 RSD/godina 7 053,05 RSD/godina 5 877,54 RSD/godina 7 053,05 RSD/godina 5 877,54 RSD/godina 7 053,05 RSD/godina
.physio nGTLD - Physio 1 8 325,63 RSD/godina 9 990,76 RSD/godina 8 325,63 RSD/godina 9 990,76 RSD/godina 8 325,63 RSD/godina 9 990,76 RSD/godina
.moscow nGTLD - Moscow 1 726,01 RSD/godina 871,21 RSD/godina 726,01 RSD/godina 871,21 RSD/godina 726,01 RSD/godina 871,21 RSD/godina
.москва nGTLD - Moscow (cirilic) 1 1 186,13 RSD/godina 1 423,36 RSD/godina 1 186,13 RSD/godina 1 423,36 RSD/godina 1 186,13 RSD/godina 1 423,36 RSD/godina
.ltda nGTLD - Ltda 1 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina
.gift nGTLD - Gift 1 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.gifts nGTLD - Gifts 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.gives nGTLD - Gives 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.glass nGTLD - Glass 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.global nGTLD - Global 1 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina
.gmbh nGTLD - Gmbh 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.gold nGTLD - Gold 1 7 403,41 RSD/godina 8 884,09 RSD/godina 7 403,41 RSD/godina 8 884,09 RSD/godina 7 403,41 RSD/godina 8 884,09 RSD/godina
.golf nGTLD - Golf 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.graphics nGTLD - Graphics 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.gratis nGTLD - Gratis 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.green nGTLD - Green 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.gripe nGTLD - Gripe 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.group nGTLD - Group 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.guide nGTLD - Guide 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.guitars nGTLD - Guitars 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.guru nGTLD - Guru 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.hamburg nGTLD - Hamburg 1 5 541,08 RSD/godina 6 649,30 RSD/godina 5 541,08 RSD/godina 6 649,30 RSD/godina 5 541,08 RSD/godina 6 649,30 RSD/godina
.haus nGTLD - Haus 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.healthcare nGTLD - Healthcare 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.help nGTLD - Help 1 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina
.hiphop nGTLD - HipHop 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.hiv nGTLD - HIV 1 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina
.hockey nGTLD - Hockey 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.holdings nGTLD - Holdings 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.holiday nGTLD - Holiday 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.homes nGTLD - Homes 1 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina
.horse nGTLD - Horse 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.hospital nGTLD - Hospital 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.host nGTLD - Host 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.hosting nGTLD - Hosting 1 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina
.house nGTLD - House 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.how nGTLD - How 1 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina
.icu nGTLD - ICU 1 1 077,40 RSD/godina 1 292,88 RSD/godina 1 077,40 RSD/godina 1 292,88 RSD/godina 1 077,40 RSD/godina 1 292,88 RSD/godina
.immo nGTLD - Immo 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.immobilien nGTLD - Immobilien 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.industries nGTLD - Industries 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.ink nGTLD - Ink 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina
.institute nGTLD - Institute 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.insurance nGTLD - Insurance 1 114 658,97 RSD/godina 137 590,76 RSD/godina 97 855,50 RSD/godina 117 426,60 RSD/godina 97 855,50 RSD/godina 117 426,60 RSD/godina
.insure nGTLD - Insure 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.international nGTLD - International 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.investments nGTLD - Investments 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.irish nGTLD - Irish 1 4 001,20 RSD/godina 4 801,44 RSD/godina 4 001,20 RSD/godina 4 801,44 RSD/godina 4 001,20 RSD/godina 4 801,44 RSD/godina
.ist nGTLD - Ist (Istambul) 1 2 263,53 RSD/godina 2 716,24 RSD/godina 2 263,53 RSD/godina 2 716,24 RSD/godina 2 263,53 RSD/godina 2 716,24 RSD/godina
.istanbul nGTLD - istanbul 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina
.jetzt nGTLD - Jetzt 1 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.jewelry nGTLD - Jewelry 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.joburg nGTLD - Joburg 1 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina 2 465,51 RSD/godina 2 958,61 RSD/godina
.juegos nGTLD - Juegos 1 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina
.kaufen nGTLD - Kaufen 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.kim nGTLD - Kim 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.kitchen nGTLD - Kitchen 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.kiwi nGTLD - Kiwi 1 2 629,52 RSD/godina 3 155,42 RSD/godina 2 629,52 RSD/godina 3 155,42 RSD/godina 2 629,52 RSD/godina 3 155,42 RSD/godina
.koeln nGTLD - Koeln 1 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina 1 443,57 RSD/godina 1 732,28 RSD/godina
.krd nGTLD - Krd 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.kyoto nGTLD - Kyoto 1 7 671,55 RSD/godina 9 205,86 RSD/godina 7 671,55 RSD/godina 9 205,86 RSD/godina 7 671,55 RSD/godina 9 205,86 RSD/godina
.land nGTLD - Land 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.lat nGTLD - Lat 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.law nGTLD - Law 1 9 874,51 RSD/godina 11 849,41 RSD/godina 9 874,51 RSD/godina 11 849,41 RSD/godina 9 874,51 RSD/godina 11 849,41 RSD/godina
.lawyer nGTLD - Lawyer 1 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina 4 349,13 RSD/godina 5 218,96 RSD/godina
.lease nGTLD - Lease 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.legal nGTLD - Legal 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.lgbt nGTLD - Lgbt 1 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina
.life nGTLD - Life 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.lighting nGTLD - Lighting 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.limited nGTLD - Limited 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.limo nGTLD - Limo 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.link nGTLD - Link 1 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina 1 235,55 RSD/godina 1 482,66 RSD/godina
.live nGTLD - Live 1 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina 2 174,57 RSD/godina 2 609,48 RSD/godina
.loan nGTLD - Loan 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.loans nGTLD - Loans 1 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina 7 897,63 RSD/godina 9 477,16 RSD/godina
.lol nGTLD - Lol 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.london nGTLD - London 1 4 048,20 RSD/godina 4 857,84 RSD/godina 4 048,20 RSD/godina 4 857,84 RSD/godina 4 048,20 RSD/godina 4 857,84 RSD/godina
.lotto nGTLD - Lotto 1 176 930,65 RSD/godina 212 316,78 RSD/godina 176 930,65 RSD/godina 212 316,78 RSD/godina 176 930,65 RSD/godina 212 316,78 RSD/godina
.love nGTLD - Love 1 2 560,06 RSD/godina 3 072,07 RSD/godina 2 560,06 RSD/godina 3 072,07 RSD/godina 2 560,06 RSD/godina 3 072,07 RSD/godina
.ltd nGTLD - Ltd 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.luxury nGTLD - Luxury 1 49 858,61 RSD/godina 59 830,33 RSD/godina 49 858,61 RSD/godina 59 830,33 RSD/godina 49 858,61 RSD/godina 59 830,33 RSD/godina
.maison nGTLD - Maison 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.makeup nGTLD - Makeup 1 592 075,20 RSD/godina 710 490,24 RSD/godina 592 075,20 RSD/godina 710 490,24 RSD/godina 592 075,20 RSD/godina 710 490,24 RSD/godina
.management nGTLD - Management 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.market nGTLD - Market 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.marketing nGTLD - Marketing 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.markets nGTLD - Markets 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.mba nGTLD - Mba 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.media nGTLD - Media 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.melbourne nGTLD - Melbourne 1 5 507,03 RSD/godina 6 608,44 RSD/godina 5 507,03 RSD/godina 6 608,44 RSD/godina 5 507,03 RSD/godina 6 608,44 RSD/godina
.memorial nGTLD - Memorial 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.men nGTLD - Men 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.menu nGTLD - Menu 1 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina 3 360,69 RSD/godina 4 032,83 RSD/godina
.miami nGTLD - Miami 1 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina
.moda nGTLD - Moda 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.moe nGTLD - Moe 1 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina 2 098,46 RSD/godina 2 518,15 RSD/godina
.mom nGTLD - Mom 1 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina
.money nGTLD - Money 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.mortgage nGTLD - Mortgage 1 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina 3 854,91 RSD/godina 4 625,89 RSD/godina
.motorcycles nGTLD - Motorcycles 1 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina 34 496,54 RSD/godina 41 395,85 RSD/godina
.movie nGTLD - Movie 1 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina 24 612,14 RSD/godina 29 534,57 RSD/godina
.nagoya nGTLD - Nagoya 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.navy nGTLD - Navy 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.network nGTLD - Network 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.news nGTLD - News 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.ngo nGTLD - Non-Governmental Organization 1 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina 4 932,31 RSD/godina 5 918,77 RSD/godina
.ninja nGTLD - Ninja 1 1 779,19 RSD/godina 2 135,03 RSD/godina 1 779,19 RSD/godina 2 135,03 RSD/godina 1 779,19 RSD/godina 2 135,03 RSD/godina
.nrw nGTLD - Nrw 1 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina
.nyc nGTLD - Nyc 1 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina
.observer nGTLD - Observer 1 6 316,13 RSD/godina 7 579,36 RSD/godina 1 373,93 RSD/godina 1 648,72 RSD/godina 1 373,93 RSD/godina 1 648,72 RSD/godina
.okinawa nGTLD - Okinawa 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.one nGTLD - One 1 987,45 RSD/godina 1 184,94 RSD/godina 987,45 RSD/godina 1 184,94 RSD/godina 987,45 RSD/godina 1 184,94 RSD/godina
.onl nGTLD - Online 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.online nGTLD - Online 1 3 063,17 RSD/godina 3 675,80 RSD/godina 3 063,17 RSD/godina 3 675,80 RSD/godina 3 063,17 RSD/godina 3 675,80 RSD/godina
.ooo nGTLD - Ooo 1 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina
.organic nGTLD - Organic 1 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina
.osaka nGTLD - Osaka 1 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina 4 447,98 RSD/godina 5 337,58 RSD/godina
.page nGTLD - Page 1 1 604,24 RSD/godina 1 925,09 RSD/godina 3 383,43 RSD/godina 4 060,12 RSD/godina 1 604,24 RSD/godina 1 925,09 RSD/godina
.partners nGTLD - Partners 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.parts nGTLD - Parts 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.party nGTLD - Party 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.pet nGTLD - Pet 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.photo nGTLD - Photo 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.photography nGTLD - Photography 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.photos nGTLD - Photos 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.pics nGTLD - Pics 1 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina 2 718,21 RSD/godina 3 261,85 RSD/godina
.pictures nGTLD - Pictures 1 1 284,97 RSD/godina 1 541,96 RSD/godina 1 284,97 RSD/godina 1 541,96 RSD/godina 1 284,97 RSD/godina 1 541,96 RSD/godina
.pink nGTLD - Pink 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.pizza nGTLD - Pizza 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.place nGTLD - Place 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.plumbing nGTLD - Plumbing 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.plus nGTLD - Plus 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.poker nGTLD - Poker 1 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina
.porn nGTLD - Porn 1 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina
.press nGTLD - Press 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.productions nGTLD - Productions 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.promo nGTLD - Promo 1 1 679,36 RSD/godina 2 015,23 RSD/godina 1 679,36 RSD/godina 2 015,23 RSD/godina 1 679,36 RSD/godina 2 015,23 RSD/godina
.properties nGTLD - Properties 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.property nGTLD - Property 1 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina 11 762,43 RSD/godina 14 114,92 RSD/godina
.protection nGTLD - Protection 1 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina
.pub nGTLD - Pub 1 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 3 558,38 RSD/godina
.qpon nGTLD - Qpon 1 1 601,27 RSD/godina 1 921,52 RSD/godina 1 601,27 RSD/godina 1 921,52 RSD/godina 1 601,27 RSD/godina 1 921,52 RSD/godina
.quebec nGTLD - Quebec 1 2 988,14 RSD/godina 3 585,77 RSD/godina 2 988,14 RSD/godina 3 585,77 RSD/godina 2 988,14 RSD/godina 3 585,77 RSD/godina
.racing nGTLD - Racing 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.radio nGTLD - Radio 1 27 649,87 RSD/godina 33 179,84 RSD/godina 27 649,87 RSD/godina 33 179,84 RSD/godina 27 649,87 RSD/godina 33 179,84 RSD/godina
.realty nGTLD - Realty 1 6 316,13 RSD/godina 7 579,36 RSD/godina 1 373,93 RSD/godina 1 648,72 RSD/godina 1 373,93 RSD/godina 1 648,72 RSD/godina
.recipes nGTLD - Recipes 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.red nGTLD - Red 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.rehab nGTLD - Rehab 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.reise nGTLD - Reisen 1 8 500,58 RSD/godina 10 200,70 RSD/godina 8 500,58 RSD/godina 10 200,70 RSD/godina 8 500,58 RSD/godina 10 200,70 RSD/godina
.reisen nGTLD - Reisen 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.reit nGTLD - Reit 1 147 277,47 RSD/godina 176 732,96 RSD/godina 147 277,47 RSD/godina 176 732,96 RSD/godina 147 277,47 RSD/godina 176 732,96 RSD/godina
.rent nGTLD - Rent 1 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina 5 426,53 RSD/godina 6 511,84 RSD/godina
.rentals nGTLD - Rentals 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.repair nGTLD - Repair 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.report nGTLD - Report 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.republican nGTLD - Republican 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.rest nGTLD - Rest 1 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina
.restaurant nGTLD - Restaurant 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.review nGTLD - Review 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.reviews nGTLD - Reviews 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.rich nGTLD - Rich 1 197 589,04 RSD/godina 237 106,85 RSD/godina 197 589,04 RSD/godina 237 106,85 RSD/godina 197 589,04 RSD/godina 237 106,85 RSD/godina
.rio nGTLD - Rio 1 1 554,08 RSD/godina 1 864,90 RSD/godina 1 554,08 RSD/godina 1 864,90 RSD/godina 1 554,08 RSD/godina 1 864,90 RSD/godina
.rip nGTLD - Rip 1 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina 1 769,31 RSD/godina 2 123,17 RSD/godina
.rocks nGTLD - Rocks 1 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina 1 383,82 RSD/godina 1 660,58 RSD/godina
.rodeo nGTLD - Rodeo 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.ruhr nGTLD - Ruhr 1 4 175,24 RSD/godina 5 010,29 RSD/godina 4 175,24 RSD/godina 5 010,29 RSD/godina 4 175,24 RSD/godina 5 010,29 RSD/godina
.run nGTLD - Run 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.ryukyu nGTLD - Ryukyu 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.saarland nGTLD - Saarland 1 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina
.sale nGTLD - Sale 1 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina
.salon nGTLD - Salon 1 4 546,82 RSD/godina 5 456,18 RSD/godina 4 546,82 RSD/godina 5 456,18 RSD/godina 4 546,82 RSD/godina 5 456,18 RSD/godina
.sarl nGTLD - Sarl 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.school nGTLD - School 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.schule nGTLD - Schule 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.science nGTLD - Science 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.scot nGTLD - Scot 1 4 538,89 RSD/godina 5 446,67 RSD/godina 4 538,89 RSD/godina 5 446,67 RSD/godina 4 538,89 RSD/godina 5 446,67 RSD/godina
.security nGTLD - Security 1 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina 207 473,43 RSD/godina 248 968,12 RSD/godina
.services nGTLD - Services 1 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina
.sex nGTLD - Sex 1 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina 8 391,85 RSD/godina 10 070,22 RSD/godina
.sexy nGTLD - Sexy 1 3 212,43 RSD/godina 3 854,92 RSD/godina 3 212,43 RSD/godina 3 854,92 RSD/godina 3 212,43 RSD/godina 3 854,92 RSD/godina
.shiksha nGTLD - Shiksha 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 576,56 RSD/godina 1 891,87 RSD/godina
.shoes nGTLD - Shoes 1 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina 4 240,41 RSD/godina 5 088,49 RSD/godina
.shop nGTLD - shop 1 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina
.shopping nGTLD - Shopping 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.show nGTLD - Show 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.singles nGTLD - Singles 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.site nGTLD - Site 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.ski nGTLD - Ski 1 3 548,50 RSD/godina 4 258,20 RSD/godina 3 548,50 RSD/godina 4 258,20 RSD/godina 3 548,50 RSD/godina 4 258,20 RSD/godina
.soccer nGTLD - Soccer 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.social nGTLD - Social 1 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina 2 915,90 RSD/godina 3 499,08 RSD/godina
.software nGTLD - Software 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.solar nGTLD - Solar 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.solutions nGTLD - Solutions 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.soy nGTLD - Soy 1 3 136,32 RSD/godina 3 763,58 RSD/godina 3 136,32 RSD/godina 3 763,58 RSD/godina 3 136,32 RSD/godina 3 763,58 RSD/godina
.space nGTLD - Space 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.spreadbetting nGTLD - Spreadbetting 1 3 943 873,20 RSD/godina 4 732 647,84 RSD/godina 3 943 873,20 RSD/godina 4 732 647,84 RSD/godina 3 943 873,20 RSD/godina 4 732 647,84 RSD/godina
.srl nGTLD - Srl 1 3 459,54 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 3 459,54 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 3 459,54 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina
.storage nGTLD - Storage 1 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina
.store nGTLD - Store 1 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina
.stream nGTLD - stream 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.studio nGTLD - Studio 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.study nGTLD - Study 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.style nGTLD - Style 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.sucks nGTLD - Sucks 1 28 664,74 RSD/godina 34 397,69 RSD/godina 28 664,74 RSD/godina 34 397,69 RSD/godina 28 664,74 RSD/godina 34 397,69 RSD/godina
.supplies nGTLD - Supplies 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.supply nGTLD - Supply 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.support nGTLD - Support 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.surf nGTLD - Surf 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.surgery nGTLD - Surgery 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.swiss nGTLD - Swiss 1 15 575,24 RSD/godina 18 690,29 RSD/godina 15 575,24 RSD/godina 18 690,29 RSD/godina 15 575,24 RSD/godina 18 690,29 RSD/godina
.sydney nGTLD - Sydney 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.systems nGTLD - Systems 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.taipei nGTLD - Taipei 1 2 372,25 RSD/godina 2 846,70 RSD/godina 2 372,25 RSD/godina 2 846,70 RSD/godina 2 372,25 RSD/godina 2 846,70 RSD/godina
.tattoo nGTLD - Tattoo 1 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina
.tax nGTLD - TAX 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.taxi nGTLD - Taxi 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.team nGTLD - Team 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.tech nGTLD - Tech 1 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina 4 438,09 RSD/godina 5 325,71 RSD/godina
.technology nGTLD - Technology 1 1 917,57 RSD/godina 2 301,08 RSD/godina 1 917,57 RSD/godina 2 301,08 RSD/godina 1 917,57 RSD/godina 2 301,08 RSD/godina
.tennis nGTLD - Tennis 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.theater nGTLD - Theater 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.theatre nGTLD - Theatre 1 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina 58 317,92 RSD/godina 69 981,50 RSD/godina
.tickets nGTLD - Tickets 1 39 438,73 RSD/godina 47 326,48 RSD/godina 39 438,73 RSD/godina 47 326,48 RSD/godina 39 438,73 RSD/godina 47 326,48 RSD/godina
.tienda nGTLD - Tienda 1 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina 4 250,29 RSD/godina 5 100,35 RSD/godina
.tips nGTLD - Tips 1 1 927,46 RSD/godina 2 312,95 RSD/godina 1 927,46 RSD/godina 2 312,95 RSD/godina 1 927,46 RSD/godina 2 312,95 RSD/godina
.tires nGTLD - Tires 1 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina 7 413,30 RSD/godina 8 895,96 RSD/godina
.tirol nGTLD - Tirol 1 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina 3 664,44 RSD/godina 4 397,33 RSD/godina
.today nGTLD - Today 1 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina 1 878,03 RSD/godina 2 253,64 RSD/godina
.tokyo nGTLD - Tokyo 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.tools nGTLD - Tools 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.top nGTLD - Top 1 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina
.tours nGTLD - Tours 1 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina
.town nGTLD - Town 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.toys nGTLD - Toys 1 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina 4 141,56 RSD/godina 4 969,87 RSD/godina
.trade nGTLD - Trade 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.trading nGTLD - Trading 1 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina
.training nGTLD - Training 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.tube nGTLD - tube 1 2 568,95 RSD/godina 3 082,74 RSD/godina 2 568,95 RSD/godina 3 082,74 RSD/godina 2 568,95 RSD/godina 3 082,74 RSD/godina
.university nGTLD - University 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.uno nGTLD - Uno 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina
.vacations nGTLD - Vacations 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.vegas nGTLD - Vegas 1 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina 5 930,64 RSD/godina 7 116,77 RSD/godina
.ventures nGTLD - Ventures 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.versicherung nGTLD - Versicherung 1 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina
.vet nGTLD - Vet 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.viajes nGTLD - Viajes 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.video nGTLD - Video 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.villas nGTLD - Villas 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.vin nGTLD - Vin 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.vip nGTLD - Vip 1 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.vision nGTLD - Vision 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.vlaanderen nGTLD - Vlaanderen 1 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina 3 775,48 RSD/godina 4 530,58 RSD/godina
.vodka nGTLD - Vodka 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.vote nGTLD - Vote 1 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina
.voting nGTLD - Voting 1 106 046,70 RSD/godina 127 256,04 RSD/godina 106 046,70 RSD/godina 127 256,04 RSD/godina 106 046,70 RSD/godina 127 256,04 RSD/godina
.voto nGTLD - Voto 1 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina 6 909,19 RSD/godina 8 291,03 RSD/godina
.voyage nGTLD - Voyage 1 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina 4 151,45 RSD/godina 4 981,74 RSD/godina
.wales nGTLD - Wales 1 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina 1 901,43 RSD/godina 2 281,72 RSD/godina
.wang nGTLD - Wang 1 1 480,68 RSD/godina 1 776,82 RSD/godina 1 480,68 RSD/godina 1 776,82 RSD/godina 1 480,68 RSD/godina 1 776,82 RSD/godina
.watch nGTLD - Watch 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.webcam nGTLD - Webcam 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.website nGTLD - Website 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.wedding nGTLD - Wedding 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.whoswho nGTLD - Whoswho 1 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina 3 449,65 RSD/godina 4 139,58 RSD/godina
.wien nGTLD - Wien 1 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina
.wiki nGTLD - Wiki 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina
.win nGTLD - Win 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.wine nGTLD - Wine 1 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina 4 199,88 RSD/godina 5 039,86 RSD/godina
.work nGTLD - Work 1 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina 888,61 RSD/godina 1 066,33 RSD/godina
.works nGTLD - Works 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.world nGTLD - World 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.wtf nGTLD - WTF 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.佛山 nGTLD - 佛山 (Foshan) 1 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina
.在线 nGTLD - Online (Chinesse) 1 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina
.موقع nGTLD - موقع (website) 1 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina 4 843,35 RSD/godina 5 812,02 RSD/godina
.网站 nGTLD - WEB (Chinese) 1 1 571,62 RSD/godina 1 885,94 RSD/godina 1 571,62 RSD/godina 1 885,94 RSD/godina 1 571,62 RSD/godina 1 885,94 RSD/godina
.移动 nGTLD - Mobile (Chinnese) 1 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina 1 580,51 RSD/godina 1 896,61 RSD/godina
.我爱你 nGTLD - 我爱你 (Love) 1 3 607,80 RSD/godina 4 329,36 RSD/godina 3 607,80 RSD/godina 4 329,36 RSD/godina 3 607,80 RSD/godina 4 329,36 RSD/godina
.онлайн nGTLD - Online (Cyrilic) онлайн 1 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina
.сайт nGTLD - Site (Cyrilic) 1 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina
.орг nGTLD - .ORG (Cyrillic) 1 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina
.商标 nGTLD - 商标 (internettrademark) 1 29 371,33 RSD/godina 35 245,60 RSD/godina 29 371,33 RSD/godina 35 245,60 RSD/godina 29 371,33 RSD/godina 35 245,60 RSD/godina
.中文网 nGTLD - Website (Chinesse) 1 14 816,71 RSD/godina 17 780,05 RSD/godina 14 816,71 RSD/godina 17 780,05 RSD/godina 14 816,71 RSD/godina 17 780,05 RSD/godina
.संगठन nGTLD - .ORG (Hindi) 1 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina
.امارات nGTLD - امارات (Emirati) 1 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina 5 831,79 RSD/godina 6 998,15 RSD/godina
.شبكة nGTLD - Shabaka (.web) 1 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina 2 075,72 RSD/godina 2 490,86 RSD/godina
.机构 nGTLD - .ORG (Chinesse) 1 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina 931,11 RSD/godina 1 117,33 RSD/godina
.рус nGTLD - .РУС (Cyrillic) 1 1 472,77 RSD/godina 1 767,32 RSD/godina 1 472,77 RSD/godina 1 767,32 RSD/godina 1 472,77 RSD/godina 1 767,32 RSD/godina
.みんな nGTLD - Everyone (Japan) 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.コム nGTLD - com (Japan) 1 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina 1 481,67 RSD/godina 1 778,00 RSD/godina
.企业 nGTLD - 企业 (enterprise) 1 8 105,20 RSD/godina 9 726,24 RSD/godina 8 105,20 RSD/godina 9 726,24 RSD/godina 8 105,20 RSD/godina 9 726,24 RSD/godina
.信息 nGTLD - 转发 (forwarding) 1 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina
.广东 nGTLD - 广东 (Guangdong province) 1 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina 3 689,87 RSD/godina 4 427,84 RSD/godina
.xyz nGTLD - XYZ 1 1 275,09 RSD/godina 1 530,11 RSD/godina 1 275,09 RSD/godina 1 530,11 RSD/godina 1 275,09 RSD/godina 1 530,11 RSD/godina
.yachts nGTLD - Yachts 1 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina 15 716,19 RSD/godina 18 859,43 RSD/godina
.yoga nGTLD - Yoga 1 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina 2 955,43 RSD/godina 3 546,52 RSD/godina
.yokohama nGTLD - Yokohama 1 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina 1 650,84 RSD/godina 1 981,01 RSD/godina
.zone nGTLD - Zone 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.ad Andorra 1 8 943,79 RSD/godina 10 732,55 RSD/godina 8 943,79 RSD/godina 10 732,55 RSD/godina 8 943,79 RSD/godina 10 732,55 RSD/godina
.al Albania 1 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina
.com.al Albania 2 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina
.at Austria 1 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.at Austria 1 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.or.at Austria 1 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 1 421,36 RSD/godina 1 705,63 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ba Bosnia And Herzegovina 1 3 990,00 RSD/godina 4 788,00 RSD/godina 3 990,00 RSD/godina 4 788,00 RSD/godina 10 216,02 RSD/godina 12 259,22 RSD/godina
.co.ba Bosnia And Herzegovina 1 1 776,70 RSD/godina 2 132,04 RSD/godina 1 776,70 RSD/godina 2 132,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.be Belgium 1 832,83 RSD/godina 999,40 RSD/godina 832,83 RSD/godina 999,40 RSD/godina 832,83 RSD/godina 999,40 RSD/godina
.bg Bulgaria 1 11 134,68 RSD/godina 13 361,62 RSD/godina 11 134,68 RSD/godina 13 361,62 RSD/godina 11 134,68 RSD/godina 13 361,62 RSD/godina
.by Belarus 1 2 149,30 RSD/godina 2 579,16 RSD/godina 2 149,30 RSD/godina 2 579,16 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.by Belarusian domain 1 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina 1 966,99 RSD/godina 2 360,39 RSD/godina
.ch Switzerland 1 2 764,99 RSD/godina 3 317,99 RSD/godina 2 764,99 RSD/godina 3 317,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de.com Germany - Alternative 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina
.eu.com Europen Union - Alternative 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina
.gr.com Greece - Alternative 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina
.ru.com Russia - Alternative 1 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina 3 943,87 RSD/godina 4 732,64 RSD/godina
.uk.com United Kingdom - Alternative 1 3 557,51 RSD/godina 4 269,01 RSD/godina 3 557,51 RSD/godina 4 269,01 RSD/godina 3 557,51 RSD/godina 4 269,01 RSD/godina
.cy Cyprus 1 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina
.com.cy Cyprus 1 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina 16 545,51 RSD/godina 19 854,61 RSD/godina
.cz Czech Republic 1 663,25 RSD/godina 795,90 RSD/godina 663,25 RSD/godina 795,90 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.cz Czech Republic 1 482,36 RSD/godina 578,83 RSD/godina 482,36 RSD/godina 578,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hz.cz Czech Republic 1 482,36 RSD/godina 578,83 RSD/godina 482,36 RSD/godina 578,83 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de Germany 1 1 554,61 RSD/godina 1 865,53 RSD/godina 1 554,61 RSD/godina 1 865,53 RSD/godina 1 554,61 RSD/godina 1 865,53 RSD/godina
.com.de Germany - Alternative 1 1 099,33 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina 1 099,33 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina 1 099,33 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina
.dk Denmark 1 1 895,83 RSD/godina 2 275,00 RSD/godina 1 895,83 RSD/godina 2 275,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ee Estonia 1 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina 3 886,53 RSD/godina 4 663,84 RSD/godina
.co.ee Estonia 1 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina
.com.ee Estonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.es Spain 1 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.es Spain 1 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.es Spain 1 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 1 319,20 RSD/godina 1 583,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.eu European Union 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 644,05 RSD/godina 772,86 RSD/godina
.fi Finland 1 2 098,73 RSD/godina 2 518,48 RSD/godina 2 098,73 RSD/godina 2 518,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.fo Faroe Islands 1 10 549,15 RSD/godina 12 658,98 RSD/godina 10 549,15 RSD/godina 12 658,98 RSD/godina 10 549,15 RSD/godina 12 658,98 RSD/godina
.fr France 1 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina
.de.fr Germany/French - Alternative 1 666,26 RSD/godina 799,51 RSD/godina 666,26 RSD/godina 799,51 RSD/godina 666,26 RSD/godina 799,51 RSD/godina
.ge Georgia 1 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina 9 785,55 RSD/godina 11 742,66 RSD/godina
.gg Guernsey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina
.co.gg Guernsey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.gg Guernsey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.gg Guernsey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gl Greenland 1 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina
.co.gl Greenland 1 5 529,49 RSD/godina 6 635,39 RSD/godina 5 529,49 RSD/godina 6 635,39 RSD/godina 5 529,49 RSD/godina 6 635,39 RSD/godina
.com.gl Greenland 1 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina
.net.gl Greenland 1 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina
.org.gl Greenland 1 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina 5 213,52 RSD/godina 6 256,22 RSD/godina
.gr Greece 2 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.gr Greece 2 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hr Croatia 1 11 679,78 RSD/godina 14 015,74 RSD/godina 11 679,78 RSD/godina 14 015,74 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.hr Croatia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hu Hungary 2 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina
.bolt.hu Hungary 2 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina
.co.hu Hungary 2 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina 803,64 RSD/godina 964,37 RSD/godina
.ie Ireland 1 2 219,76 RSD/godina 2 663,71 RSD/godina 2 219,76 RSD/godina 2 663,71 RSD/godina 2 219,76 RSD/godina 2 663,71 RSD/godina
.im Isle of Man 1 4 906,90 RSD/godina 5 888,28 RSD/godina 4 906,90 RSD/godina 5 888,28 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.is Iceland 1 6 218,45 RSD/godina 7 462,14 RSD/godina 6 218,45 RSD/godina 7 462,14 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.it Italy 1 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina 1 887,74 RSD/godina 2 265,29 RSD/godina
.je Jersey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.je Jersey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.je Jersey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.je Jersey 1 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 7 237,68 RSD/godina 8 685,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.li Liechtenstein 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lt Lithuania 1 3 442,35 RSD/godina 4 130,82 RSD/godina 3 442,35 RSD/godina 4 130,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lu Luxembourg 1 2 665,05 RSD/godina 3 198,06 RSD/godina 2 665,05 RSD/godina 3 198,06 RSD/godina 2 665,05 RSD/godina 3 198,06 RSD/godina
.lv Latvia 1 3 331,31 RSD/godina 3 997,57 RSD/godina 3 331,31 RSD/godina 3 997,57 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.md Moldova 1 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina 7 808,67 RSD/godina 9 370,40 RSD/godina
.me Montenegro 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.mk Makedonia 1 3 875,42 RSD/godina 4 650,50 RSD/godina 3 875,42 RSD/godina 4 650,50 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.mk Makedonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.mk Makedonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.inf.mk Makedonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.mk Makedonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.mk Makedonia 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mt Malta 1 6 107,40 RSD/godina 7 328,88 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 6 107,40 RSD/godina 7 328,88 RSD/godina
.com.mt Malta 1 6 107,40 RSD/godina 7 328,88 RSD/godina 5 441,14 RSD/godina 6 529,37 RSD/godina 6 107,40 RSD/godina 7 328,88 RSD/godina
.gb.net United Kingdom - Alternative 1 1 214,46 RSD/godina 1 457,35 RSD/godina 1 214,46 RSD/godina 1 457,35 RSD/godina 1 214,46 RSD/godina 1 457,35 RSD/godina
.hu.net Hungary - Alternative 1 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina
.se.net Sweden - Alternative 1 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina 3 320,21 RSD/godina 3 984,25 RSD/godina
.uk.net United Kingdom - Alternative 1 2 809,20 RSD/godina 3 371,04 RSD/godina 2 809,20 RSD/godina 3 371,04 RSD/godina 2 809,20 RSD/godina 3 371,04 RSD/godina
.nl Netherlands 1 1 943,26 RSD/godina 2 331,91 RSD/godina 1 943,26 RSD/godina 2 331,91 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.nl Netherlands - Alternative 1 1 998,79 RSD/godina 2 398,55 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 2 398,55 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 2 398,55 RSD/godina
.no Norway 1 16 656,55 RSD/godina 19 987,86 RSD/godina 16 656,55 RSD/godina 19 987,86 RSD/godina 16 656,55 RSD/godina 19 987,86 RSD/godina
.co.no Norway - Alternative 1 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina 3 220,27 RSD/godina 3 864,32 RSD/godina
.us.org United States - Alternative 1 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina 2 866,47 RSD/godina 3 439,76 RSD/godina
.pl Poland 1 1 184,10 RSD/godina 1 420,92 RSD/godina 1 841,93 RSD/godina 2 210,32 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pl Poland 1 894,65 RSD/godina 1 073,58 RSD/godina 1 394,60 RSD/godina 1 673,52 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.pl Poland 1 1 184,10 RSD/godina 1 420,92 RSD/godina 1 841,93 RSD/godina 2 210,32 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.info.pl Poland 1 894,65 RSD/godina 1 073,58 RSD/godina 1 394,60 RSD/godina 1 673,52 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.pl Poland 1 894,65 RSD/godina 1 073,58 RSD/godina 1 394,60 RSD/godina 1 673,52 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pl Poland 1 894,65 RSD/godina 1 073,58 RSD/godina 1 394,60 RSD/godina 1 673,52 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.waw.pl Poland - Regional 1 263,13 RSD/godina 315,76 RSD/godina 657,83 RSD/godina 789,40 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pt Portugal 1 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pt Portugal 1 2 209,77 RSD/godina 2 651,72 RSD/godina 2 554,00 RSD/godina 3 064,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pt Portugal 1 2 554,00 RSD/godina 3 064,80 RSD/godina 2 554,00 RSD/godina 3 064,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ro Romania 1 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 2 665,05 RSD/godina 3 198,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ro Romania 1 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 4 430,64 RSD/godina 5 316,77 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ro Romania 1 4 330,70 RSD/godina 5 196,84 RSD/godina 2 665,05 RSD/godina 3 198,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 593,06 RSD/godina 711,67 RSD/godina
.adygeya.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bir.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cbg.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.marine.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mytis.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pp.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pyatigorsk.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.ru Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.se Sweden 1 4 173,26 RSD/godina 5 007,91 RSD/godina 4 173,26 RSD/godina 5 007,91 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.se Sweden - Alternative 1 1 432,46 RSD/godina 1 718,95 RSD/godina 1 432,46 RSD/godina 1 718,95 RSD/godina 1 432,46 RSD/godina 1 718,95 RSD/godina
.si Slovenia 1 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 2 220,87 RSD/godina 2 665,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ae.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.at.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.cn.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.de.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.uk.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.us.si Slovenia - Alternative 1 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina 1 665,66 RSD/godina 1 998,79 RSD/godina
.sk Slovakia 1 1 275,89 RSD/godina 1 531,07 RSD/godina 1 275,89 RSD/godina 1 531,07 RSD/godina 1 275,89 RSD/godina 1 531,07 RSD/godina
.su Russia 1 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 2 461,21 RSD/godina 2 953,45 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.adygeya.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.aktyubinsk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.arkhangelsk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.armenia.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ashgabad.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.azerbaijan.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.balashov.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bryansk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bukhara.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.chimkent.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.east-kazakhstan.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.exnet.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ivanovo.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.jambyl.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kaluga.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karacol.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karaganda.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karelia.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.khakassia.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.krasnodar.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kurgan.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lenug.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mangyshlak.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.murmansk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.navoi.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.north-kazakhstan.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.obninsk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.penza.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pokrovsk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sochi.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tashkent.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.termez.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.togliatti.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.troitsk.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tselinograd.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tula.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tuva.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vologda.su Russia 1 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 1 976,88 RSD/godina 2 372,26 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ua Ukraine 1 13 838,15 RSD/godina 16 605,78 RSD/godina 13 838,15 RSD/godina 16 605,78 RSD/godina 13 838,15 RSD/godina 16 605,78 RSD/godina
.biz.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cherkassy.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.cherkasy.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.chernigov.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.chernovtsy.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.ck.ua Ukraine 1 1 371,17 RSD/godina 1 645,40 RSD/godina 1 371,17 RSD/godina 1 645,40 RSD/godina 1 371,17 RSD/godina 1 645,40 RSD/godina
.cn.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina
.co.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ua Ukraine 1 2 471,10 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 2 471,10 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina 2 471,10 RSD/godina 2 965,32 RSD/godina
.crimea.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cv.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina
.dn.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dnepropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina
.dnipropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina 394,39 RSD/godina 473,27 RSD/godina
.donetsk.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.dp.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina
.edu.ua Ukraine 1 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina
.gov.ua Ukraine 1 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina
.if.ua Ukraine 1 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina
.in.ua Ukraine 1 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina
.ivano-frankivsk.ua Ukraine 1 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina
.kh.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkiv.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkov.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kherson.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.khmelnitskiy.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.kiev.ua Ukraine 1 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina
.kirovograd.ua Ukraine 1 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina
.km.ua Ukraine 1 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina
.kr.ua Ukraine 1 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina
.ks.ua Ukraine 1 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina 666,00 RSD/godina 799,20 RSD/godina
.kyiv.ua Ukraine - Kyiv.ua 1 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina 592,08 RSD/godina 710,50 RSD/godina
.lg.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.lt.ua Ukraine 1 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina
.lugansk.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.lutsk.ua Ukraine 1 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina
.lviv.ua Ukraine (Lviv) 1 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 622,90 RSD/godina 747,48 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mk.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina
.net.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nikolaev.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina
.od.ua Ukraine 1 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina
.odesa.ua Ukraine 1 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina
.odessa.ua Ukraine 1 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina 779,61 RSD/godina 935,53 RSD/godina
.org.ua Ukraine (Organizations) 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina
.pl.ua Ukraine 1 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina
.poltava.ua Ukraine 1 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina 583,18 RSD/godina 699,82 RSD/godina
.pp.ua Ukraine 1 49,42 RSD/godina 59,30 RSD/godina 49,42 RSD/godina 59,30 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rovno.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.rv.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.sebastopol.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sm.ua Ukraine 1 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina 979,41 RSD/godina 1 175,29 RSD/godina
.sumy.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.te.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina
.ternopil.ua Ukraine 1 861,88 RSD/godina 1 034,26 RSD/godina 861,88 RSD/godina 1 034,26 RSD/godina 861,88 RSD/godina 1 034,26 RSD/godina
.uz.ua Ukraine 1 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina
.uzhgorod.ua Ukraine 1 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina 542,65 RSD/godina 651,18 RSD/godina
.vinnica.ua Ukraine 1 705,17 RSD/godina 846,20 RSD/godina 705,17 RSD/godina 846,20 RSD/godina 705,17 RSD/godina 846,20 RSD/godina
.vn.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina
.volyn.ua Ukraine 1 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina 940,23 RSD/godina 1 128,28 RSD/godina
.yalta.ua Ukraine 1 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 587,64 RSD/godina 705,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zaporizhzhe.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zhitomir.ua Ukraine 1 583,73 RSD/godina 700,48 RSD/godina 583,73 RSD/godina 700,48 RSD/godina 583,73 RSD/godina 700,48 RSD/godina
.zp.ua Ukraine 1 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 744,35 RSD/godina 893,22 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zt.ua Ukraine 1 975,49 RSD/godina 1 170,59 RSD/godina 975,49 RSD/godina 1 170,59 RSD/godina 975,49 RSD/godina 1 170,59 RSD/godina
.uk United Kingdom 1 883,24 RSD/godina 1 059,89 RSD/godina 883,24 RSD/godina 1 059,89 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.uk United Kingdom 1 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.me.uk United Kingdom 1 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.uk United Kingdom 1 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 857,48 RSD/godina 1 028,98 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina