Cenovnik domena

Cenovnik domena

Nudimo najširi spektar registracije naziva domena dostupnih na tržištu.

TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 880,79 RSD/godina 1 056,95 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 027,29 RSD/godina 1 232,75 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 196,81 RSD/godina 1 436,17 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.од.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.aero gTLD - Aero 1 9 121,20 RSD/godina 10 945,44 RSD/godina 9 121,20 RSD/godina 10 945,44 RSD/godina 9 121,20 RSD/godina 10 945,44 RSD/godina
.biz gTLD - Business 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 557,05 RSD/godina 1 868,46 RSD/godina
.cat gTLD - In Catalian 1 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina
.com gTLD - Commercial 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 880,79 RSD/godina 1 056,95 RSD/godina
.co.com Commercial - Alternative 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.info gTLD - Information 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.jobs Domain Jobs 1 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina
.mobi gTLD - Mobile device 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.name gTLD - Name 1 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina
.domain.name gTLD - Name 1 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina
.galaxie.name gTLD - Name 1 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina
.pridal.name gTLD - Name 1 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina 902,91 RSD/godina 1 083,49 RSD/godina
.net gTLD - Network 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 027,29 RSD/godina 1 232,75 RSD/godina
.org gTLD - Organization 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 196,81 RSD/godina 1 436,17 RSD/godina
.pro gTLD - Professionals 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.tel gTLD - Telecommunications 1 1 382,00 RSD/godina 1 658,40 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 658,40 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 658,40 RSD/godina
.travel gTLD - Travel site 1 11 977,33 RSD/godina 14 372,80 RSD/godina 11 977,33 RSD/godina 14 372,80 RSD/godina 11 977,33 RSD/godina 14 372,80 RSD/godina
.xxx gTLD - Adult website 1 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.abogado nGTLD - Abogado 1 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina
.academy nGTLD - Academy 1 2 948,27 RSD/godina 3 537,92 RSD/godina 2 948,27 RSD/godina 3 537,92 RSD/godina 2 948,27 RSD/godina 3 537,92 RSD/godina
.accountant nGTLD - Accountant 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.accountants nGTLD - Accountants 1 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina
.actor nGTLD - Actor 1 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina
.adult nGTLD - Adult 1 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina
.africa nGTLD - Africa 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.agency nGTLD - Agency 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.airforce nGTLD - Airforce 1 2 856,13 RSD/godina 3 427,36 RSD/godina 2 856,13 RSD/godina 3 427,36 RSD/godina 2 856,13 RSD/godina 3 427,36 RSD/godina
.alsace nGTLD - Alsace 1 5 173,82 RSD/godina 6 208,58 RSD/godina 5 173,82 RSD/godina 6 208,58 RSD/godina 5 173,82 RSD/godina 6 208,58 RSD/godina
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina
.apartments nGTLD - Apartments 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.app gTLD - Application 1 1 611,41 RSD/godina 1 933,69 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.archi nGTLD - Archi 1 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina
.army nGTLD - Army 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.art nGTLD - Art 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.asia Asia 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.associates nGTLD - Associates 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.attorney nGTLD - Attorney 1 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina
.auction nGTLD - Auction 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.audio nGTLD - Audio 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.auto nGTLD - Auto 1 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina
.autos nGTLD - Autos 1 72 785,34 RSD/godina 87 342,41 RSD/godina 72 785,34 RSD/godina 87 342,41 RSD/godina 72 785,34 RSD/godina 87 342,41 RSD/godina
.baby nGTLD - Baby 1 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina
.band nGTLD - Band 1 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina
.bank nGTLD - Bank 1 95 634,42 RSD/godina 114 761,30 RSD/godina 82 827,88 RSD/godina 99 393,46 RSD/godina 82 827,88 RSD/godina 99 393,46 RSD/godina
.bar nGTLD - Bar 1 5 518,79 RSD/godina 6 622,55 RSD/godina 5 518,79 RSD/godina 6 622,55 RSD/godina 5 518,79 RSD/godina 6 622,55 RSD/godina
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 7 204,33 RSD/godina 8 645,20 RSD/godina 7 204,33 RSD/godina 8 645,20 RSD/godina 7 204,33 RSD/godina 8 645,20 RSD/godina
.bargains nGTLD - Bargains 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.bayern nGTLD - Bayern 1 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina
.beer nGTLD - Beer 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.berlin nGTLD - Berlin 1 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina
.best nGTLD - Best 1 1 749,61 RSD/godina 2 099,53 RSD/godina 1 749,61 RSD/godina 2 099,53 RSD/godina 1 749,61 RSD/godina 2 099,53 RSD/godina
.bet nGTLD - Bet 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.bible nGTLD - Bible 1 13 727,87 RSD/godina 16 473,44 RSD/godina 13 727,87 RSD/godina 16 473,44 RSD/godina 13 727,87 RSD/godina 16 473,44 RSD/godina
.bid nGTLD - Bid 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.bike nGTLD - Bike 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.bingo nGTLD - Bingo 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.bio nGTLD - BIO 1 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina 6 357,20 RSD/godina 7 628,64 RSD/godina
.black nGTLD - Black 1 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.blog nGTLD - Blog 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.blue nGTLD - Blue 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.boats nGTLD - Boats 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.bond nGTLD - Bond 1 11 056,00 RSD/godina 13 267,20 RSD/godina 11 056,00 RSD/godina 13 267,20 RSD/godina 11 056,00 RSD/godina 13 267,20 RSD/godina
.boutique nGTLD - Boutique 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.broker nGTLD - Broker 1 63 572,01 RSD/godina 76 286,41 RSD/godina 63 572,01 RSD/godina 76 286,41 RSD/godina 63 572,01 RSD/godina 76 286,41 RSD/godina
.brussels nGTLD - Brussels 1 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina
.build nGTLD - Build 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.builders nGTLD - Builders 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.business nGTLD - Business 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.buzz nGTLD - Buzz 1 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.cab nGTLD - Cab 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.cafe nGTLD - Cafe 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.cam nGTLD - Cam 1 1 188,52 RSD/godina 1 426,22 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.camera nGTLD - Camera 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.camp nGTLD - Camp 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.capetown nGTLD - Capetown 1 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina
.capital nGTLD - Capital 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.car nGTLD - Car 1 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina
.cards nGTLD - Cards 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.care nGTLD - Care 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.career nGTLD - Career 1 9 372,73 RSD/godina 11 247,28 RSD/godina 9 372,73 RSD/godina 11 247,28 RSD/godina 9 372,73 RSD/godina 11 247,28 RSD/godina
.careers nGTLD - Careers 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.cars nGTLD - Cars 1 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina 257 052,03 RSD/godina 308 462,44 RSD/godina
.casa nGTLD - Casa 1 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina
.cash nGTLD - Cash 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.casino nGTLD - Casino 1 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina
.catering nGTLD - Catering 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.center nGTLD - Center 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.ceo nGTLD - CEO 1 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina
.cfd nGTLD - CFD 1 1 833 453,58 RSD/godina 2 200 144,30 RSD/godina 1 833 453,58 RSD/godina 2 200 144,30 RSD/godina 1 833 453,58 RSD/godina 2 200 144,30 RSD/godina
.charity nGTLD - Charity 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.chat nGTLD - Chat 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.cheap nGTLD - Cheap 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.christmas nGTLD - Christmas 1 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina
.church nGTLD - Church 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.city nGTLD - City 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.claims nGTLD - Claims 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.click nGTLD - Click 1 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina
.clinic nGTLD - Clinic 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.clothing nGTLD - Clothing 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.cloud nGTLD - Cloud 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.club nGTLD - Club 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.coach nGTLD - Coach 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.codes nGTLD - Codes 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.coffee nGTLD - Coffee 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.college nGTLD - College 1 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina
.cologne nGTLD - Cologne 1 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina
.community nGTLD - Community 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.company nGTLD - Company 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.computer nGTLD - Computer 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.condos nGTLD - Condos 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.construction nGTLD - Construction 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.consulting nGTLD - Consulting 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.contractors nGTLD - Contractors 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.cooking nGTLD - Cooking 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.cool nGTLD - Cool 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.corsica nGTLD - Corsica 1 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina
.country nGTLD - Country 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.coupons nGTLD - Coupons 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.courses nGTLD - Courses 1 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina
.credit nGTLD - Credit 1 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina 9 950,40 RSD/godina 11 940,48 RSD/godina
.cricket nGTLD - Cricket 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.cruises nGTLD - Cruises 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.cymru nGTLD - Cymru 1 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina
.cyou nGTLD - CYOU 1 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina
.dance nGTLD - Dance 1 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina
.date nGTLD - Date 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.dating nGTLD - Dating 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.deals nGTLD - Deals 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.degree nGTLD - Degree 1 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina
.delivery nGTLD - Delivery 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.democrat nGTLD - Democrat 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.dental nGTLD - Dental 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.dentist nGTLD - Dentist 1 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina
.desi nGTLD - Desi 1 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina
.design nGTLD - Design 1 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina
.dev nGTLD - Dev 1 1 335,01 RSD/godina 1 602,01 RSD/godina 1 335,01 RSD/godina 1 602,01 RSD/godina 1 242,88 RSD/godina 1 491,46 RSD/godina
.diamonds nGTLD - Diamonds 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.diet nGTLD - Diet 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.digital nGTLD - Digital 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.direct nGTLD - Direct 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.directory nGTLD - Directory 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.discount nGTLD - Discount 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.doctor nGTLD - Doctor 1 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina
.dog nGTLD - Dog 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.domains nGTLD - Domains 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.download nGTLD - download 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.durban nGTLD - Durban 1 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina
.earth nGTLD - Earth 1 2 302,41 RSD/godina 2 762,89 RSD/godina 2 302,41 RSD/godina 2 762,89 RSD/godina 2 302,41 RSD/godina 2 762,89 RSD/godina
.eco nGTLD - Eco 1 5 979,45 RSD/godina 7 175,34 RSD/godina 5 979,45 RSD/godina 7 175,34 RSD/godina 5 979,45 RSD/godina 7 175,34 RSD/godina
.education nGTLD - Education 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.email nGTLD - Email 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.energy nGTLD - Energy 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.engineer nGTLD - Engineer 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.engineering nGTLD - Engineering 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.enterprises nGTLD - Enterprises 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.equipment nGTLD - Equipment 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.estate nGTLD - Estate 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.events nGTLD - Events 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.exchange nGTLD - Exchange 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.expert nGTLD - Expert 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.exposed nGTLD - Exposed 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.express nGTLD - Express 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.fail nGTLD - Fail 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.faith nGTLD - Faith 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.family nGTLD - Family 1 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina
.fans nGTLD - Fans 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.farm nGTLD - Farm 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.fashion nGTLD - Fashion 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.feedback nGTLD - Feedback 1 32 615,20 RSD/godina 39 138,24 RSD/godina 32 615,20 RSD/godina 39 138,24 RSD/godina 32 615,20 RSD/godina 39 138,24 RSD/godina
.film nGTLD - Film 1 8 282,79 RSD/godina 9 939,35 RSD/godina 8 282,79 RSD/godina 9 939,35 RSD/godina 8 282,79 RSD/godina 9 939,35 RSD/godina
.finance nGTLD - Finance 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.financial nGTLD - Financial 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.fish nGTLD - Fish 1 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina
.fishing nGTLD - Fishing 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.fit nGTLD - Fit 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.fitness nGTLD - Fitness 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.flights nGTLD - Flights 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.florist nGTLD - Florist 1 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina 2 717,01 RSD/godina 3 260,41 RSD/godina
.flowers nGTLD - Flowers 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.football nGTLD - Football 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.forex nGTLD - Forex 1 118 852,02 RSD/godina 142 622,42 RSD/godina 118 852,02 RSD/godina 142 622,42 RSD/godina 118 852,02 RSD/godina 142 622,42 RSD/godina
.forsale nGTLD - Forsale 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.foundation nGTLD - Foundation 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.frl nGTLD - Frl 1 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina 4 987,61 RSD/godina 5 985,13 RSD/godina
.fun nGTLD - Fun 1 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.fund nGTLD - Fund 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.furniture nGTLD - Furniture 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.futbol nGTLD - Futbol 1 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina
.fyi nGTLD - Fyi 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.gallery nGTLD - Gallery 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.game nGTLD - Game 1 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina
.games nGTLD - Games 1 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina
.garden nGTLD - Garden 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.gay nGTLD - Gay 1 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina
.gdn nGTLD - GDN 1 21 006,40 RSD/godina 25 207,68 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina
.gent nGTLD - Gent 1 3 372,74 RSD/godina 4 047,29 RSD/godina 3 372,74 RSD/godina 4 047,29 RSD/godina 3 372,74 RSD/godina 4 047,29 RSD/godina
.paris nGTLD - Paris 1 5 035,27 RSD/godina 6 042,32 RSD/godina 5 035,27 RSD/godina 6 042,32 RSD/godina 5 035,27 RSD/godina 6 042,32 RSD/godina
.gal nGTLD - Gal 1 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina
.eus nGTLD - Eus 1 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina 7 944,72 RSD/godina 9 533,66 RSD/godina
.bzh nGTLD - Bzh 1 5 866,54 RSD/godina 7 039,85 RSD/godina 5 866,54 RSD/godina 7 039,85 RSD/godina 5 866,54 RSD/godina 7 039,85 RSD/godina
.physio nGTLD - Physio 1 7 760,39 RSD/godina 9 312,47 RSD/godina 7 760,39 RSD/godina 9 312,47 RSD/godina 7 760,39 RSD/godina 9 312,47 RSD/godina
.moscow nGTLD - Moscow 1 646,24 RSD/godina 775,49 RSD/godina 646,24 RSD/godina 775,49 RSD/godina 646,24 RSD/godina 775,49 RSD/godina
.москва nGTLD - Moscow (cirilic) 1 1 105,60 RSD/godina 1 326,72 RSD/godina 1 105,60 RSD/godina 1 326,72 RSD/godina 1 105,60 RSD/godina 1 326,72 RSD/godina
.ltda nGTLD - Ltda 1 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina
.gift nGTLD - Gift 1 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.gifts nGTLD - Gifts 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.gives nGTLD - Gives 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.glass nGTLD - Glass 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.global nGTLD - Global 1 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina
.gmbh nGTLD - Gmbh 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.gold nGTLD - Gold 1 6 900,79 RSD/godina 8 280,95 RSD/godina 6 900,79 RSD/godina 8 280,95 RSD/godina 6 900,79 RSD/godina 8 280,95 RSD/godina
.golf nGTLD - Golf 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.graphics nGTLD - Graphics 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.gratis nGTLD - Gratis 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.green nGTLD - Green 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.gripe nGTLD - Gripe 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.group nGTLD - Group 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.guide nGTLD - Guide 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.guitars nGTLD - Guitars 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.guru nGTLD - Guru 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.hamburg nGTLD - Hamburg 1 5 530,71 RSD/godina 6 636,85 RSD/godina 5 530,71 RSD/godina 6 636,85 RSD/godina 5 530,71 RSD/godina 6 636,85 RSD/godina
.haus nGTLD - Haus 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.healthcare nGTLD - Healthcare 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.help nGTLD - Help 1 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina
.hiphop nGTLD - HipHop 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.hiv nGTLD - HIV 1 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina
.hockey nGTLD - Hockey 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.holdings nGTLD - Holdings 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.holiday nGTLD - Holiday 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.homes nGTLD - Homes 1 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina
.horse nGTLD - Horse 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.hospital nGTLD - Hospital 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.host nGTLD - Host 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.hosting nGTLD - Hosting 1 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina
.house nGTLD - House 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.how nGTLD - How 1 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina
.icu nGTLD - ICU 1 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina 1 004,25 RSD/godina 1 205,10 RSD/godina
.immo nGTLD - Immo 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.immobilien nGTLD - Immobilien 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.industries nGTLD - Industries 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.ink nGTLD - Ink 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina
.institute nGTLD - Institute 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.insurance nGTLD - Insurance 1 106 874,68 RSD/godina 128 249,62 RSD/godina 91 212,01 RSD/godina 109 454,41 RSD/godina 91 212,01 RSD/godina 109 454,41 RSD/godina
.insure nGTLD - Insure 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.international nGTLD - International 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.investments nGTLD - Investments 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.irish nGTLD - Irish 1 3 729,56 RSD/godina 4 475,47 RSD/godina 3 729,56 RSD/godina 4 475,47 RSD/godina 3 729,56 RSD/godina 4 475,47 RSD/godina
.ist nGTLD - Ist (Istambul) 1 2 109,85 RSD/godina 2 531,82 RSD/godina 2 109,85 RSD/godina 2 531,82 RSD/godina 2 109,85 RSD/godina 2 531,82 RSD/godina
.istanbul nGTLD - istanbul 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina
.jetzt nGTLD - Jetzt 1 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.jewelry nGTLD - Jewelry 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.joburg nGTLD - Joburg 1 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina 2 544,33 RSD/godina 3 053,20 RSD/godina
.juegos nGTLD - Juegos 1 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina
.kaufen nGTLD - Kaufen 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.kim nGTLD - Kim 1 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina
.kitchen nGTLD - Kitchen 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.kiwi nGTLD - Kiwi 1 2 683,70 RSD/godina 3 220,44 RSD/godina 2 683,70 RSD/godina 3 220,44 RSD/godina 2 683,70 RSD/godina 3 220,44 RSD/godina
.koeln nGTLD - Koeln 1 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina 1 440,87 RSD/godina 1 729,04 RSD/godina
.krd nGTLD - Krd 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.kyoto nGTLD - Kyoto 1 7 376,93 RSD/godina 8 852,32 RSD/godina 7 376,93 RSD/godina 8 852,32 RSD/godina 7 376,93 RSD/godina 8 852,32 RSD/godina
.land nGTLD - Land 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.lat nGTLD - Lat 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.law nGTLD - Law 1 9 204,12 RSD/godina 11 044,94 RSD/godina 9 204,12 RSD/godina 11 044,94 RSD/godina 9 204,12 RSD/godina 11 044,94 RSD/godina
.lawyer nGTLD - Lawyer 1 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina 4 053,87 RSD/godina 4 864,64 RSD/godina
.lease nGTLD - Lease 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.legal nGTLD - Legal 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.lgbt nGTLD - Lgbt 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.life nGTLD - Life 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.lighting nGTLD - Lighting 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.limited nGTLD - Limited 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.limo nGTLD - Limo 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.link nGTLD - Link 1 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina 1 151,67 RSD/godina 1 382,00 RSD/godina
.live nGTLD - Live 1 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina 2 026,93 RSD/godina 2 432,32 RSD/godina
.loan nGTLD - Loan 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.loans nGTLD - Loans 1 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina 7 361,45 RSD/godina 8 833,74 RSD/godina
.lol nGTLD - Lol 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.london nGTLD - London 1 4 092,83 RSD/godina 4 911,40 RSD/godina 4 092,83 RSD/godina 4 911,40 RSD/godina 4 092,83 RSD/godina 4 911,40 RSD/godina
.lotto nGTLD - Lotto 1 164 918,69 RSD/godina 197 902,43 RSD/godina 164 918,69 RSD/godina 197 902,43 RSD/godina 164 918,69 RSD/godina 197 902,43 RSD/godina
.love nGTLD - Love 1 2 386,25 RSD/godina 2 863,50 RSD/godina 2 386,25 RSD/godina 2 863,50 RSD/godina 2 386,25 RSD/godina 2 863,50 RSD/godina
.ltd nGTLD - Ltd 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.luxury nGTLD - Luxury 1 49 765,31 RSD/godina 59 718,37 RSD/godina 49 765,31 RSD/godina 59 718,37 RSD/godina 49 765,31 RSD/godina 59 718,37 RSD/godina
.maison nGTLD - Maison 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.makeup nGTLD - Makeup 1 551 878,74 RSD/godina 662 254,49 RSD/godina 551 878,74 RSD/godina 662 254,49 RSD/godina 551 878,74 RSD/godina 662 254,49 RSD/godina
.management nGTLD - Management 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.market nGTLD - Market 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.marketing nGTLD - Marketing 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.markets nGTLD - Markets 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.mba nGTLD - Mba 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.media nGTLD - Media 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.melbourne nGTLD - Melbourne 1 5 700,77 RSD/godina 6 840,92 RSD/godina 5 700,77 RSD/godina 6 840,92 RSD/godina 5 700,77 RSD/godina 6 840,92 RSD/godina
.memorial nGTLD - Memorial 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.men nGTLD - Men 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.menu nGTLD - Menu 1 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina 3 132,53 RSD/godina 3 759,04 RSD/godina
.miami nGTLD - Miami 1 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina
.moda nGTLD - Moda 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.moe nGTLD - Moe 1 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina 1 955,99 RSD/godina 2 347,19 RSD/godina
.mom nGTLD - Mom 1 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina
.money nGTLD - Money 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.mortgage nGTLD - Mortgage 1 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 4 311,84 RSD/godina
.motorcycles nGTLD - Motorcycles 1 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina 32 154,54 RSD/godina 38 585,45 RSD/godina
.movie nGTLD - Movie 1 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina 22 941,20 RSD/godina 27 529,44 RSD/godina
.nagoya nGTLD - Nagoya 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.navy nGTLD - Navy 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.network nGTLD - Network 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.new nGTLD - New 1 56 201,34 RSD/godina 67 441,61 RSD/godina 56 201,34 RSD/godina 67 441,61 RSD/godina 56 201,34 RSD/godina 67 441,61 RSD/godina
.news nGTLD - News 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.ngo nGTLD - Non-Governmental Organization 1 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina 4 597,45 RSD/godina 5 516,94 RSD/godina
.ninja nGTLD - Ninja 1 1 658,40 RSD/godina 1 990,08 RSD/godina 1 658,40 RSD/godina 1 990,08 RSD/godina 1 658,40 RSD/godina 1 990,08 RSD/godina
.nrw nGTLD - Nrw 1 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina
.nyc nGTLD - Nyc 1 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina
.observer nGTLD - Observer 1 5 887,32 RSD/godina 7 064,78 RSD/godina 1 280,65 RSD/godina 1 536,78 RSD/godina 1 280,65 RSD/godina 1 536,78 RSD/godina
.okinawa nGTLD - Okinawa 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.one nGTLD - One 1 920,41 RSD/godina 1 104,49 RSD/godina 920,41 RSD/godina 1 104,49 RSD/godina 920,41 RSD/godina 1 104,49 RSD/godina
.onl nGTLD - Online 1 1 473,21 RSD/godina 1 767,85 RSD/godina 1 473,21 RSD/godina 1 767,85 RSD/godina 1 473,21 RSD/godina 1 767,85 RSD/godina
.online nGTLD - Online 1 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina 2 855,21 RSD/godina 3 426,25 RSD/godina
.ooo nGTLD - Ooo 1 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina 3 153,72 RSD/godina 3 784,46 RSD/godina
.organic nGTLD - Organic 1 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina
.osaka nGTLD - Osaka 1 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina 4 146,00 RSD/godina 4 975,20 RSD/godina
.page nGTLD - Page 1 1 495,32 RSD/godina 1 794,38 RSD/godina 1 495,32 RSD/godina 1 794,38 RSD/godina 1 495,32 RSD/godina 1 794,38 RSD/godina
.partners nGTLD - Partners 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.parts nGTLD - Parts 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.party nGTLD - Party 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.pet nGTLD - Pet 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.photo nGTLD - Photo 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.photography nGTLD - Photography 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.photos nGTLD - Photos 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.pics nGTLD - Pics 1 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina 2 533,67 RSD/godina 3 040,40 RSD/godina
.pictures nGTLD - Pictures 1 1 197,73 RSD/godina 1 437,28 RSD/godina 1 197,73 RSD/godina 1 437,28 RSD/godina 1 197,73 RSD/godina 1 437,28 RSD/godina
.pink nGTLD - Pink 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.pizza nGTLD - Pizza 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.place nGTLD - Place 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.plumbing nGTLD - Plumbing 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.plus nGTLD - Plus 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.poker nGTLD - Poker 1 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 4 606,67 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina
.porn nGTLD - Porn 1 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina
.press nGTLD - Press 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.productions nGTLD - Productions 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.promo nGTLD - Promo 1 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina 1 621,55 RSD/godina 1 945,86 RSD/godina
.properties nGTLD - Properties 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.property nGTLD - Property 1 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina 10 963,87 RSD/godina 13 156,64 RSD/godina
.protection nGTLD - Protection 1 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina
.pub nGTLD - Pub 1 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 3 316,80 RSD/godina
.qpon nGTLD - Qpon 1 1 492,56 RSD/godina 1 791,07 RSD/godina 1 492,56 RSD/godina 1 791,07 RSD/godina 1 492,56 RSD/godina 1 791,07 RSD/godina
.quebec nGTLD - Quebec 1 2 969,65 RSD/godina 3 563,58 RSD/godina 2 969,65 RSD/godina 3 563,58 RSD/godina 2 969,65 RSD/godina 3 563,58 RSD/godina
.racing nGTLD - Racing 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.radio nGTLD - Radio 1 27 598,13 RSD/godina 33 117,76 RSD/godina 27 598,13 RSD/godina 33 117,76 RSD/godina 27 598,13 RSD/godina 33 117,76 RSD/godina
.realty nGTLD - Realty 1 40 538,67 RSD/godina 48 646,40 RSD/godina 25 797,34 RSD/godina 30 956,81 RSD/godina 35 932,00 RSD/godina 43 118,40 RSD/godina
.recipes nGTLD - Recipes 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.red nGTLD - Red 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.rehab nGTLD - Rehab 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.reise nGTLD - Reisen 1 7 923,47 RSD/godina 9 508,16 RSD/godina 7 923,47 RSD/godina 9 508,16 RSD/godina 7 923,47 RSD/godina 9 508,16 RSD/godina
.reisen nGTLD - Reisen 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.reit nGTLD - Reit 1 137 278,69 RSD/godina 164 734,43 RSD/godina 137 278,69 RSD/godina 164 734,43 RSD/godina 137 278,69 RSD/godina 164 734,43 RSD/godina
.rent nGTLD - Rent 1 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina 5 058,12 RSD/godina 6 069,74 RSD/godina
.rentals nGTLD - Rentals 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.repair nGTLD - Repair 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.report nGTLD - Report 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.republican nGTLD - Republican 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.rest nGTLD - Rest 1 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina
.restaurant nGTLD - Restaurant 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.review nGTLD - Review 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.reviews nGTLD - Reviews 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.rich nGTLD - Rich 1 184 174,56 RSD/godina 221 009,47 RSD/godina 184 174,56 RSD/godina 221 009,47 RSD/godina 184 174,56 RSD/godina 221 009,47 RSD/godina
.rio nGTLD - Rio 1 1 456,09 RSD/godina 1 747,31 RSD/godina 1 456,09 RSD/godina 1 747,31 RSD/godina 1 456,09 RSD/godina 1 747,31 RSD/godina
.rip nGTLD - Rip 1 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina 1 649,19 RSD/godina 1 979,03 RSD/godina
.rocks nGTLD - Rocks 1 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina 1 289,87 RSD/godina 1 547,84 RSD/godina
.rodeo nGTLD - Rodeo 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.ruhr nGTLD - Ruhr 1 4 167,43 RSD/godina 5 000,92 RSD/godina 4 167,43 RSD/godina 5 000,92 RSD/godina 4 167,43 RSD/godina 5 000,92 RSD/godina
.run nGTLD - Run 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.ryukyu nGTLD - Ryukyu 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.saarland nGTLD - Saarland 1 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina
.sale nGTLD - Sale 1 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina
.salon nGTLD - Salon 1 4 238,13 RSD/godina 5 085,76 RSD/godina 4 238,13 RSD/godina 5 085,76 RSD/godina 4 238,13 RSD/godina 5 085,76 RSD/godina
.sarl nGTLD - Sarl 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.school nGTLD - School 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.schule nGTLD - Schule 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.science nGTLD - Science 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.scot nGTLD - Scot 1 4 588,93 RSD/godina 5 506,72 RSD/godina 4 588,93 RSD/godina 5 506,72 RSD/godina 4 588,93 RSD/godina 5 506,72 RSD/godina
.security nGTLD - Security 1 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina 193 387,89 RSD/godina 232 065,47 RSD/godina
.services nGTLD - Services 1 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina
.sex nGTLD - Sex 1 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina 7 822,12 RSD/godina 9 386,54 RSD/godina
.sexy nGTLD - Sexy 1 2 994,33 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 2 994,33 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina 2 994,33 RSD/godina 3 593,20 RSD/godina
.shiksha nGTLD - Shiksha 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.shoes nGTLD - Shoes 1 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina 3 952,52 RSD/godina 4 743,02 RSD/godina
.shop nGTLD - shop 1 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina
.shopping nGTLD - Shopping 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.show nGTLD - Show 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.singles nGTLD - Singles 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.site nGTLD - Site 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.ski nGTLD - Ski 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.soccer nGTLD - Soccer 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.social nGTLD - Social 1 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina 2 717,93 RSD/godina 3 261,52 RSD/godina
.software nGTLD - Software 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.solar nGTLD - Solar 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.solutions nGTLD - Solutions 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.soy nGTLD - Soy 1 2 923,39 RSD/godina 3 508,07 RSD/godina 2 923,39 RSD/godina 3 508,07 RSD/godina 2 923,39 RSD/godina 3 508,07 RSD/godina
.space nGTLD - Space 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.spreadbetting nGTLD - Spreadbetting 1 3 676 120,50 RSD/godina 4 411 344,60 RSD/godina 3 676 120,50 RSD/godina 4 411 344,60 RSD/godina 3 676 120,50 RSD/godina 4 411 344,60 RSD/godina
.srl nGTLD - Srl 1 3 224,67 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 3 224,67 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 3 224,67 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina
.storage nGTLD - Storage 1 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina
.store nGTLD - Store 1 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina
.stream nGTLD - stream 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.studio nGTLD - Studio 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.study nGTLD - Study 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.style nGTLD - Style 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.sucks nGTLD - Sucks 1 26 718,67 RSD/godina 32 062,40 RSD/godina 26 718,67 RSD/godina 32 062,40 RSD/godina 26 718,67 RSD/godina 32 062,40 RSD/godina
.supplies nGTLD - Supplies 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.supply nGTLD - Supply 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.support nGTLD - Support 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.surf nGTLD - Surf 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.surgery nGTLD - Surgery 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.swiss nGTLD - Swiss 1 15 376,89 RSD/godina 18 452,27 RSD/godina 15 376,89 RSD/godina 18 452,27 RSD/godina 15 376,89 RSD/godina 18 452,27 RSD/godina
.sydney nGTLD - Sydney 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.systems nGTLD - Systems 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.taipei nGTLD - Taipei 1 2 211,20 RSD/godina 2 653,44 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 2 653,44 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 2 653,44 RSD/godina
.tattoo nGTLD - Tattoo 1 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina
.tax nGTLD - TAX 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.taxi nGTLD - Taxi 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.team nGTLD - Team 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.tech nGTLD - Tech 1 4 136,79 RSD/godina 4 964,15 RSD/godina 4 136,79 RSD/godina 4 964,15 RSD/godina 4 136,79 RSD/godina 4 964,15 RSD/godina
.technology nGTLD - Technology 1 1 787,39 RSD/godina 2 144,87 RSD/godina 1 787,39 RSD/godina 2 144,87 RSD/godina 1 787,39 RSD/godina 2 144,87 RSD/godina
.tennis nGTLD - Tennis 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.theater nGTLD - Theater 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.theatre nGTLD - Theatre 1 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina 54 358,67 RSD/godina 65 230,40 RSD/godina
.tickets nGTLD - Tickets 1 36 761,20 RSD/godina 44 113,44 RSD/godina 36 761,20 RSD/godina 44 113,44 RSD/godina 36 761,20 RSD/godina 44 113,44 RSD/godina
.tienda nGTLD - Tienda 1 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina 3 961,73 RSD/godina 4 754,08 RSD/godina
.tips nGTLD - Tips 1 1 796,60 RSD/godina 2 155,92 RSD/godina 1 796,60 RSD/godina 2 155,92 RSD/godina 1 796,60 RSD/godina 2 155,92 RSD/godina
.tires nGTLD - Tires 1 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina 6 910,00 RSD/godina 8 292,00 RSD/godina
.tirol nGTLD - Tirol 1 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina 3 657,58 RSD/godina 4 389,10 RSD/godina
.today nGTLD - Today 1 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina 1 750,53 RSD/godina 2 100,64 RSD/godina
.tokyo nGTLD - Tokyo 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.tools nGTLD - Tools 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.top nGTLD - Top 1 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina
.tours nGTLD - Tours 1 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina
.town nGTLD - Town 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.toys nGTLD - Toys 1 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina 3 860,39 RSD/godina 4 632,47 RSD/godina
.trade nGTLD - Trade 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.trading nGTLD - Trading 1 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina
.training nGTLD - Training 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.tube nGTLD - tube 1 2 394,55 RSD/godina 2 873,46 RSD/godina 2 394,55 RSD/godina 2 873,46 RSD/godina 2 394,55 RSD/godina 2 873,46 RSD/godina
.university nGTLD - University 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.uno nGTLD - Uno 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina
.vacations nGTLD - Vacations 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.vegas nGTLD - Vegas 1 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina 5 528,00 RSD/godina 6 633,60 RSD/godina
.ventures nGTLD - Ventures 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.versicherung nGTLD - Versicherung 1 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina
.vet nGTLD - Vet 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.viajes nGTLD - Viajes 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.video nGTLD - Video 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.villas nGTLD - Villas 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.vin nGTLD - Vin 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.vip nGTLD - Vip 1 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.vision nGTLD - Vision 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.vlaanderen nGTLD - Vlaanderen 1 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina 3 768,42 RSD/godina 4 522,10 RSD/godina
.vodka nGTLD - Vodka 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.vote nGTLD - Vote 1 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina
.voting nGTLD - Voting 1 105 848,27 RSD/godina 127 017,92 RSD/godina 105 848,27 RSD/godina 127 017,92 RSD/godina 105 848,27 RSD/godina 127 017,92 RSD/godina
.voto nGTLD - Voto 1 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina 6 440,12 RSD/godina 7 728,14 RSD/godina
.voyage nGTLD - Voyage 1 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina 3 869,60 RSD/godina 4 643,52 RSD/godina
.wales nGTLD - Wales 1 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina 1 922,39 RSD/godina 2 306,87 RSD/godina
.wang nGTLD - Wang 1 1 380,16 RSD/godina 1 656,19 RSD/godina 1 380,16 RSD/godina 1 656,19 RSD/godina 1 380,16 RSD/godina 1 656,19 RSD/godina
.watch nGTLD - Watch 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.webcam nGTLD - Webcam 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.website nGTLD - Website 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.wedding nGTLD - Wedding 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.whoswho nGTLD - Whoswho 1 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina 3 215,45 RSD/godina 3 858,54 RSD/godina
.wien nGTLD - Wien 1 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina
.wiki nGTLD - Wiki 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina
.win nGTLD - Win 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.wine nGTLD - Wine 1 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina 3 914,75 RSD/godina 4 697,70 RSD/godina
.work nGTLD - Work 1 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina 828,28 RSD/godina 993,94 RSD/godina
.works nGTLD - Works 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.world nGTLD - World 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.wtf nGTLD - WTF 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.佛山 nGTLD - 佛山 (Foshan) 1 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina
.在线 nGTLD - Online (Chinesse) 1 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina
.موقع nGTLD - موقع (website) 1 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina 4 514,53 RSD/godina 5 417,44 RSD/godina
.网站 nGTLD - WEB (Chinese) 1 1 464,92 RSD/godina 1 757,90 RSD/godina 1 464,92 RSD/godina 1 757,90 RSD/godina 1 464,92 RSD/godina 1 757,90 RSD/godina
.移动 nGTLD - Mobile (Chinnese) 1 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 1 612,33 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina
.我爱你 nGTLD - 我爱你 (Love) 1 3 362,87 RSD/godina 4 035,44 RSD/godina 3 362,87 RSD/godina 4 035,44 RSD/godina 3 362,87 RSD/godina 4 035,44 RSD/godina
.онлайн nGTLD - Online (Cyrilic) онлайн 1 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina
.сайт nGTLD - Site (Cyrilic) 1 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina
.орг nGTLD - .ORG (Cyrillic) 1 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina
.商标 nGTLD - 商标 (internettrademark) 1 29 773,62 RSD/godina 35 728,34 RSD/godina 29 773,62 RSD/godina 35 728,34 RSD/godina 29 773,62 RSD/godina 35 728,34 RSD/godina
.中文网 nGTLD - Website (Chinesse) 1 13 810,79 RSD/godina 16 572,95 RSD/godina 13 810,79 RSD/godina 16 572,95 RSD/godina 13 810,79 RSD/godina 16 572,95 RSD/godina
.संगठन nGTLD - .ORG (Hindi) 1 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina
.امارات nGTLD - امارات (Emirati) 1 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina 5 435,87 RSD/godina 6 523,04 RSD/godina
.شبكة nGTLD - Shabaka (.web) 1 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina 1 934,80 RSD/godina 2 321,76 RSD/godina
.机构 nGTLD - .ORG (Chinesse) 1 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina 867,90 RSD/godina 1 041,48 RSD/godina
.рус nGTLD - .РУС (Cyrillic) 1 1 372,79 RSD/godina 1 647,35 RSD/godina 1 372,79 RSD/godina 1 647,35 RSD/godina 1 372,79 RSD/godina 1 647,35 RSD/godina
.みんな nGTLD - Everyone (Japan) 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.コム nGTLD - com (Japan) 1 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina 1 381,08 RSD/godina 1 657,30 RSD/godina
.企业 nGTLD - 企业 (enterprise) 1 7 554,93 RSD/godina 9 065,92 RSD/godina 7 554,93 RSD/godina 9 065,92 RSD/godina 7 554,93 RSD/godina 9 065,92 RSD/godina
.信息 nGTLD - 转发 (forwarding) 1 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina
.广东 nGTLD - 广东 (Guangdong province) 1 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina 3 740,40 RSD/godina 4 488,48 RSD/godina
.xyz nGTLD - XYZ 1 1 188,52 RSD/godina 1 426,22 RSD/godina 1 188,52 RSD/godina 1 426,22 RSD/godina 1 188,52 RSD/godina 1 426,22 RSD/godina
.yachts nGTLD - Yachts 1 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina 14 649,20 RSD/godina 17 579,04 RSD/godina
.yoga nGTLD - Yoga 1 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina 2 754,79 RSD/godina 3 305,75 RSD/godina
.yokohama nGTLD - Yokohama 1 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina 1 587,44 RSD/godina 1 904,93 RSD/godina
.zone nGTLD - Zone 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
TLD Država Min. godina Registracija Produženje Preseljenje
bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om bez PDV-a s PDV-om
.ad Andorra 1 9 079,89 RSD/godina 10 895,87 RSD/godina 9 079,89 RSD/godina 10 895,87 RSD/godina 9 079,89 RSD/godina 10 895,87 RSD/godina
.al Albania 1 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina
.com.al Albania 1 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina
.at Austria 1 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.at Austria 1 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.or.at Austria 1 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 1 418,70 RSD/godina 1 702,44 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ba Bosnia And Herzegovina 1 3 990,00 RSD/godina 4 788,00 RSD/godina 3 990,00 RSD/godina 4 788,00 RSD/godina 10 196,90 RSD/godina 12 236,28 RSD/godina
.co.ba Bosnia And Herzegovina 1 1 773,37 RSD/godina 2 128,04 RSD/godina 1 773,37 RSD/godina 2 128,04 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.be Belgium 1 831,27 RSD/godina 997,52 RSD/godina 831,27 RSD/godina 997,52 RSD/godina 831,27 RSD/godina 997,52 RSD/godina
.bg Bulgaria 1 11 106,48 RSD/godina 13 327,78 RSD/godina 11 106,48 RSD/godina 13 327,78 RSD/godina 11 106,48 RSD/godina 13 327,78 RSD/godina
.by Belarus 1 1 899,34 RSD/godina 2 279,21 RSD/godina 1 899,34 RSD/godina 2 279,21 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.by Belarusian domain 1 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina 1 833,45 RSD/godina 2 200,14 RSD/godina
.ch Switzerland 1 2 759,81 RSD/godina 3 311,77 RSD/godina 2 759,81 RSD/godina 3 311,77 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de.com Germany - Alternative 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina
.eu.com Europen Union - Alternative 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina
.gr.com Greece - Alternative 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina
.ru.com Russia - Alternative 1 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina 3 676,12 RSD/godina 4 411,34 RSD/godina
.uk.com United Kingdom - Alternative 1 3 596,73 RSD/godina 4 316,08 RSD/godina 3 596,73 RSD/godina 4 316,08 RSD/godina 3 596,73 RSD/godina 4 316,08 RSD/godina
.cy Cyprus 1 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina
.com.cy Cyprus 1 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina 16 514,55 RSD/godina 19 817,46 RSD/godina
.cz Czech Republic 1 673,34 RSD/godina 808,01 RSD/godina 673,34 RSD/godina 808,01 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.cz Czech Republic 1 489,70 RSD/godina 587,64 RSD/godina 489,70 RSD/godina 587,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hz.cz Czech Republic 1 489,70 RSD/godina 587,64 RSD/godina 489,70 RSD/godina 587,64 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.de Germany 1 1 551,71 RSD/godina 1 862,05 RSD/godina 1 551,70 RSD/godina 1 862,04 RSD/godina 1 551,70 RSD/godina 1 862,04 RSD/godina
.com.de Germany - Alternative 1 1 097,28 RSD/godina 1 316,74 RSD/godina 1 097,28 RSD/godina 1 316,74 RSD/godina 1 097,28 RSD/godina 1 316,74 RSD/godina
.dk Denmark 1 1 893,97 RSD/godina 2 272,76 RSD/godina 1 893,97 RSD/godina 2 272,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ee Estonia 1 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 3 879,26 RSD/godina 4 655,11 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ee Estonia 1 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina
.com.ee Estonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.es Spain 1 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.es Spain 1 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.es Spain 1 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 1 316,73 RSD/godina 1 580,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.eu European Union 1 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 1 100,00 RSD/godina 1 320,00 RSD/godina 642,85 RSD/godina 771,42 RSD/godina
.fi Finland 1 2 094,80 RSD/godina 2 513,76 RSD/godina 2 094,80 RSD/godina 2 513,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.fo Faroe Islands 1 10 529,41 RSD/godina 12 635,29 RSD/godina 10 529,41 RSD/godina 12 635,29 RSD/godina 10 529,41 RSD/godina 12 635,29 RSD/godina
.fr France 1 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina
.de.fr Germany/French - Alternative 1 665,02 RSD/godina 798,02 RSD/godina 665,02 RSD/godina 798,02 RSD/godina 665,02 RSD/godina 798,02 RSD/godina
.ge Georgia 1 3 990,09 RSD/godina 4 788,11 RSD/godina 3 990,09 RSD/godina 4 788,11 RSD/godina 3 990,09 RSD/godina 4 788,11 RSD/godina
.gg Guernsey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina
.co.gg Guernsey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.gg Guernsey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.gg Guernsey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gl Greenland 1 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina
.co.gl Greenland 1 5 524,08 RSD/godina 6 628,90 RSD/godina 5 524,08 RSD/godina 6 628,90 RSD/godina 5 524,08 RSD/godina 6 628,90 RSD/godina
.com.gl Greenland 1 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina
.net.gl Greenland 1 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina
.org.gl Greenland 1 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina 5 208,42 RSD/godina 6 250,10 RSD/godina
.gr Greece 2 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.gr Greece 2 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.gs Domain 1 5 343,73 RSD/godina 6 412,48 RSD/godina 5 343,73 RSD/godina 6 412,48 RSD/godina 5 343,73 RSD/godina 6 412,48 RSD/godina
.hr Croatia 1 11 658,89 RSD/godina 13 990,67 RSD/godina 11 658,89 RSD/godina 13 990,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.hr Croatia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.hu Hungary 2 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina
.bolt.hu Hungary 2 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina
.co.hu Hungary 2 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina 782,91 RSD/godina 939,49 RSD/godina
.ie Ireland 1 2 215,61 RSD/godina 2 658,73 RSD/godina 2 215,61 RSD/godina 2 658,73 RSD/godina 2 215,61 RSD/godina 2 658,73 RSD/godina
.im Isle of Man 1 4 961,01 RSD/godina 5 953,21 RSD/godina 4 961,01 RSD/godina 5 953,21 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.is Iceland 1 6 206,81 RSD/godina 7 448,17 RSD/godina 6 206,81 RSD/godina 7 448,17 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.it Italy 1 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina 1 884,21 RSD/godina 2 261,05 RSD/godina
.je Jersey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.je Jersey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.je Jersey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.je Jersey 1 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 7 317,49 RSD/godina 8 780,99 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.li Liechtenstein 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lt Lithuania 1 3 435,91 RSD/godina 4 123,09 RSD/godina 3 435,91 RSD/godina 4 123,09 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lu Luxembourg 1 2 660,06 RSD/godina 3 192,07 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 3 192,07 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 3 192,07 RSD/godina
.lv Latvia 1 3 325,08 RSD/godina 3 990,10 RSD/godina 3 325,08 RSD/godina 3 990,10 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.md Moldova 1 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina 7 278,53 RSD/godina 8 734,24 RSD/godina
.me Montenegro 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina
.mk Makedonia 1 3 868,17 RSD/godina 4 641,80 RSD/godina 3 868,17 RSD/godina 4 641,80 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.mk Makedonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.mk Makedonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.inf.mk Makedonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.mk Makedonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.mk Makedonia 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mt Malta 1 6 095,97 RSD/godina 7 315,16 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 6 095,97 RSD/godina 7 315,16 RSD/godina
.com.mt Malta 1 6 095,97 RSD/godina 7 315,16 RSD/godina 5 430,96 RSD/godina 6 517,15 RSD/godina 6 095,97 RSD/godina 7 315,16 RSD/godina
.gb.net United Kingdom - Alternative 1 1 227,85 RSD/godina 1 473,42 RSD/godina 1 227,85 RSD/godina 1 473,42 RSD/godina 1 227,85 RSD/godina 1 473,42 RSD/godina
.hu.net Hungary - Alternative 1 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina
.se.net Sweden - Alternative 1 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina 3 313,99 RSD/godina 3 976,79 RSD/godina
.uk.net United Kingdom - Alternative 1 2 840,18 RSD/godina 3 408,22 RSD/godina 2 840,18 RSD/godina 3 408,22 RSD/godina 2 840,18 RSD/godina 3 408,22 RSD/godina
.nl Netherlands 1 1 939,63 RSD/godina 2 327,56 RSD/godina 1 939,63 RSD/godina 2 327,56 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.nl Netherlands - Alternative 1 1 995,05 RSD/godina 2 394,06 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 2 394,06 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 2 394,06 RSD/godina
.no Norway 1 16 625,38 RSD/godina 19 950,46 RSD/godina 16 625,38 RSD/godina 19 950,46 RSD/godina 16 625,38 RSD/godina 19 950,46 RSD/godina
.co.no Norway - Alternative 1 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina 3 214,24 RSD/godina 3 857,09 RSD/godina
.us.org United States - Alternative 1 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina 2 671,87 RSD/godina 3 206,24 RSD/godina
.pl Poland 1 1 164,54 RSD/godina 1 397,45 RSD/godina 1 811,51 RSD/godina 2 173,81 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pl Poland 1 879,88 RSD/godina 1 055,86 RSD/godina 1 371,57 RSD/godina 1 645,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.pl Poland 1 1 164,54 RSD/godina 1 397,45 RSD/godina 1 811,51 RSD/godina 2 173,81 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.info.pl Poland 1 879,88 RSD/godina 1 055,86 RSD/godina 1 371,57 RSD/godina 1 645,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.pl Poland 1 879,88 RSD/godina 1 055,86 RSD/godina 1 371,57 RSD/godina 1 645,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pl Poland 1 879,88 RSD/godina 1 055,86 RSD/godina 1 371,57 RSD/godina 1 645,88 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.waw.pl Poland - Regional 1 258,79 RSD/godina 310,55 RSD/godina 646,97 RSD/godina 776,36 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pt Portugal 1 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.pt Portugal 1 2 205,63 RSD/godina 2 646,76 RSD/godina 2 549,23 RSD/godina 3 059,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.pt Portugal 1 2 549,23 RSD/godina 3 059,08 RSD/godina 2 549,23 RSD/godina 3 059,08 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ro Romania 1 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 3 192,07 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.ro Romania 1 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 4 422,35 RSD/godina 5 306,82 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ro Romania 1 4 322,60 RSD/godina 5 187,12 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 3 192,07 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rs Serbia 1 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 1 550,00 RSD/godina 1 860,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.edu.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.in.rs Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.rs Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 552,80 RSD/godina 663,36 RSD/godina
.adygeya.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bir.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cbg.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.marine.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mytis.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.net.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pp.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pyatigorsk.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.ru Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.se Sweden 1 4 300,05 RSD/godina 5 160,06 RSD/godina 4 300,05 RSD/godina 5 160,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.se Sweden - Alternative 1 1 429,78 RSD/godina 1 715,74 RSD/godina 1 429,78 RSD/godina 1 715,74 RSD/godina 1 429,78 RSD/godina 1 715,74 RSD/godina
.si Slovenia 1 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 2 216,72 RSD/godina 2 660,06 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ae.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.at.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.cn.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.de.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.uk.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.us.si Slovenia - Alternative 1 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina 1 662,54 RSD/godina 1 995,05 RSD/godina
.sk Slovakia 1 1 273,50 RSD/godina 1 528,20 RSD/godina 1 273,50 RSD/godina 1 528,20 RSD/godina 1 273,50 RSD/godina 1 528,20 RSD/godina
.su Russia 1 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 2 294,12 RSD/godina 2 752,94 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.adygeya.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.aktyubinsk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.arkhangelsk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.armenia.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ashgabad.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.azerbaijan.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.balashov.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bashkiria.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bryansk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.bukhara.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.chimkent.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dagestan.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.east-kazakhstan.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.exnet.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.grozny.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ivanovo.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.jambyl.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kalmykia.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kaluga.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karacol.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karaganda.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.karelia.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.khakassia.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.krasnodar.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kurgan.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kustanai.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.lenug.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mangyshlak.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mordovia.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.msk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.murmansk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nalchik.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.navoi.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.north-kazakhstan.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nov.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.obninsk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.penza.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.pokrovsk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sochi.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.spb.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tashkent.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.termez.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.togliatti.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.troitsk.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tselinograd.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tula.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.tuva.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladikavkaz.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vladimir.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.vologda.su Russia 1 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 1 842,67 RSD/godina 2 211,20 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.ua Ukraine 1 12 898,67 RSD/godina 15 478,40 RSD/godina 12 898,67 RSD/godina 15 478,40 RSD/godina 12 898,67 RSD/godina 15 478,40 RSD/godina
.biz.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cherkassy.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.cherkasy.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.chernigov.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.chernovtsy.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.ck.ua Ukraine 1 1 209,14 RSD/godina 1 450,97 RSD/godina 1 209,14 RSD/godina 1 450,97 RSD/godina 1 209,14 RSD/godina 1 450,97 RSD/godina
.cn.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina
.co.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.com.ua Ukraine 1 2 303,33 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 2 303,33 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina 2 303,33 RSD/godina 2 764,00 RSD/godina
.crimea.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.cv.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina
.dn.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.dnepropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina
.dnipropetrovsk.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina 367,61 RSD/godina 441,13 RSD/godina
.donetsk.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.dp.ua Ukraine (Dnepropetrovsk) 1 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina
.edu.ua Ukraine 1 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina
.gov.ua Ukraine 1 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina
.if.ua Ukraine 1 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina
.in.ua Ukraine 1 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina
.ivano-frankivsk.ua Ukraine 1 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina
.kh.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkiv.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kharkov.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.kherson.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.khmelnitskiy.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.kiev.ua Ukraine 1 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina
.kirovograd.ua Ukraine 1 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina
.km.ua Ukraine 1 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina
.kr.ua Ukraine 1 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina
.ks.ua Ukraine 1 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina 587,30 RSD/godina 704,76 RSD/godina
.kyiv.ua Ukraine - Kyiv.ua 1 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina 551,88 RSD/godina 662,26 RSD/godina
.lg.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.lt.ua Ukraine 1 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina
.lugansk.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.lutsk.ua Ukraine 1 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina
.lviv.ua Ukraine (Lviv) 1 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 549,29 RSD/godina 659,15 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.mk.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina
.net.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.nikolaev.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina
.od.ua Ukraine 1 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina
.odesa.ua Ukraine 1 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina
.odessa.ua Ukraine 1 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina 687,48 RSD/godina 824,98 RSD/godina
.org.ua Ukraine (Organizations) 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina
.pl.ua Ukraine 1 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina
.poltava.ua Ukraine 1 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina 543,59 RSD/godina 652,31 RSD/godina
.pp.ua Ukraine 1 46,07 RSD/godina 55,28 RSD/godina 46,07 RSD/godina 55,28 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.rovno.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.rv.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.sebastopol.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.sm.ua Ukraine 1 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina 863,67 RSD/godina 1 036,40 RSD/godina
.sumy.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.te.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina
.ternopil.ua Ukraine 1 760,03 RSD/godina 912,04 RSD/godina 760,03 RSD/godina 912,04 RSD/godina 760,03 RSD/godina 912,04 RSD/godina
.uz.ua Ukraine 1 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina
.uzhgorod.ua Ukraine 1 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina 505,81 RSD/godina 606,97 RSD/godina
.vinnica.ua Ukraine 1 621,84 RSD/godina 746,21 RSD/godina 621,84 RSD/godina 746,21 RSD/godina 621,84 RSD/godina 746,21 RSD/godina
.vn.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina
.volyn.ua Ukraine 1 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina 829,12 RSD/godina 994,94 RSD/godina
.yalta.ua Ukraine 1 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 518,20 RSD/godina 621,84 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zaporizhzhe.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zhitomir.ua Ukraine 1 514,75 RSD/godina 617,70 RSD/godina 514,75 RSD/godina 617,70 RSD/godina 514,75 RSD/godina 617,70 RSD/godina
.zp.ua Ukraine 1 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 656,39 RSD/godina 787,67 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.zt.ua Ukraine 1 860,22 RSD/godina 1 032,26 RSD/godina 860,22 RSD/godina 1 032,26 RSD/godina 860,22 RSD/godina 1 032,26 RSD/godina
.uk United Kingdom 1 892,98 RSD/godina 1 071,58 RSD/godina 892,98 RSD/godina 1 071,58 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.co.uk United Kingdom 1 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.me.uk United Kingdom 1 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.org.uk United Kingdom 1 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 866,94 RSD/godina 1 040,33 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.срб Serbia 1 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 650,00 RSD/godina 780,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina 0,00 RSD/godina
.обр.срб Serbia 1 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina 350,00 RSD/godina 420,00 RSD/godina